Nume Cursuri Contact
Ș.l.univ. Adina PALEA Fundamentele relațiilor publice
Managementul RP
Redactarea materialelor de RP
vcard
Ș.l.univ.dr. Anca DEJICA-CARȚIS Medierea comunicării în limbi străine – Germană vcard
Ș.l.univ.dr. Cosmin BĂIAȘ Licență

Practică 1
Practică 2
Retorică și argumentare
Strategii de persuasiune

vcard
Asist.dr. Laura CHIRIAC Limba străină
Limba străină II
vcard
Ș.l.univ.dr. Claudia ICOBESCU Limba străină I – Germană
Limba străină II – Germană
Medierea comunicării în limbi străine – Germană
vcard
Asist.dr. Claudia STOIAN Analiza discursului
Medierea comunicării în limbi străine – Engleză
Pragmatică
vcard
Conf.univ.dr. Cristina Alina MAZILESCU Modul pedagogic vcard
Lect. dr. Dan IONESCU Educație Fizică vcard
Prof.univ.dr. Daniel DEJICA-CARȚIS Medierea comunicării în limbi străine – Engleză vcard
Conf.dr. Gabriel Mugurel DRAGOMIR Campanii de RP
Imaginea organizațiilor
Metode de cercetare în RP
Noțiuni generale de sociologie și opinie publică
vcard
Ș.l.univ.dr. Annamaria KILYENI Comunicare în limbaje specializate vcard
Asist.dr.  Laura CHIRIAC Limba străină I – Franceză vcard
Conf.univ. dr. Lavinia SUCIU Comunicare Interculturală
Comunicare orală și scrisă
Introducere în teoriile comunicării
vcard
Lect.univ.dr. Liliana Luminița TODORESCU Modul pedagogic vcard
Ș.l.univ.dr. Caius LUMINOSU Dreptul comunicării vcard
Ș.l.univ.dr. Maria Dana GROSSECK Limba străină I – Germană
Practică 1
Practică 2
vcard
Lect.univ.dr. Marian Monică POPESCU MITROI Modul pedagogic vcard
Conf. Dr. Mariana CERNICOVA-BUCĂ Comunicare cu presa
Etica și deontologia comunicării
Introducere în mass-media
Redactarea materialelor de RP
vcard
Ș.l.univ.dr. Marion COHEN-VIDA Limba străină I – Franceză vcard
Asist.drd. Mihaela VISKY Limba străină II – Franceză
Medierea comunicării în limbi străine 1 – Franceză
Medierea comunicării în limbi străine 2 – Franceză
vcard
Prof.univ.dr. Mirela Cristina POP Limba străină
Limba străină II
Medierea comunicării în limbi străine 1 – Franceză
Medierea comunicării în limbi străine 2 – Franceză
vcard
Prof.dr.ing. Gabriela PROȘTEAN Management general
Marketing
vcard
Ș.l.univ.dr.  Delia TĂNASE Limba străină I – Engleză vcard
Ș.l.univ.dr. Simona ȘIMON Analiza discursului
Limba străină I – Engleză
Limba străină II – Engleză
Noțiuni de publicitate
Pragmatică
vcard
Conf.univ.dr. ing. Loredana-Mihaela STANCIU Utilizarea calculatoarelor vcard
Ș.l.univ.dr. Sorin SUCIU RP în domeniul politic
Stiințe Politice
vcard
Prof.univ.dr. Vasile GHERHEȘ Elaborarea de produs PR cu calculatorul
Comunicare în contexte sociale
Comunicare Interculturală
Noțiuni generale de sociologie și opinie publică
Relații publice în social media