Informatică ID, Facultatea de Automatică și Calculatoare

Înscrieri: 19 – 21 iunie 2023

Susținere: 27 – 28 iunie 2023

 

*** Vă recomandăm să luați din timp legatura cu secretariatul facultății (e-mail:  tatiana.trasca-herepean@upt.ro, telefon: 0256403288) pentru a verifica situația școlară și pentru a vă asigura ca este totul în regulă și vă puteți înscrie la examenul de licență. 

Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații ID, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale 

Înscrieri: 19-23 iunie 2023
Proba 1 – verificarea cunoștințelor: 26.06.2023
Proba 2 – susținerea proiectelor de diplomă: 28.06-30.06.2023

*** Vă recomandăm să luați din timp legatura cu secretariatul facultății (e-mail:  simona.dobrescu@upt.ro, telefon: 0256403299)  pentru a verifica situația școlară și pentru a vă asigura ca este totul în regulă și vă puteți înscrie la examenul de licență. 

Comunicare și Relații Publice ID,  Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării 

Înscrieri: 15.06-16.06.2023

Proba 1 – verificarea cunoștințelor: 26.06.2023

Proba 2 – susținerea proiectelor de diplomă: 28.06-30.06.2023

*** Vă recomandăm să luați din timp legatura cu secretariatul facultății (e-mail:  angela.tripsa@upt.ro, telefon: 0256404011 pentru a verifica situația școlară și pentru a vă asigura ca este totul în regulă și vă puteți înscrie la examenul de licență. 

Tehnologia Construcțiilor de Mașini IFR,  Facultatea de Mecanică

Susținerea proiectelor de diplomă: 30.06.2023, sala 126 SPM, ora 8.00

Mai multe informații vor fi postate pe Campusul Virtual al UPT de către responsabilul academic.

Informații generale licență

Universitatea Politehnica Timisoara, prin Centrul ID/IFR și e-Learning (CeL) organizeaza și desfasoară programele de studiu în regim de  învățământ la distanță sau învățământ cu frecvență redusă pentru specializările:

  • Informatică, in colaborare cu Facultatea de Automatica si Calculatoare  (licențiați în informatică – 3 ani de studiu) –  învățământ la distanță
  • Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii, in colaborare cu Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologii Informationale  (licență – ingineri – 4 ani de studiu) –  învățământ la distanță
  • Comunicare și Relații Publice – in colaborare cu Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării (licență – 3 ani de studiu) –  învățământ la distanță
  • Tehnologia Construcțiilor de Mașini – in colaborare cu Facultatea de Mecanică (licență – ingineri – 4 ani de studiu) –  învățământ cu frecvență redusă

Programele de studiu sunt acreditate de catre ARACIS si confera aceeasi diploma ca si in cazul studiilor la forma de invatamant cu frecventa.

Curricula, cursurile sunt identice cu cele de la forma de invatamant de zi, iar tutorizarea va fi efectuata de catre aceleasi cadre didactice care desfasoara cursuri la forma de invatamant de zi.
Disciplinele din planul de invatamant pentru cei 3 sau 4 ani se gasesc la sectiunea Curricula:
http://new.elearning.upt.ro/?page_id=3082 cat si in Brosura ETC

Avantaje ale desfasurarii cursurilor prin invatamant la distanta:

  • cursuri desfasurate online prin platforma Campus Virtual al UPT (www.cv.upt.ro)
  • administrare online note si teme/proiecte
  • 4 intalniri in Universitate, in fiecare semestru, pe durata weekend-urilor pentru Invatamant la distanta si 2 intalniri in fiecare luna pentru invatamant cu frecventa redusa (specializare Tehnologia Constructiilor de Masini)

Studentii ID beneficiaza de suport complet online pe durata studiilor, prin intermediul Campusului Virtual: material de curs, teme si activitati, note examene, comunicare si interactiune directa.

Tehnologia Sistemelor de Telecomunicatii

Absolventii acestei specializari vor deveni specialisti de inalta performanta si competenta cu o buna pregatire fundamentala in domeniul electronicii si telecomunicatiilor, dar in egala masura pregatiti si in domenii conexe astfel incat sa se integreze rapid in economia de piata.

Ei vor beneficia de pregatire de inalt nivel in domenii de actualitate pe piata muncii: transmisii integrate de date si voce, tehnologii audio-video si multimedia, programare web, retele de telecomunicatii, telefonie fixa si mobila, dezvoltare de baze de date online.

