Open Digital Competences Training for School Educators (cunoscut sub numele de OpenDigCompEdu) este un proiect de parteneriat strategic Erasmus +, care este realizat în perioada 2021-2024 de o echipă de colaboratori din toată Europa.

Obiective

Pentru a spori gradul de educație deschisă, practici de educație deschisă, resurse și instrumente digitale deschise pentru furnizarea de predare bazată pe competențe.

Crearea și validarea unei înțelegeri a durabilității în educație prin educație deschisă în cadrul competențelor deschise și digitale pentru educatori.

Îmbunătățirea realizării și recunoașterii competențelor digitale pentru educație prin portofoliu electronic și învățare formală prin introducerea portofoliului electronic OpenDigCompEdu și a cursurilor MOOC OpenDigCompEdu pentru educatori.

Introducerea microcredențialelor și ecusoanelor deschise în competențele digitale deschise pentru educația școlară în țările partenere.

Parteneri

Moodle Spain Technologies S.L. - Spain

Dept. of Education of the Generalitat of Catalonia - Spain

Universitatea Politehnica Timișoara (Timișoara / România)

Inspectoratul Școlar Județean Timis

University of Piraeus Research Center - Greece

University Computing Centre of University of Zagreb - Croatia

eFaktor - Norway