Centrul ID/IFR și e-Learning (CeL),  fostul Centrul de e-Learning și Centrul de Învățământ la Distanță (CID / CSID), (Hotarare_CA 35_2013_schimbare_denumire_CeL) a fost înființat prin rezoluția Senatului Universitatea Politehnica Timișoara din data de 11.02.1998, ca parte a rețelei naționale de învățământ deschis la distanță, cu scopul de integrare funcțională în rețeaua trans-regională de centre de studiu pentru învățământ deschis la distanță. Statutul Centrul ID/IFR și e-Learning a fost revizuit și aprobat de către Senatul UPT la 1.11.2012.  (link)

CeL a sărbătorit în 5-6 octombrie 2018, 20 de ani de la înființare printr-o serie de manifestări științifice (link), de implicare în comunitate regională, de legătură cu mediul economic, dar și împreună cu studenții și absovenii ID/IFR. (video)

Regulamentul privind organizarea, desfăşurarea şi normarea activităţilor didactice la formele de învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă în Universitatea Politehnica Timişoara, a fost aprobat de către Senatul UPT la 25.04.2013. (Regulament_ID_IFR)

Centrul ID/IFR și e-Learning a fost înființat în cadrul programului Phare Multi-Country (1994-1999) derulat de European Training Foundation (ETF). Programul a stabilit o rețea de 7 centre pentru învățământ deschis la distanță în România și 39 de centre în Europa Centrală și de Est – Compendium de proiecte si activitati. Între aceste centre continuă să existe relații de colaborare în vederea dezvoltării de cursuri ID și a ofertei reciproce de cursuri, prin intermediul altor programe Europene.

Din anul 1996, UPT, prin CeL oferă specializări ca învăţământ de ciclu licenţă:

Înscrierile au loc în Iulie și Septembrie.

Vezi aici mai multe evenimente din arhiva Alumni ID/iFR.

Unele specializări au funcționat în regim de învăţământ de scurtă durată (până în 2005) ca Tehnologii Audio-Video şi Multimedia și Informatică Aplicată,  iar din 2006 ca şi învăţământ de ciclu licenţă.

Principalele obiective ale CeL din Universitatea Politehnica Timisoara sunt:

 • Inițierea, promovarea și gestionarea învățământului la distanță în universitate
 • Organizarea și  desfășurarea de programe de studiu în regim de învăţământ la distanţă la nivel universitar și post-universitar
 • Cercetare și dezvoltare în domeniul eLearning, MOOC (Massive Open Online Courses), OER (Open Educational Resources), studenți digitali, tehnologii avansate
 • Crearea si gestionarea Campusului Virtual al UPT
 • Inițierea, promovarea și organizarea de sesiuni online și mobile training, cursuri de formare profesională, de pregătire pentru toată durata vieții pentru companii sau terți
 • suport şi organizarea cursurilor de formare profesională, de pregătire pentru toata durata vieții
 • Cercetare și dezvoltare în domeniul e-learning, studenți digitali, tehnologii avansate web pentru educație, e-learning și mobile learning, campusuri virtuale
 • Inițierea și managementul proiectelor naționale și internaționale în educația digitală

Încă de la înființare, CeL a fost implicat în 25 de proiecte internaționale, finanțate de Uniunea Europeană, pentru consolidarea utilizării tehnologiilor TIC în sistemele educaționale.  Rezultatele cercetării se regăsesc în activitatea didactică și academică, în introducerea sistemului de eLearning și blended learning în universitate și în promovarea, dezvoltarea și integrarea de module de online learning şi mobile learning, a resurselor educaționale deschise (OER) și a educației deschise. (link)

În activitatea sa, CeL colaborează cu centre similare din universități din Europa, Asia, SUA și Canada.

CeL este partener instituțional în asociațiile de profil:
EDEN  – European Distance Education and E-learning Network
EATA – European Association for Telematics Applications
IADISInternational Association for Development of the Information Society
Și partener colaborator la EADTUEuropean Association of Distance Teaching Universities

CeL mai oferă și Cursuri postuniversitare oferite online, în regim de învăţământ la distanţă, acreditate MEN:

 • Tehnologii, Sisteme şi aplicaţii pentru eActivităţi (60 credite – 6 luni)
 • Tehnologii, Sisteme şi aplicaţii pentru eAfaceri (60 credite – 6 luni)
 • Tehnologii, Sisteme şi aplicaţii pentru eMedia (60 credite – 6 luni)
 • Tehnologii, Sisteme şi aplicaţii pentru eGuvernare (60 credite – 6 luni)
 • Tehnologii, Sisteme şi aplicaţii pentru eSănătate (60 credite – 6 luni)
 • Formare în blended-learning și tehnologii educaționale moderne pentru învățământul universitar – DidaTec ( 15 credite – 6 luni)
 • cursuri în domeniul Competențelor Digitale și a Antreprenoriatului Creativ.
  Înscrierile au loc continuu

Centrul de eLearning – CeL oferă servicii:

 • sesiuni de training și formare profesională în diverse domenii de expertiză tehnice sau de management, pentru companii sau terți
 • consultanță în domeniul eLearning sau mobile learning
 • dezvoltarea de sisteme IT de eLearning

Centrul de ID/IFR și eLearning (CeL) a dezvoltat Campusul Virtual al UPT, mediu educațional online și mobil, de suport academic și comunicare pentru toate facultățile UPT.
Dezvoltată începând cu 1998 de către specialiştii noştri, platforma online CSID a fost constant modificată și îmbunătățită în CVUPT – un sistem bazat pe open-source Moodle.

Campusul Virtual al UPT (CVUPT) are ca scop: (link)

 • integrarea de module de online learning şi mobile learning pentru studenţii de la specializările de formare academică prin învățământ la distanță
 • suportul academic, administrativ și de comunicare pentru studenții la Master și doctorat (blended learning) (parțial și la Licență)
 • integrarea tehnologiilor web 2.0, mediilor sociale și uneltelor mobile într-un campus virtual și în educația inginerească

Centrul de ID/IFR și eLearning (CeL) a dezvoltat UniCampus este primul MOOC (Massive Open Online Courses) universitar din România. Este dezvoltat de UPT ca o platformă pentru cursuri online, gratuite și deschise pentru toată lumea, oferite de cei mai buni profesori din universități de top, cu un exercițiu concret de educație deschisă.

Centrul de ID/IFR și eLearning (CeL) organizează periodic workshopuri și conferințe itinerante. (link)

Raport de activitate CEL 2020

Raport de activitate CEL 2019

Raport de activitate CEL 2018

Raport de activitate CEL 2017

Raport de activitate CEL 2016

Raport de activitate CEL 2015

Raport de activitate CEL 2014

Informații rapoarte UPT