Ș.l.dr.ing. Adrian Ilie DUME Geometrie descriptivă și desen tehnic
Licență TCM
Mașini-Unelte
Practică
Proiectarea asistată de calculator
Servomecanisme, traductori și senzori
Utilizarea și Programarea Calculatoarelor I
Utilizarea și Programarea Calculatoarelor II
vcard
Conf.dr.ing. Andrea KELLENBERGER Chimie generală vcard
Conf.dr.ing. Aurel RĂDUȚĂ Știința materialelor I
Știința materialelor II
vcard
Conf.univ.dr Liviu CĂDARIU Algebră și geometrie vcard
As.dr.ing. Carmen OPRIȘAN Știința materialelor I
Știința materialelor II
vcard
Lect.dr. Bogdan CĂRUNTU Algebră și geometrie vcard
Asist.univ.dr. Claudia CONSTANTIN Limbi de circulație internațională vcard
Lect.dr. Dan IONESCU Educație Fizică
Educație Fizică – S1
Educație Fizică – S2
vcard
As.dr.ing. Dorian ȘTEF Acționări și comenzi pneumatice și hidraulice (B)
Construcția și Exploatarea Sculelor Aschietoare
Practică
Prototipare și fabricație rapidă
Tehnologii și echipamente de fabricație
vcard
Ș.l. dr.ing. Narcis DUȚEANU Chimie generală vcard
Conf.dr.ing. Eugen PĂMINTAS Dispozitive și Mentenanță
Practică
vcard
Prof.dr. Ioan GOLEȚ Analiză matematică vcard
Ș.l.dr.ing.ec. Ioan-Vasile GROZA Măsurări vcard
Prof.dr.ing. Dorina ISAR Fundamente de inginerie Electrică și Electronică vcard
Ș.l.dr.ing. Liliana TURCAN Tehnologia materialelor vcard
Ș.l.dr.ing. Aurelian MAGDA Acoperiri termice și recondiționări
Bazele proceselor de asamblare
Fundamente de Automatizări
vcard
Ș.l.dr.ing. Mariana IILIE Grafică tehnică asistată de calculator vcard
Conf.dr.ing. Bogdan MARINCA Fundamente de inginerie Electrică și Electronică vcard
Prof.dr.ing. Mircea VODA Geometrie descriptivă și desen tehnic vcard
Ș.l.dr.ing. Cristian Emil MOLDOVAN Mecanisme vcard
Conf.dr.ing. Nicolae HERISANU Fundamente de mecanică vcard
Conf.dr.ing. Nicolina POP Fizică vcard
As.univ. Dan POPESCU Analiză matematică vcard
As.univ. Diana POPESCU Cultură și civilizație vcard
Prof.dr.ing. Gabriela PROȘTEAN Comunicare vcard
Prof.dr.ing. Richard HERMAN Tehnologia materialelor vcard
Ș.l.dr.ing. Marcela SAVA Rezistența materialelor I
Rezistența materialelor II
vcard
Conf.dr.ing. Daniel Voicu STAN Bazele procesării materialelor polimerice
Inovare și comunicare profesională
Tehnologii de procesare a materialelor polimerice
vcard
Prof.dr.ing. Floriana STOIAN Termotehnică vcard
Conf.dr.ing. Matei TĂMĂȘILĂ Microeconomie vcard
Ș.l.dr.ing. Gavrila TRIF-TORDAI Termotehnică vcard