Electronica si sistemele de telecomunicatii se regasesc in aproape toate domeniile de activitate ale vietii moderne si au un impact deosebit in activitatea umana zilnica: calculatorul, telefonia, telefonul mobil, Internetul, televizorul, echipamentele audio-video, echipamentele de comunicatii, de satelit etc.   O serie de cursuri permit studentilor sa aprofundeze domenii specifice cum ar fi sisteme integrate de telecomunicatii, retele de comunicatii sau multimedia. Studentii in an terminal au posibilitatea de a-si face lucrarea de diploma in strainate sau in colaborare cu firme importante din domeniu. Inginerii specialisti in electronica si telecomunicatii pot deveni: specialisti in telecomunicatii mobile, dezvoltatori de retele de comunicatii, calculatoare sau de centrale, dezvoltatori de aplicatii audio-video, TV, dezvoltatori multimedia sau aplicatii Web. Toti absolventii ultimelor generatii si-au gasit locuri de munca in domeniu.
http://www.etc.upt.ro/invatamant/ingineri/

Informatica

Absolventii acestei specializari vor deveni specialisti informaticieni. Informaticianul in formare trebuie sa poata gasi solutii complete pentru problemele practice de prelucrare a datelor si pe baza conceptelor generale ale informaticii si stiintei calculatoarelor. Pentru aceasta trebuie sa stapaneasca pe langa bazele teoretice ale informaticii si posibilitatile utilizarii practice a acestora. El va trebui sa cunoasca si sa inteleaga un spectru larg de aplicatii din tehnica, respectiv economie.

Informaticianul gaseste un larg domeniu de activitate in diverse domenii ale tehnicii si economiei.
Ei vor beneficia de pregatire de inalt nivel in domenii de actualitate pe piata muncii: medii de programare, dezvoltare si administrare sisteme informatice, administrare de retea, dezvoltare de aplicatii web.

Diploma de informatician ofera posibilitatea de a exercita o gama larga de ocupatii in acest domeniu, cum sunt: dezvoltatori si administratori de sisteme informatice, specialisti in securitatea calculatoarelor, analisti de programe, administratori de retea, specialisti in asigurarea calitatii software si testare, administratori de site-uri Web, dezvoltatori de aplicatii Web, profesori de informatica.
http://www.ac.upt.ro/uploads/admitere-2011/prezentare-info-id.html

Comunicare şi relaţii publice

Ştiinţele comunicării ocupă un loc distinct în aria disciplinelor socio-umane, oferind soluţii pentru realizarea eficientă a legăturilor cu mediul interpersonal, profesional, societal. În societatea contemporană, comunicarea a devenit una dintre noţiunile-cheie, alături de concepte precum identitate, imagine, relaţie, mediere sau semnificaţie. O consecinţă vizibilă a recunoaşterii importanţei comunicării este apariţia profesiei de comunicator (specialist în relaţii publice, PR manager sau consilier de imagine).

Misiunea programului este de a forma absolvenţi capabili să activeze ca specialişti în comunicare şi relaţii publice pentru activităţi specifice ocupaţiei, desfăşurate în instituţii, societăţi comerciale, partide şi organizaţii politice, organizaţii non-guvernamentale etc. Aceşti specialişti vor deţine competenţe şi abilităţi în crearea şi gestionarea imaginii organizaţiilor, în medierea şi negocierea conflictelor ca şi în producerea de mesaje în limba română şi în una (două) limbi de circulaţie internaţională.
http://elearning.upt.ro/assets/upload/content/ID_SC_CRP.pdf

Tehnologia Construcţiilor de Maşini

Specializarea Tehnologia Construcţiilor de Maşini (TCM) defineşte o profesie adaptată evoluţiei economice prezente şi viitoare, conectată la practica europeană şi mondială, în care inginerului mecanic, pe lângă instruirea tehnică de bază de profil Inginerie Industriala, i se formează competenţe operaţionale pentru sectorul productiv în general dar şi pentru sfera serviciilor şi de promovare produs.

Profilul profesional al inginerului TCM oferă absolvenţilor noştrii posibilităţi diversificate de integrare pe piaţa muncii în sectoare industriale sau de prestări de servicii cum ar fi: producţia de componente, subansambluri sau produse industriale sau manufacturiere, pentru industria de autovehicule (automotive), energetică, transporturi aeriene, navale sau feroviare, echipamente industriale, produse electrocasnice, aparate de măsură şi control, mecanică auto, întreţinere şi reparaţii în domeniul mecanic.
http://elearning.upt.ro/assets/upload/content/IFR_MEC_TCM.pdf 

Informații despre admiterea la specializările Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații (4 ani – învățământ la distanță), Informatică (3 ani – învățământ la distanță), Comunicare și Relații Publice (3 ani  – învățământ la distanță) și Tehnologia Construcțiilor de Mașini (4 ani – învățământ cu frecvență redusă) din cadrul Universității Politehnica Timișoara găsiți la secțiunea Admitere.