Introducere proiect

Prin proiectul TraCCE, dorim să abordăm decalajele și nepotrivirile de competențe, atât în programele formale de învățământ superior, cât și în educația adulților, educația și formarea profesională și educația informală. Acest studiu este realizat ca parte a proiectului Erasmus+ TraCCE (Training on Creative & Cultural Entrepreneurship). Există dovezi limitate că se pune accent pe educația CCE și CCE în Europa în general. Cu toate acestea, CCE este de mare importanță ca motor al creșterii economice și ca pârghie pentru bunăstarea socială și culturală a țării în lumea postindustrială și pentru a crea oportunități și facilități de angajare foarte distincte și calificate.

Conceptul proiectului

CONTEXT

Sectoarele creative și culturale reprezintă peste 7 milioane de locuri de muncă în UE și reprezintă 4,2% din PIB-ul UE (EY, 2017), generând o valoare adăugată de cca. 517 miliarde EUR. În rezoluția Parlamentului European privind o nouă agendă de competențe pentru Europa (2017/2002(INI)), antreprenoriatul creativ și cultural (CCE) este menționat în mod explicit ca contribuind la bunăstarea socială, inovarea, ocuparea forței de muncă și ca stimularea dezvoltării economice a UE.

Se consideră că CCE inovează startup-urile tradiționale învechite cu noi modele, noi practici și noi structuri de guvernare în care rolul societății va fi îmbunătățit pentru a stimula incluziunea socială prin atenuarea grupurilor expuse riscului și prin crearea de noi oportunități de angajare. CCE aduce valoare adăugată directă promovării culturii, orașelor, locurilor și, prin urmare, turismului, cu un impact iminent asupra cetățeniei active și a societăților incluzive (Abbing, 2016). Cu toate acestea, există dovezi limitate că se pune accent pe CCE în Europa în general (EC, 2018). Instituțiile de învățământ superior (IIS) joacă un rol cheie în formarea următoarei generații de CCE, oferind formarea necesară, menită să construiască abilitățile adecvate ale potențialilor antreprenori culturali și creativi pentru a realiza o pornire și o extindere adecvată cu ideea lor (și nu se limitează) doar până la etapa de pornire). Acest lucru este de o importanță critică în UE, deoarece majoritatea startup-urilor nu realizează o etapă adecvată de extindere și acest lucru se datorează în mare măsură lipsei de pregătire adecvată pentru a accesa resursele și rețelele necesare care ar asigura extinderea.

Întrucât antreprenoriatul este un domeniu foarte dinamic, profesorii și formatorii din IIS li se cere să co-creeze întotdeauna (la nivel transnațional) cu antreprenori, mentori, investitori, factori de decizie politică și societate, pentru a se asigura că curricula lor este infuzată cu cunoștințele adecvate care ar asigura succesul absolvenților lor (Chesbrough, 2016). În această etapă, în domeniul CCE, o astfel de co-creare (vizuită prin IO2, C1, C2) este larg absentă – justificând, în primul rând, ofertele limitate de cursuri CCE (de unde și necesitatea IO1) în cadrul instituțiilor de învățământ superior europene și, în al doilea rând, lipsa de eficacitate a cursurilor existente (puține) în ceea ce privește obținerea CCE de succes.

Parteneri

Universitatea Politehnica Timișoara (Timișoara / România)

Universitatea de Vest din Timișoara (Timișoara / România)

incorporate future KG (Austria)

South-East European Research Centre (Grecia)

Primăria Municipiului Timișoara (Timișoara / România)

HM Hochschule München University of Applied Sciences | Strascheg Center for Entrepreneurship (Germania)

Mai multe informații despre proiect se regăsesc pe site-ul TraCCEsite-ul principal al proiectului.

Activități ale proiectului