Comunicare și Relații Publice – în colaborare cu Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării (licență - 3 ani de studiu) - învățământ la distanță

Ştiinţele comunicării ocupă un loc distinct în aria disciplinelor socio-umane, oferind soluţii pentru realizarea eficientă a legăturilor cu mediul interpersonal, profesional, societal. În societatea contemporană, comunicarea a devenit una dintre noţiunile-cheie, alături de concepte precum identitate, imagine, relaţie, mediere sau semnificaţie. O consecinţă vizibilă a recunoaşterii importanţei comunicării este apariţia profesiei de comunicator (specialist în relaţii publice, PR manager sau consilier de imagine).

Absolvenții vor deţine competenţe şi abilităţi în:

crearea şi gestionarea imaginii organizaţiilor

medierea şi negocierea conflictelor

producerea de mesaje în limba română

producerea de mesaje în două limbi de circulaţie internaţională

Misiunea programului este de a forma absolvenţi capabili să activeze ca specialişti în comunicare şi relaţii publice pentru activităţi specifice ocupaţiei, desfăşurate în instituţii, societăţi comerciale, partide şi organizaţii politice, organizaţii non-guvernamentale etc.

Taxe Comunicare și Relații Publice

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație al UPT Nr. 12/06.03.2018, se instituie drept taxe de școlarizare în UPT, pentru anul universitar 2018/2019:

În baza HG nr.146/2002 privind formarea și utilizarea fondurilor derulate prin trezoreria statului și OMF nr. 12352003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a HG nr. 146/31.10.2002, se dispun următoarele:

  • plata taxelor de școlarizare se poate efectua prin virament bancar.
  • dupa efectuarea plății prin virament bancar, plătitorul este obligat să transmită Centrului de ID/IFR și eLearning prin email la adresa contact@elearning.upt.ro imaginea scanată sau fotografiată a ordinului de plată, astfel încât să se poată identifica în clar numele plătitorului și obiectul detaliat al plății.

Informații suplimentare la persoanele de mai jos sau pe https://sc.upt.ro/ro/programe-de-studii/licenta-distanta :

Angela Tripșa

Secretar FSC
Persoana de contact - Facultatea de Științe ale Comunicării
0256 404011
angela.tripsa@upt.ro

Lect. dr. Mugurel Gabriel Dragomir

Responsabil academic CRP
mugur.dragomir@upt.ro

INFORMATICĂ

Specializarea Informatică, în colaborare cu Facultatea de Automatică și Calculatoare (licențiați în informatică – 3...

Citește mai mult