Comunicare și Relații Publice – în colaborare cu Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării (licență - 3 ani de studiu) - învățământ la distanță

Ştiinţele comunicării ocupă un loc distinct în aria disciplinelor socio-umane, oferind soluţii pentru realizarea eficientă a legăturilor cu mediul interpersonal, profesional, societal. În societatea contemporană, comunicarea a devenit una dintre noţiunile-cheie, alături de concepte precum identitate, imagine, relaţie, mediere sau semnificaţie. O consecinţă vizibilă a recunoaşterii importanţei comunicării este apariţia profesiei de comunicator (specialist în relaţii publice, PR manager sau consilier de imagine).

Absolvenții vor deţine competenţe şi abilităţi în:

crearea şi gestionarea imaginii organizaţiilor

medierea şi negocierea conflictelor

producerea de mesaje în limba română

producerea de mesaje în două limbi de circulaţie internaţională

Misiunea programului este de a forma absolvenţi capabili să activeze ca specialişti în comunicare şi relaţii publice pentru activităţi specifice ocupaţiei, desfăşurate în instituţii, societăţi comerciale, partide şi organizaţii politice, organizaţii non-guvernamentale etc.

Programul de studiu este in autorizare provizorie în curs de acreditare de către ARACIS și conferă diplomă similară ca și în cazul studiilor la forma de învățământ cu frecvență, diplomă de studii superioare de licență în forma de învățământ la distanță (conform cu [HG_607_2014]

Taxe Comunicare și Relații Publice

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație al UPT Nr. 49/02022, se instituie drept taxe de școlarizare în UPT, pentru anul universitar 2022/2023:

În baza HG nr.146/2002 privind formarea și utilizarea fondurilor derulate prin trezoreria statului și OMF nr. 12352003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a HG nr. 146/31.10.2002, se dispun următoarele:

  • plata taxelor de școlarizare se poate efectua prin virament bancar.
  • dupa efectuarea plății prin virament bancar, plătitorul este obligat să transmită Centrului de ID/IFR și eLearning prin email la adresa contact@elearning.upt.ro imaginea scanată sau fotografiată a ordinului de plată, astfel încât să se poată identifica în clar numele plătitorului și obiectul detaliat al plății.

Informații suplimentare la persoanele de mai jos sau pe https://sc.upt.ro/ro/programe-de-studii/licenta-distanta :

Angela Tripșa

Secretar FSC
Persoana de contact - Facultatea de Științe ale Comunicării
0256 404011
angela.tripsa@upt.ro

Lect. dr. Mugurel Gabriel Dragomir

Responsabil academic CRP
mugur.dragomir@upt.ro

INFORMATICĂ

Specializarea Informatică, în colaborare cu Facultatea de Automatică și Calculatoare (licențiați în informatică – 3...

Citește mai mult