Universitatea Politehnica Timișoara își intensifică eforturile de transformare digitală și antreprenorială prin proiectul Accelerate Future HEI

INTRODUCERE

Universitatea Politehnica Timișoara face încă un pas în direcția consolidării și transformării sale într-o instituție de învățământ superior digitalizată, inovatoare și antreprenorială prin intermediul Accelerate Future HEI. ” Entrepreneurial & Innovative Universities Acceleration Programme” (acronim Accelerate Future HEI) este un proiect dezvoltat în colaborare cu partenerii E3UDRES2, lansat la data de 1 ianuarie 2023.

REZUMATUL PROIECTULUI

Cu o durată de patru ani (2023-2026), proiectul Accelerate Future HEI este finanțat de către Horizon Europe și își propune dezvoltarea și testarea serviciilor de accelerare a procesului de transformare instituțională, sprijinind, astfel, instituțiile de învățământ superior în dezvoltarea capacității lor de a deveni universități inovative și antreprenoriale.Accelerate Future HEI reunește doisprezece parteneri europeni din unsprezece țări, în rândul cărora se numără și Universitatea Politehnica Timișoara.

 

Participarea la această inițiativă oferă instituțiilor de învățământ superior o oportunitate unică de a identifica provocările cheie cu care se confruntă și de a dedica timp și resurse pentru a dezvolta soluții printr-un Plan de Acțiune pentru Transformare Instituțională (ITAP).

În calitatea sa de beneficiar, Universitatea Politehnica Timișoara este una dintre instituțiile de învățământ superior care primește îndrumare personalizată prin accesul la programe de dezvoltare a competențelor, ateliere tematice, ateliere de formare și evenimente de schimb de cunoștințe.

OBIECTIVE

Principalele obiective ale proiectului sunt:

  • Identificarea poziției universității și a ecosistemului său privind activitățile antreprenoriale și inovative;
  • Dezvoltarea, testarea și implementarea serviciilor de accelerare care sprijină universitatea în inițierea proiectelor de transformare instituțională;
  • Crearea capacității personalului din universități implicat în proiect de a implementa planul de transformare prin intermediul unui program de dezvoltare și formare de competențe;
  • Evaluarea strategiilor universităților beneficiare de către un ”comitet de accelerare” constituit din experți independenți;
  • Generarea de feedback privind politica de transformare instituțională către Comisia Europeană, precum și asigurarea diseminării pe scară largă a rezultatelor pilot către alte grupuri țintă.

Proiectul cuprinde șapte pachete de lucru, ale căror principale rezultate sunt elaborarea unui raport de recomandare privind politica de transformare instituțională, analiza situației actuale la nivelul fiecărei universități beneficiare, dezvoltarea unui Plan de Acțiune pentru Transformare Instituțională, testarea și pilotarea serviciilor de transformare instituțională, un program de dezvoltare a capacității și de schimb de cunoaștere, monitorizarea și evaluarea impactului procesului de accelerare, precum și comunicarea și diseminarea rezultatelor pentru a crea oportunități  pentru alte instituții de învățământ superior.

Detalii suplimentare sunt disponibile la www.acceleratefuturehei.eu

ACTIVITĂȚI

  • Ezine
  • Prima ediție a revistei noastre electronice Accelerate Future HEI. În acest număr, evidențiem progresele înregistrate în primul nostru an, oferindu-vă perspective și reflecții asupra drumului către transformarea învățământului superior: