Universitatea Politehnica Timişoara prin Centrul ID/IFR si e-Learning (CeL) organizează şi desfăşoară programele de studiu în regim de învăţământ la distanţă  acreditate ARACIS

  • Informatică, în colaborare cu Facultatea de Automatică și Calculatoare  (licențiați în informatică  – 3 ani de studiu, ID) – 100 locuri
  • Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații, în colaborare cu Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale (ingineri – 4 ani de studiu, ID) – 50 locuri
  • Tehnologia Construcțiilor de Mașini, în colaborare cu Facultatea de Mecanică (ingineri – 4 ani de studiu, IFR) – 60 locuri
  • Comunicare și Relații Publice, în colaborare cu Facultatea de Științe ale Comunicării (licențiat în Științe ale Comunicării – 3 ani de studiu, ID) – 75 locuri