Nume Cursuri Contact
Ș.l.dr.ing. ALBU Adriana Programarea Calculatoarelor vcard
Prof.dr.ing. ALEXA Florin Radiocomunicații vcard
Dr.ing. ANDONE Diana Tehnologii Multimedia
Tehnologii Web 2.0
vcard
Ș.l.dr.ing. BALINT Cornel Sisteme de comutație digitală
Tehnici moderne de telecomunicații
vcard
Conf.dr.ing. BUDURA Georgeta Prelucrarea Semnalelor
Semnale și Sisteme
vcard
Conf.univ.dr. CĂDARIU Liviu Algebră și Geometrie
Matematici Speciale
vcard
Lect.dr. CĂRUNTU Bogdan Algebră și Geometrie
Matematici Speciale
vcard
Asist.univ.dr. CONSTANTIN Claudia Limba Engleză
Limba Engleză 2
vcard
Ș.l.dr.ing. ERMĂLAI Iasmina Licență
Modelare și simulare
Proiect (Dezvoltare) Multimedia
Tehnologii Multimedia
vcard
Ș.l.dr.ing. GAL Norbert Sisteme de prelucrare numerică cu microprocesoare vcard
Prof.dr. GOLEȚ Ioan Analiză Matematică vcard
Prof.dr.ing. GONTEAN Aurel Circuite electronice fundamentale
Circuite integrate digitale
Software pentru electronică și telecomunicații
vcard
Ș.l.dr.ing. IFTODE Cora Compatibilitate electromagnetică vcard
Conf.dr.ing. IRIMIA Dumitru Campuri și Unde Electromagnetice
Circuite Electrice
vcard
Prof.dr.ing. ISAR Alexandru Securitatea rețelelor vcard
Prof.dr.ing. ISAR Dorina Circuite integrate analogice
Echipamente Electronice de Interfațare
vcard
Prof.dr.ing. JURCA Traian Aparate electronice și de măsurat
Măsurări electrice și electronice
vcard
Ș.l.dr.ing. KOVACI Maria Securitatea rețelelor vcard
Prof.dr.ing. LASCU Dan Electronică de putere – ID vcard
Prof.dr.ing. LASCU Mihaela Instrumentație virtuală vcard
Conf.dr.ing. MARINCA Bogdan Circuite integrate analogice vcard
Ș.l.dr.ing. MÂȚIU-IOVAN Liliana Aparate electronice și de măsurat
Măsurări electrice și electronice
vcard
Prof.dr.ing. MIHĂESCU Adrian Teoria informației și a codării vcard
Conf.dr.ing. MOCOFAN Mugur Compresie audio-video – TST ID
Dispozitive electrice și optoelectrice
Programare orientată pe obiecte (ID)
Producție audio-video
Testarea echipamentelor electronice și de telecomunicații – ID
vcard
Ș.l. dr.ing. MOLDOVAN Cristian Emil Fundamente de Inginerie Mecanică vcard
Conf.univ.dr. NEGREA Romeo Matematică asistată de calculator vcard
Ș.l.dr.ing. ONIȚĂ  Mihai Proiect Multimedia
Proiectare Asistată de Calculator
vcard
Prof.dr.ing. OTEȘTEANU Marius Sisteme de televiziune
Transmisii telefonice
vcard
Ș.l.dr.ing. PAZSITKA Robert Sisteme de achiziții de date vcard
Ș.l.dr.ing. POPA Daniel Sisteme de televiziune
Transmisii telefonice
vcard
As.univ. POPESCU Dan Analiza Matematică vcard
As.univ. POPESCU Diana Cultură și Civilizație vcard
As.dr.ing. POPESCU Sorin Echipamente Electronice de Interfațare vcard
Conf.dr.ing. POPOVICI Adrian Materiale, Componente și Tehnologie Electronică vcard
Prof.dr.ing. PROȘTEAN Gabriela Comunicare
Management și marketing
vcard
Conf.dr.ing. STANCIU Loredana-Mihaela Utilizarea Calculatoarelor vcard
Conf.dr.ing. TĂMĂȘILĂ Matei Microeconomie vcard
Ș.l.dr.ing. TERNAUCIUC Andrei Baze de date (ID)
Practică TST3
Proiect de software (ID)
vcard
Ș.l.dr.ing. VÂRTOSU Adrian Tehnica frecvențelor înalte vcard
Prof.univ.dr.ing. VASIU Radu Compresie audio-video – TST ID
Practică TST3
Testarea echipamentelor electronice și de telecomunicații – ID
vcard
Ș.l.dr.ing. VESA Andy Arhitectura rețelelor de calculatoare
Comunicații de date
vcard