Academic

Universitatea “Politehnica” din Timişoara prin Centrul ID/IFR si e-Learning (CeL) organizează şi desfăşoară programele de studiu în regim de învăţământ la distanţă şi învăţământ online la distanţă pentru

  • Informatică, în colaborare cu Facultatea de Automatică și Calculatoare  (licențiați în informatică  – 3 ani de studiu, ID)
  • Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații, în colaborare cu Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale (ingineri – 4 ani de studiu, ID)
  • Tehnologia Construcțiilor de Mașini, în colaborare cu Facultatea de Mecanică (ingineri – 4 ani de studiu, IFR)
  • Comunicare și Relații Publice, în colaborare cu Facultatea de Științe ale Comunicării (licențiat în Științe ale Comunicării – 3 ani de studiu, ID)

Deasemenea, este implicata în livrarea:

  • International Master in Multimedia ( Master online internaţional în limba engleză – 2 ani de studiu) 

 Admiterea se desfăşoară în sesiunile iulie şi septembrie.

CeL a dezvoltat Campusul Virtual al UPT, mediu educațional online de suport academic pentru toate facultățile UPT și pentru învaățământul la distanță. CVUPT a fost re-lansat in 2009 și se află în gestionarea CeL.

Cercetare – cooperare

Încă de la înființare, CeL a fost implicat în 7 proiecte internaţionale finanţate de Uniunea Europeană şi în alte proiecte de cercetare. Rezultatele se regăsesc în activitatea didactică şi academică, în introducerea sistemului de e-learning.

CeL a fost primul care a introdus în România un mediu educaţional virtual (VLE), prin dezvoltarea şi integrarea de module de online learning şi mobile learning pentru studenţii de la specializările de formare academică. Dezvoltată începând cu 2000 de către specialiştii noştri, platforma CeL  a  fost constant modificata si imbuntatatita.

Acest mediu educațional este acum Campusul Virtual al UPT – CVUPT- un sistem bazat pe Moodle ce cuprinde:

  • Management academic (LMS Learning Management System): interfaţă de gestionare studenţi, profesori, examene, rezultate, informaţii cursuri
  • Suport academic de învăţare (CMS Course management system) : cursuri online , materiale de laborator online sau în format electronic, podcasting
  • Comunicare și unelte web 2.0: forum, blog, wiki, messaging, SMS, etc.

Incepand cu anul 2008 CeL este implicat într-o serie de proiecte de fonduri structurale finanțate de EU prin Fondul Social European.