Nume Cursuri Contact
Ș.l.dr. ing. ALBU Adriana Introducere în Programarea Calculatoarelor vcard
Șl.dr. ing. BERIAN Dorin Medii și Tehnologii de Programare vcard
Ș.l.dr. ing. BOGDAN Răzvan Sisteme Încorporate vcard
Conf.univ. dr. CĂDARIU Liviu Algebră Liniară vcard
Lect. dr. CĂRUNTU Bogdan Algebră Liniară vcard
As.dr.ing. CĂUȘ Oana Concepte ale limbajelor de programare
Proiect Sincretic
vcard
Conf.dr. ing. CHIRILĂ Ciprian-Bogdan Analiza Algoritmilor
Practica IA2
Structuri de date şi algoritmi
vcard
Ș.l.dr.ing CHIRILA Oana – Sorina Programare Java vcard
Prof.dr. ing. CIOCÂRLIE Horia Proiect Sincretic
Tehnici de programare
vcard
Asist.univ. dr. CONSTANTIN Claudia Limba Engleza
Limba engleză 2 (Informatică)
vcard
Prof.dr.ing. CREȚU Vladimir Analiza Algoritmilor vcard
Prof.dr.ing. CRIȘAN Marius Logică și structuri discrete vcard
Conf.univ.dr. ing. DRĂGAN Florin Fundamentele Calculatoarelor
Sisteme de Operare
vcard
Prof.dr.ing. DRĂGHICI Anca Cultură și civilizație vcard
Ș.l.dr.ing. GAL Norbert Fundamente de Inginerie software
Licență
Programarea aplicațiilor multimedia
Proiect sincretic (PS)
Proiectarea Microsistemelor Digitale
vcard
Prof.dr. GOLEȚ Ioan Analiza Matematică vcard
Ș.l.dr.ing. ISTIN Codruța Limbaje Formale și Tehnici de Compilare
Proiectarea bazelor de date
vcard
Ș.l.dr.ing. MIOC Mirella Tehnici de programare vcard
As.univ. POPESCU Dan Analiza Matematică
Matematici speciale (Probabilităși și statistică)
vcard
As.univ. POPESCU Diana Cultură și civilizație vcard
Conf.dr.ing. PRODAN Lucian Proiectarea Aplicațiilor pe Platforme Reconfigurabile vcard
Prof.dr.ing. PROȘTEAN Gabriela Comunicare
Management
Marketing
vcard
Prof.dr.ing. PROȘTEAN Octavian Elemente de automatică vcard
Prof.dr.ing. SILEA Ioan Practica IA2 vcard
Ș.l.dr.ing. STANCIU Antonius Arhitectură calculatoarelor
Logică și structuri discrete
vcard
Cof.dr.ing. STANCIU Loredana-Mihaela Introducere în Programarea Calculatoarelor vcard
Ș.l.dr.ing. STEFAN Octavian Administrarea rețelelor
Rețele de calculatoare
vcard
Prof.dr.ing. STOICU-TIVADAR Lăcramioara Programare Java
Proiectarea Interfețelor Utilizator și Grafică
vcard
Prof.dr.ing. STOICU-TIVADAR Vasile Fundamente de Inginerie software
Programare Orientată pe Obiecte
vcard
Conf.dr.ing. SZEIDERT Iosif Baze de date
Programare Web
vcard
Conf.dr.ing. TAMAȘILĂ Matei Microeconomie vcard
Ș.l.dr.ing. VAȘAR Cristian Baze de date
Elemente de automatică
Programare Web
vcard
As.dr.ing. VIDA Mihaela Marcella Medii și Tehnologii de Programare
Practica IA2
Programare Java
Programare Orientată pe Obiecte
Proiectarea Interfețelor Utilizator și Grafică
Proiectarea Microsistemelor Digitale
Securitatea informației
Structuri de date şi algoritmi
vcard
As.ing. VOIȘAN Emil Fundamentele Calculatoarelor
Sisteme de Operare
vcard
Prof.dr.ing. VOLOSENCU Constantin Norme și standarde în informatică vcard
As.univ. ZIMBRU Cristian-Grigore Arhitectura calculatoarelor
Introducere în Programarea Calculatoarelor
Logică și structuri discrete
vcard