Informatii licenta

Universitatea Politehnica Timișoara, prin Centrul ID/IFR și e-Learning (CeL) organizează și desfasoară programele de studiu în regim de  învățământ la distanță sau învățământ cu frecvență redusă pentru specializările:

  • Informatică, în colaborare cu Facultatea de Automatică și Calculatoare  (licențiați în informatică – 3 ani de studiu) –  învățământ la distanță – 100 locuri
  • Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații, în colaborare cu Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale  (licență – ingineri – 4 ani de studiu) –  învățământ la distanță – 50 locuri
  • Comunicare și Relații Publice – în colaborare cu Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării (licență – 3 ani de studiu) –  învățământ la distanță – 75 locuri
  • Tehnologia Construcțiilor de Mașini – în colaborare cu Facultatea de Mecanică (licență – ingineri – 4 ani de studiu) –  învățământ cu frecvență redusă – 60 locuri

Programele de studiu sunt acreditate de către ARACIS și confera aceași diplomă ca și în cazul studiilor la forma de învățământ cu frecvență.

Curricula, cursurile sunt identice cu cele de la forma de învățământ de zi, iar tutorizarea va fi efectuată de către aceleași cadre didactice care desfășoară cursuri la forma de învățământ de zi.
Disciplinele din planul de învățământ pentru cei 3 sau 4 ani se găsesc atât în secțiunea Curricula cat si in Brosura ETC.

Avantaje ale desfășurării cursurilor prin învățământ la distanță:

  • cursuri desfășurate online prin platforma Campus Virtual al UPT (www.cv.upt.ro)
  • administrare online note și teme/proiecte
  • 4 întâlniri în Universitate, în fiecare semestru, pe durata weekend-urilor pentru Învățământ la distanță și 2 întâlniri în fiecare lună pentru învățământ cu frecvență redusă (specializare Tehnologia Construcțiilor de Mașini)

Studenții ID beneficiază de suport complet online pe durata studiilor, prin intermediul Campusului Virtual: material de curs, teme și activități, note examene, comunicare și interacțiune directă.

Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații

Absolvenții acestei specializări vor deveni specialiști de înaltă performanță și competență cu o bună pregătire fundamentală în domeniul electronicii și telecomunicațiilor, dar în egală masură, pregătiți și în domenii conexe, astfel încât să se integreze rapid în economia de piață.

Ei vor beneficia de pregătire de înalt nivel în domenii de actualitate pe piața muncii: transmisii integrate de date și voce, tehnologii audio-video și multimedia, programare web, rețele de telecomunicații, telefonie fixă și mobilă, dezvoltare de baze de date online.

Electronica și sistemele de telecomunicații se regăsesc în aproape toate domeniile de activitate ale vieții moderne și au un impact deosebit în activitatea umană zilnică: calculatorul, telefonia, telefonul mobil, Internetul, televizorul, echipamentele audio-video, echipamentele de comunicații, de satelit etc.   O serie de cursuri permit studenților să aprofundeze domenii specifice cum ar fi sisteme integrate de telecomunicații, rețele de comunicații sau multimedia. Studenții în an terminal au posibilitatea de a-și face lucrarea de diplomă în străinătate sau în colaborare cu firme importante din domeniu. Inginerii specialiști în electronică și telecomunicații pot deveni: specialiști în telecomunicații mobile, dezvoltatori de rețele de comunicații, calculatoare sau de centrale, dezvoltatori de aplicații audio-video, TV, dezvoltatori multimedia sau aplicații Web. Toți absolvenții ultimelor generații și-au găsit locuri de muncă în domeniu.
http://www.etc.upt.ro/invatamant/ingineri/

Informatică

Absolvenții acestei specializări vor deveni specialiști informaticieni. Informaticianul în formare trebuie să poată găsi soluții complete pentru problemele practice de prelucrare a datelor și pe baza conceptelor generale ale informaticii și științei calculatoarelor. Pentru aceasta trebuie să stăpânească pe lângă bazele teoretice ale informaticii și posibilitățile utilizării practice a acestora. El va trebui să cunoască și să înteleaga un spectru larg de aplicatii din tehnică, respectiv economie.

Informaticianul găsește un larg domeniu de activitate în diverse domenii ale tehnicii și economiei.
Ei vor beneficia de pregătire de înalt nivel în domenii de actualitate pe piața muncii: medii de programare, dezvoltare și administrare sisteme informatice, administrare de rețea, dezvoltare de aplicații web.

Diploma de informatician oferă posibilitatea de a exercita o gamă largă de ocupații în acest domeniu, cum sunt: dezvoltatori și administratori de sisteme informatice, specialiști în securitatea calculatoarelor, analiști de programe, administratori de rețea, specialiști în asigurarea calității software și testare, administratori de site-uri Web, dezvoltatori de aplicații Web, profesori de informatică.
http://www.ac.upt.ro/

Comunicare şi relaţii publice

Ştiinţele comunicării ocupă un loc distinct în aria disciplinelor socio-umane, oferind soluţii pentru realizarea eficientă a legăturilor cu mediul interpersonal, profesional, societal. În societatea contemporană, comunicarea a devenit una dintre noţiunile-cheie, alături de concepte precum identitate, imagine, relaţie, mediere sau semnificaţie. O consecinţă vizibilă a recunoaşterii importanţei comunicării este apariţia profesiei de comunicator (specialist în relaţii publice, PR manager sau consilier de imagine).

Misiunea programului este de a forma absolvenţi capabili să activeze ca specialişti în comunicare şi relaţii publice pentru activităţi specifice ocupaţiei, desfăşurate în instituţii, societăţi comerciale, partide şi organizaţii politice, organizaţii non-guvernamentale etc. Aceşti specialişti vor deţine competenţe şi abilităţi în crearea şi gestionarea imaginii organizaţiilor, în medierea şi negocierea conflictelor ca şi în producerea de mesaje în limba română şi în una (două) limbi de circulaţie internaţională.
https://elearning.upt.ro/wp-content/uploads/2018/01/ID_SC_CRP.pdf

Tehnologia Construcţiilor de Maşini

Specializarea Tehnologia Construcţiilor de Maşini (TCM) defineşte o profesie adaptată evoluţiei economice prezente şi viitoare, conectată la practica europeană şi mondială, în care inginerului mecanic, pe lângă instruirea tehnică de bază de profil Inginerie Industriala, i se formează competenţe operaţionale pentru sectorul productiv în general dar şi pentru sfera serviciilor şi de promovare produs.

Profilul profesional al inginerului TCM oferă absolvenţilor noştri posibilităţi diversificate de integrare pe piaţa muncii în sectoare industriale sau de prestări de servicii cum ar fi: producţia de componente, subansambluri sau produse industriale sau manufacturiere, pentru industria de autovehicule (automotive), energetică, transporturi aeriene, navale sau feroviare, echipamente industriale, produse electrocasnice, aparate de măsură şi control, mecanică auto, întreţinere şi reparaţii în domeniul mecanic.
https://elearning.upt.ro/wp-content/uploads/2018/01/IFR_MEC_TCM.pdf

Informații despre admiterea la specializările Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații (4 ani – învățământ la distanță), Informatică (3 ani – învățământ la distanță), Comunicare și Relații Publice (3 ani  – învățământ la distanță) și Tehnologia Construcțiilor de Mașini (4 ani – învățământ cu frecvență redusă) din cadrul Universității Politehnica Timișoara găsiți la secțiunea Admitere: https://elearning.upt.ro/admiter