Ș.l.dr.ing. Badarau Rodica Actionari si comenzi pneumatice si hidraulice (A)
Mecanica Fluidelor
Lect.univ.dr. Bundău Olivia Mihaela Matematici speciale
Conf.dr.ing. But Adrian Tehnologii pe Masini cu Comenzi Numerice
Ș.l.dr.ing. Buzdugan Dragoș Selectia materialelor
Tratamente termice
Conf.univ.dr. Căruntu Bogdan Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială
Asist.univ.dr. Constantin Claudia Limbi de circulatie internationala 1
Limbi de circulatie internationala 2
Ș.l.dr.ing. Duma Sebastian Știința și ingineria materialelor I
Știința și ingineria materialelor II
Ș.l.dr.ing. Dume Adrian Ilie Masini-Unelte
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
Proiectarea asistata de calculator
Servomecanisme, traductori si senzori
Practica1
Practica2
Conf.univ.dr.chim. Duțeanu Narcis Chimie
Conf.dr.ing. Feier Anamaria Ingineria calitatii
Procedee de sudare industriala
Ș.l.dr.ing. Galatanu Sergiu Metode numerice
Conf.dr.ing. Groza Ioan-Vasile Toleranțe și control dimensional
Prof.univ.dr.ing. Herișanu Nicolae Mecanica I
Mecanica II
Vibrații mecanice
Conf.univ.dr.ing. Ilie Mariana Desen tehnic si infografica
Geometrie descriptiva si desen tehnic
Lect.dr. Ionescu Dan Educatie Fizica 1
Educatie Fizica 2
Educatie Fizica 3
Educatie Fizica 4
Prof.univ.dr. Lăzureanu Cristian Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială
Conf.dr.ing. Margineanu Dan Organe de masini I
Organe de masini II
Ș.l.dr.ing. Moldovan Cristian Emil Mecanisme I
Mecanisme II
Ș.l.dr.ing. Molnar Richard Istvan Procedee de sudare industriala
Prof.dr.ing. Nicoara Mircea Tratamente termice
Conf.univ.dr. Pater Flavius Analiza matematica
Ș.l.dr. Pater Liana Marketing
Prof.dr.habil. Pop Nicolina Rodica Fizica
As.dr.ing. Pop-Călimanu Marius Tehnologia materialelor 1
Tehnologia materialelor 2
Asist.univ. Popescu Dan Analiza matematica
Prof.dr.ing. Proștean Gabriela Comunicare
Conf.dr.ing. Radu Bogdan Selectia materialelor
Ș.l.dr.ing. Sava Marcela Rezistenta materialelor I
Rezistenta materialelor II
Conf.dr.ing. Stan Daniel Voicu Inovare si comunicare profesionala
Materiale plastice și tehnologii de fabricație
Tehnologii de procesare a materialelor polimerice
Prof.dr.ing. Stoian Floriana Termotehnica I
Termotehnica II
Ș.l.dr.ing. Strauti Gabriela Management
Ș.l.dr.ing. Ștef Ioan Dorian Actionari si comenzi pneumatice si hidraulice (B)
Constructia si Exploatarea Sculelor Aschietoare
Prototipare si fabricatie rapida
Tehnologii si echipamente de fabricatie
Practica1
Practica2
Ș.l.dr.ing. Trif-Tordai Gavrilă Termotehnica I
Termotehnica II
Conf.dr.ing. Tulcan Aurel Proceduri de masurare 3D
Tehnologii de deformare plastica
Conf.dr.ing. Tulcan Liliana Tehnologia materialelor 1
Tehnologia materialelor 2
Conf.dr.ing. Turc Cristian Gheorghe Bazele Proceselor de fabricatie
Tehnologia Fabricarii Produselor
As.dr.ing. Țîmpea Ștefan Adrian Dispozitive Tehnologice
Prof.dr.ing. Utu Dragos Acoperiri termice si reconditionari
Ș.l.dr.ing. Vesa Daniela Electrotehnică