Informații generale

Tip proiect: Erasmus+

Titlu proiect: European Atelier of Crafts 4.0. – Digital Skills and Augmented Didactics applied to the European Atelier of Crafts Model (CR.E.ATE 4.0)

Nr proiect: 2021-1-IT01-KA220-VET-000033022

Perioada: 1.11.2021 – 31.10.2023

Coordonator UPT: Șl.dr.ing. Andrei Ternauciuc

Coordonator: ECIPA UMBRIA SCARL (IT)

Departament: Centrul de e-Learning al UPT

Parteneri: ECIPA UMBRIA SCARL (IT), TEB EDUKACJA SP. Z O.O. (PL), IES JOSÉ LUIS CASTILLO-PUCHE (ES), RIGAS MAKSLAS UN MEDIJU TEHNIKUMS (LT), UNIVERSIDAD DE ALMERIA (ES), UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA (RO), EUROPEAN SME ACADEMY AVIGNON (BE).

Buget UPT: 22.227,00 EUR

Introducere proiect

Obiectivul principal al proiectului CR.E.ATE 4.0 este de a facilita pregătirea digitală și dezvoltarea abilităților TIC ale persoanelor implicate în învățământul vocațional în vederea adoptării sustenabile a uneltelor și conceptelor dedicate învățământului complet online și hibrid.

De asemenea, el promovează învățământul prin medii de învățare virtuale, deschise și accesibile, în scopul stimulării creativității și talentului tinerilor implicați în domeniul învățământului profesional și vocațional.

Premisa proiectului

Create 4.0 este o inițiativă educațională care vizează adaptarea și evoluția sistemului de învățământ pentru elevii din școlile VET (Educație și Formare Profesională). Acesta se axează, în special, pe studenții din școlile profesionale, cum ar fi școlile de arte (inclusiv arte vizuale, muzică și altele), școlile de pedagogie, instituțiile de învățământ care se ocupă de industria turismului și alimentației, școlile veterinare etc.

Scopul proiectului

Misiunea principală a proiectului este introducerea și implementarea tehnologiilor de realitate virtuală și realitate augmentată în cadrul procesului de învățare. Aceasta nu este doar o simplă adoptare a tehnologiei, ci o reconceptualizare a modului în care aceste metode inovatoare pot fi folosite pentru a dezvolta și îmbogăți experiențele practice ale elevilor. Create 4.0 își propune să descopere noi moduri de utilizare a aptitudinilor și vocațiilor pentru care se pregătesc elevii, permițându-le să practice și să învețe în maniere complet noi și captivante.

Cum?

Prin introducerea și implementarea tehnologiilor de realitate virtuală și augmentată în cadrul educațional, reprezintă o paradigmă nouă în pedagogie, promițând o schimbare revoluționară în modul în care instituțiile pre-universitare abordează procesul de învățare.

 • Învățare imersivă: Una dintre cele mai evidente transformări va fi tranziția de la o învățare teoretică la una imersivă. Elevii nu vor mai fi simpli spectatori, ci vor deveni participanți activi, având oportunitatea de a interacționa și a experimenta subiectele studiate într-un mod mult mai direct și intuitiv. 
 • Personalizare și adaptabilitate: Tehnologiile VR și AR oferă o flexibilitate fără precedent în adaptarea materialelor de învățământ la nevoile individuale ale fiecărui elev. Cadrele didactice vor putea oferi experiențe specifice, ajustate pentru stilul și ritmul de învățare al fiecărui elev, contribuind astfel la creșterea gradului de reușită și la reducerea abandonului școlar.
 • Feedback imediat: Un alt avantaj major este posibilitatea de a oferi feedback în timp real. Acest lucru permite elevilor să identifice și să corecteze rapid eventualele erori, sporind astfel eficiența procesului de învățare și consolidând cunoștințele.
 • Preparare pentru viitor: Prin adoptarea tehnologiilor emergente, instituțiile pre-universitare se vor asigura că elevii sunt pregătiți nu doar cu cunoștințele necesare, dar și cu abilitățile de a naviga într-un viitor tehnologic. Aceasta este o investiție în viitorul lor profesional și în adaptabilitatea lor la schimbările rapide din societate.
 • Reconceptualizarea spațiului de învățământ: Sălile de clasă tradiționale se pot transforma în spații dinamice, adaptabile, în care granițele fizice sunt eliminate, oferind o mai mare libertate în alegerea metodelor și tehnicilor de învățare.

Actorii proiectului:

 • Elevii din învățământul pre-universitar din școlile profesionale și vocaționale;
 • Școli profesionale și vocaționale: prin profesori și conducerea acestora;
 • Partenerii de afaceri care sunt interesați să contribuie la creare de experiențe virtuale de training pentru elevi;

Parteneri

Universitatea Politehnica Timișoara (Timișoara / România)

ECIPA futuro umbria (Perugia/Italia)

TEB Edukacja (Poznan/Polonia)

Universidad de Almeria (Almeria/Spania)

SMEs Academy Avignon (Bruxelles/Belgia)

IES José Luis Castillo Puche (Yecla/Spania)

RIGAS MAKSLAS UN MEDIJU TEHNIKUMS (Riga/Letonia)

Am dori să lucrăm cu:

 • IISAsociații de profesori
 • Centre de formare a cadrelor didactice
 • Centre de dezvoltare profesională continuă legate de profesori
 • Ministerele Educației

Activități ale proiectului

Rezultatele noastre sunt în curs de dezvoltare. Rămâneți aproape!