Specializarea Informatică, în colaborare cu Facultatea de Automatică și Calculatoare (licențiați în informatică – 3 ani de studiu) – învățământ la distanță

Absolvenții acestei specializări vor deveni specialiști informaticieni. Informaticianul în formare trebuie să poată găsi soluții complete pentru problemele practice de prelucrare a datelor și pe baza conceptelor generale ale informaticii și știintei calculatoarelor. Pentru aceasta trebuie să stăpânească, pe lângă bazele teoretice ale informaticii, și posibilitățile utilizării practice a acestora. El va trebui să cunoască și să înțeleagă un spectru larg de aplicații din tehnică, respectiv economie.

Informaticianul găsește un larg domeniu de activitate în diverse domenii ale tehnicii și economiei.

Studenții specializării Informatică vor beneficia de pregătire de înalt nivel în domenii de actualitate pe piața muncii:

medii de programare

dezvoltare și administrare sisteme informatice

administrare de rețea

dezvoltare de aplicații web

Diploma de informatician oferă posibilitatea de a exercita o gamă largă de ocupații în acest domeniu, cum sunt: dezvoltatori și administratori de sisteme informatice, specialiști în securitatea calculatoarelor, analiști de programe, administratori de rețea, specialiști în asigurarea calității software și testare, administratori de site-uri Web, dezvoltatori de aplicații Web, profesori de informatică.

Programele de studiu sunt acreditate* de către ARACIS și conferă aceeași diplomă ca și în cazul studiilor la forma de învățământ cu frecvență, diploma de studii superioare de licență in forma de învățământ la distanță/cu frecvență redusă (conform cu HG607/2014).

\(CRP autorizare provizorie în curs de acreditare)*

Taxe Informatică

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație al UPT Nr. 49/02022, se instituie drept taxe de școlarizare în UPT, pentru anul universitar 2022/2023:

În baza HG nr.146/2002 privind formarea și utilizarea fondurilor derulate prin trezoreria statului și OMF nr. 12352003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a HG nr. 146/31.10.2002, se dispun următoarele:

  • plata taxelor de școlarizare se poate efectua prin virament bancar.
  • dupa efectuarea plății prin virament bancar, plătitorul este obligat să transmită Centrului de ID/IFR și eLearning prin email la adresa contact@elearning.upt.ro imaginea scanată sau fotografiată a ordinului de plată, astfel încât să se poată identifica în clar numele plătitorului și obiectul detaliat al plății.

Informații suplimentare la persoanele de mai jos sau pe www.ac.upt.ro :

Tatiana Trașcă-Herepean

Secretar AC
Persoana de contact - Facultatea de Automatică și Calculatoare
0256 403288
tatiana.trasca-herepean@upt.ro

Prof.dr.ing. Lacrămioara STOICU-TIVADAR

Responsabil academic AC
lacramioara.stoicu-tivadar@aut.upt.ro