ABC to VLE: beyond curriculum design

INTRODUCERE

ABC to VLE este un proiect pe o durată de 2 ani, finanțat de Erasmus+ pe care UCL(University College London) îl conduce în colaborare cu 12 instituții partenere din Europa. Proiectul va dezvolta structuri de sprijin pentru a ajuta cadrele didactice să își implementeze design-urile ABC pentru proiectare educațională în cadrul mediului virtual de învățare (VLE) sau a sistemului de management (LMS).

REZUMATUL PROIECTULUI

ABC to VLE: beyond curriculum design 01 Sept 2018 – 31 Aug 2020

Parteneriatul va dezvolta ABC ca un set de instrumente descărcabil care poate fi utilizat la nivel global de orice instituție din sector.

Dr Clive Young, (UCL), explică originile și scopul proiectului în cadrul ședinței de început din octombrie 2018.

Parteneriatul încureajează dezvoltarea transnațională, transferul și punerea în aplicare a unei abordări inovatoare și captivante pentru proiectarea învățării, cu accent pe utilizarea tehnologiilor digitale. ABC TO VLE va împărtăși, evalua și îmbunătăți practicile cadrelor didactice din învățământul superior. Partneriatul îmbunătățește și extinde o metodologie care s-a dovedit eficientă și anume designul ABC,care ajută (re)proiectarea cursurilor și programelor în jurul experiențelor utilizatorului și utilizarea strategică a TIC (tehnologia informației).

Rezultatul principal va consta într-un design de învățare open source și un set de instrumente de dezvoltare a personalului didactic, set care include metode de localizare, metode cascadă și suport post-design. Designul ABC va fi evaluat prin studii de caz de către parteneri, prin inițierea și implicarea unei comunități transnaționale (precum și a uneia naționale) care va disemina la nivel local, dar care va oferi feedback pe toată durata proiectului.

Perspectivele trans-instituționale și transdisciplinare sunt esențiale pentru acest proiect deoarece va spori adaptarea proceselor educaționale specifice instituției, astfel încât ABC consolidează impactul asupra inițiativelor locale privind schimbarea și modernizarea programelor educaționale din Europa.

Activitățile proiectului

  • Organizarea de întâlniri locale unde se oferă date de evaluarea partenerilor din proiect spre a fi diseminate
  • Postarea fotografiilor pe Twitter
  • Trecerea în revistă a versiunilor locale ale materialelor ABC, astfel încât acestea să fie adaptate cât mai bine culturii și proceselor educaționale
  • Revizuirea și contribuția la dezvoltarea de consultanță tehnologică generică (de la parteneri care nu traduc materialele ABC în limbi locale)
  • Publicarea studiilor de caz și a modului de implementare a designului ABC cât și rezultatelor celor implicați
  • Rularea evenimentelor ABC privind diseminarea către instituții externe ( de exemplu: un workshop organizat la nivel local, accesibil instituțiilor din apropiere; seminarii, prezentări, conferințe, seminarii web
  • Participarea la întâlnirile locale din țara sau regiunea fiecărui partener
  • Conținut digital; postări pe blog, Twitter, fotografii, videoclipuri, webinarii (înregistrate); toate acestea fiind necesare pentru diseminarea proiectului
  • Dezvoltarea de publicații comune de către unii parteneri

În calitate de parteneri asociați, Universitatea din Oxford contribuie, de asemenea, la unele rezultate ale proiectului, cu accent pe modul în care ABC poate fi utilizat pentru a sprijini migrația către Canvas Virtual Environment (VLE). Alături de Universitatea din Amsterdam vor aduce o perspectivă suplimentară asupra modului în care metoda de proiectare a învățării ABC poate fi utilizată pentru a sprijini proiectarea învățării în Canvas.

Majoritatea partenerilor folosesc MOODLE ca VLE instituțional, altfel cunoscut sub numele de Sisteme de Gestionare a Învățării/ Sisteme de Managemente ale Învățării (LMS). Unii parteneri susțin mai multe VLE-uri și vor putea împărăși persperctivele lor despre modul în care ABC poate fi adaptat.

Activități