Începând cu anul universitar 2022-2023, taxa de școlarizare se poate achita exclusiv prin intermediul platformei student.upt.ro.

Pașii de urmat pentru achitarea taxei de studii:

1. Accesează https://student.upt.ro/

2. Descarcă contractul de studii și anexa, semnează-le, scanează-le și reîncarcă-le pe platformă

3. După verificarea contractelor scanate de către Secretariatul facultății, se va activa butonul Plătște taxa

4. Achită taxa de studii în perioadele alocate plății taxelor

Doar în situații excepționale, plata taxelor poate fi efectuată în contul:

Beneficiar: Universitatea Politehnica Timisoara, România, Piața Victoriei, nr.2

CUI: 4269282

IBAN: RO20 BACX 0000 0030 1782 5060

La detalii de plată se va nota: “Facultatea, anul …,sem…, TX… (se completează în funcţie de plata efectuată, conform prescurtărilor), nume/prenume, CNP”. 

Celelalte taxe ( de ex: de recunoaștere și echivalare a anilor de studiu, de susținere a examenelor prezentarea a 3-a, recuperare lucrări laborator, de susținere a examenelor de finalizare a studiilor în sesiunea din septembrie, înmatriculare, reînmatriculare, reluare a studiilor, transfer, etc) vor fi plătite în următorul cont:

Beneficiar: Universitatea Politehnica Timisoara, România, Piața Victoriei, nr.2

CUI: 4269282

IBAN: RO90 BACX 0000 0030 1782 5061

La detalii de plată se va nota: “Facultatea, anul …,sem…, TX… (se completează în funcţie de plata efectuată, conform prescurtărilor), nume/prenume, CNP”. 

Dovada plății se va trimite prin e-mail la contact@elearning.upt.ro .

Taxe

 Prin Hotărârea Consiliului de Administrație al UPT Nr. 15/15.02.2024, se instituie drept taxe de școlarizare în UPT, pentru anul universitar 2024/2025:

  • – 3.600 lei/an, plătibilă în 2 tranșe pentru Informatică, Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații, Tehnologia Construcțiilor de Mașini
  • – 2.550 lei/an, plătibilă în 2 tranșe pentru Comunicare și Relații Publice

Prescurtările folosite pentru taxe sunt:

TX ŞC – Taxă anuală de şcolarizare;

TX PEN – Taxă de penalizare;

TXECH – Taxă de recunoaştere şi echivalare pentru anii de studiu recunoscuţi;

TX P3... – Taxă de susţinere a exam. în prezentarea a 3-a la disciplina … (se scrie prescurtat disciplina);

TX LAB … – Taxă de recuperare lucrări laborator la disciplina … (se scrie prescurtat disciplina);

TX LIC/DIS – Taxă pentru susţinerea lucrărilor de finalizare a studiilor;

TX ÎNMAT – Taxă de înmatriculare;

TX REÎN – Taxă de reînmatriculare;

TX TRANSF – Taxă de transfer;

TX REL STUD – taxă pentru reluarea studiilor. 

Prescurtările folosite pentru facultăți sunt:

AC– Facultatea de Automatică şi Calculatoare;

ETCTI – Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologii Informaţionale;

MEC – Facultatea de Mecanică;

FSC – Facultatea de Stiinte ale Comunicării.