Tehnologia Construcțiilor de Mașini – în colaborare cu Facultatea de Mecanică (licență - ingineri - 4 ani de studiu) - învățământ cu frecvență redusă

Specializarea Tehnologia Construcţiilor de Maşini (TCM) defineşte o profesie adaptată evoluţiei economice prezente şi viitoare, conectată la practica europeană şi mondială, în care inginerului mecanic, pe lângă instruirea tehnică de bază de profil Inginerie Industriala, i se formează competenţe operaţionale pentru sectorul productiv în general dar şi pentru sfera serviciilor şi de promovare produs.

Profilul profesional al inginerului TCM oferă absolvenţilor noştrii posibilităţi diversificate de integrare pe piaţa muncii în sectoare industriale sau de prestări de servicii cum ar fi:

industria de autovehicule

transporturi aeriene

transporturi navale sau feroviare

industria energetica

Programele de studiu sunt acreditate* de către ARACIS și conferă aceeași diplomă ca și în cazul studiilor la forma de învățământ cu frecvență, diploma de studii superioare de licență in forma de învățământ la distanță/cu frecvență redusă (conform cu HG607/2014).

\(CRP autorizare provizorie în curs de acreditare)*

Taxe Tehnologia Construcțiilor de Mașini

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație al UPT Nr. 49/02022, se instituie drept taxe de școlarizare în UPT, pentru anul universitar 2022/2023:

În baza HG nr.146/2002 privind formarea și utilizarea fondurilor derulate prin trezoreria statului și OMF nr. 12352003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a HG nr. 146/31.10.2002, se dispun următoarele:

  • plata taxelor de școlarizare se poate efectua prin virament bancar.
  • dupa efectuarea plății prin virament bancar, plătitorul este obligat să transmită Centrului de ID/IFR și eLearning prin email la adresa contact@elearning.upt.ro imaginea scanată sau fotografiată a ordinului de plată, astfel încât să se poată identifica în clar numele plătitorului și obiectul detaliat al plății.

Informații suplimentare la persoanele de mai jos sau pe www.mec.upt.ro :

Maria HERBEIU

Secretar MECANICĂ
Persoana de contact - Facultatea de Mecanică
0256 403535
maria.herbeiu@upt.ro

S.l. dr. ing. Adrian Dume

Responsabil academic TCM
adrian.dume@upt.ro

INFORMATICĂ

Specializarea Informatică, în colaborare cu Facultatea de Automatică și Calculatoare (licențiați în informatică – 3...

Citește mai multe