Specializarea Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații, în colaborare cu Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale (licență - ingineri - 4 ani de studiu) - învățământ la distanță

Absolvenții acestei specializări vor deveni specialiști de înaltă performanță și competență cu o bună pregătire fundamentală în domeniul electronicii și telecomunicațiilor, dar în egală măsura, pregătiți și în domenii conexe, astfel încât să se integreze rapid în economia de piață.

Studenții specializării Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații vor beneficia de pregătire de înalt nivel în domenii de actualitate pe piața muncii:

transmisii integrate de date și voce

rețele de telecomunicații

dezvoltare de baze de date online

programare web

Inginerii specialiști în electronică și telecomunicații pot deveni:

 
  • specialiști în telecomunicații mobile
  • dezvoltatori de rețele de comunicații, calculatoare sau de centrale
  • dezvoltatori de aplicații audio-video, TV
  • dezvoltatori multimedia sau aplicații Web.

Taxe Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație al UPT Nr. 12/06.03.2018, se instituie drept taxe de școlarizare în UPT, pentru anul universitar 2018/2019:

În baza HG nr.146/2002 privind formarea și utilizarea fondurilor derulate prin trezoreria statului și OMF nr. 12352003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a HG nr. 146/31.10.2002, se dispun următoarele:

  • plata taxelor de școlarizare se poate efectua prin virament bancar.
  • dupa efectuarea plății prin virament bancar, plătitorul este obligat să transmită Centrului de ID/IFR și eLearning prin email la adresa contact@elearning.upt.ro imaginea scanată sau fotografiată a ordinului de plată, astfel încât să se poată identifica în clar numele plătitorului și obiectul detaliat al plății.

Informații suplimentare la persoanele de mai jos sau pe www.etc.upt.ro :

Simona DOBRESCU

Secretar ETCTI
Persoana de contact - Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologii Informationale
0256 403296
simona.dobrescu@upt.ro

Prof.dr.ing. Radu VASIU

Responsabil academic ETCTI
radu.vasiu@cm.upt.ro