1. Informație

DigitalCulture – Perfecționarea competențelor digitale și îmbunătățirea incluziunii sociale a adulților în industriile creative – Cultură Digitală

Proiectul își propune să creeze un program de educație durabil și eficient, dedicat cursanților adulți cu abilități digitale scăzute și adulților slab calificați, implicați în sectorul industriilor creative din România, Italia, Austria, Danemarca, Lituania, Marea Britanie și Irlanda. Principalele rezultate includ cursurile MOOC pentru competențele digitale și incluziunea socială pentru industriile creative, disponibile online și prin „blended learning”, centrul de învățare virtuală integrat (Integrated Virtual Learning Hub) care include o aplicație mobilă inovatoare destinate adulților cu un nivel scăzut și cu risc, instrumentul de evaluare electronică a competențelor digitale și „Insigne deschise” (Open Badges) pentru abilități digitale. Împreună, acestea vor oferi adulților slab calificați noi oportunități importante în accesarea cunoștințelor, dobândirea de noi abilități digitale și competențe interculturale și îmbunătățirea șanselor de a găsi un loc de muncă sau de a-și face performanțe mai bune în ocuparea lor curentă.

2. Obiective

Obiectivele DigiCulture sunt:

 1. Creșterea gradului de conștientizare a nevoii de formare în competențele digitale pentru industriile creative
 2. Proiectarea și validarea unor ghiduri transnaționale pentru competențele digitale în industriile creative
 3. Crearea unui hub de învățare virtuală integrat ca online și mobil
 4. Proiectarea, dezvoltarea și livrarea unui curs de competențe digitale și incluziune socială pentru industrii creative, o resursă de tip OER tradusă în toate limbile partenerilor, livrată ca un mix de curs de tip „blended learning” și un curs de tip MOOC complet online pentru grupul țintă
 5. Îmbunătățirea realizării și recunoașterii abilităților digitale prin învățarea formală și informală prin introducerea evaluării electronice a competențelor digitale și insignelor deschise pentru educația adulților în IC
 6. Livrarea unor experiențe de învățare antrenante și eficiente în cursul competențelor digitale pentru IC
 7. Consolidarea colaborarării între furnizorii de educație, universități, instituții și asociații culturale și de patrimoniu, actori culturali, muncitori și voluntari
 8. Furnizarea de dovezi cu privire la modul în care realizarea, evaluarea și validarea abilităților digitale contribuie la însușirea de noi abilități în industriile creative

Proiectul va pregăti direct 1.200 de persoane, online și prin învățare mixtă. Încă 25.000 de oameni – membri ai comunităților locale, ai centrelor de educație pentru adulți, universități, asociații care susțin îmbunătățirea competențelor digitale, universități, factorii de decizie și organele guvernamentale locale și regionale – un grup semnificativ  vor beneficia indirect de activitățile organizate de proiect.

La sfârșitul DigiCulture, toate instrumentele și materialele vor fi sub licența Creative Commons, disponibile online sau pe aplicația mobilă DSC, disponibilă pentru toți. Toți partenerii vor continua să promoveze acest lucru și după terminarea proiectului.

Durata proiectului:

1 octombrie 2018 – 31 martie 2021

3. Partenerii proiectului

 • UPT UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA, România
 • UNIROMA3 UNIVERSITA DEGLI STUDI ROMA TRE, Italy
 • AAU AALBORG UNIVERSITET, Danemarca
 • UNI GRAZ UNIVERSITAET GRAZ, Austria
 • DCU DUBLIN CITY UNIVERSITY, Irlanda
 • TM2021 Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană, România
 • JME Associates Ltd, UK
 • NADE NATIONAL ASSOCIATION OF DISTANCE EDUCATION, Lituania

4. Activități