fbpx

Open Education Week Workshop
2022

Workshop-ul internațional online din acest an este organizat de Universitatea Politehnica din Timișoara, prin Centrul de ID/IFR și e-Learning cu sprijinul asociațiilor EDEN și IEEE Romania, în cadrul evenimentului global Săptămâna Educației Deschise 2022. Află mai multe detalii aici!

A IX-a ediție  a workshop-ului internațional OEW – 2022

Cea de-a IX-a ediție a Workshopului Internațional OEW a fost organizată de Universitatea Politehnica Timișoara, prin Centrul ID/IFR și e-Learning cu sprijinul asociațiilor EDEN Europe și IEEE România, în cadrul Săptămânii Educației Deschise 2022 ( Open Education Week 2022) și este de asemenea, inclusă în noua serie de webinarii – Construim Împreună.

#oew #open #openeducationweek #oew2022

Ora / Time EET

Agenda

13:00 – 13:15

Conf. dr. ing. Florin Drăgan, Rector Universitatea Politehnica Timișoara, România, Prof.dr.ing. Radu Vasiu, Președintele Senatului Universitatea Politehnica Timișoara, România,  Prof. Edmundo Tovar , IEEE Education Chair, Prof.Cristian-Gyozo Haba, IEEE Education Romania Chapter Chair, Prof. Elena Helerea, IEEE Women in Engineering Romania Chair, Prof. Josep Duart, EDEN Digital Learning Europe President

Cuvânt de Introducere / Welcome and introduction

 

13:15 – 13:35

Dr. Diana Andone, EDEN Senior Fellow, Director CeL, Universitatea Politehnica Timișoara, România

Educație deschisă și micro-credențiale/Open education and microcredentials

13:35 – 13:55

Anusca Ferrari, Responsabil de politici la DG Educație și Cultură în cadrul Comisiei Europene

Punctul culminant al educației digitale: politici și practici în Europa de astăzi/ The turning point of digital education: policies and practices in Europe today

13:55 – 14:15

Martin Dougiamas, fondator și CEO al platformei open-source Moodle

Educația Deschisă în Moodle și proiectul Moodle Net & OpenDigCompEdu/Open Education in Moodle and Moodle Net & OpenDigCompEdu project

14:15 – 14:30

Dr. Orna Farell, Director Unitatea de învățământ deschis, DCU Connected – Educație online,   Universitatea Dublin City, Irlanda

Evaluarea online este viitorul?/ Is online assessment the future?

 

14:30 – 14:45

Dr. Lisa Marie Blaschke, Senior EDEN Fellow, Home Hub – Learnlife, Barcelona, Spania

Deschiderea pedagogiei: Exemplul Învățării pe tot parcursul vieții / Opening up pedagogy: The Learnlife Example

 

14:45 – 15:00

Dr. Mark Frydenberg, Director CIS Learning and Technology Sandbox, Universitatea Bentley, SUA, Dr. Diana Andone, EDEN Senior Fellow, Director CeL, Universitatea Politehnica Timișoara, România

ProiectulTalkTech și Factorii de schimbare/TalkTech project and the Changemakers

 

15:00 – 15:15

Ș.l. dr. ing. Silviu Vert, Universitatea Politehnica Timișoara, România & Assoc. Prof. Filippo Sanfilippo, Dept. of Engineering Sciences, Universitatea din Agder, Prof. II, OsloGet, Norvegia

Un cadru de învățare electronică multimodal auditiv-vizual-tactil/A Multi-Modal Auditory-Visual-Tactile e-Learning Framework

 

15:15-15:35

Dr. Diana Andone, EDEN Senior Fellow, Director CeL, Universitatea Politehnica Timișoara, România, Ș.l.dr.ing. Mihaela Crișan-Vida, Universitatea Politehnica Timișoara, România, Cengiz Hakan AYDIN –  PhD, Profesor titular în cadrul Anadolu University of Turkey, membru al comitetului de conducere al OpenupEd și membru al ICDE’s Advocacy Committee for OER, Carlos Vaz de Carvalho, Director al Campusului Virtual și profesor la Institutul Politehnic din Porto, Dr. Ralf Brüning, Fachhochschule des Mittelstands, Bielefeld, Germania  & Assoc. Prof. Rita Butkienė, Universitatea de Tehnologie din Kaunas, Lituania

Curricula pentru învățământul superior bazată pe MOOC reproiectată în cadrul proiectului MODE IT/ Redesigned MOOCs-based HEI curricula in the MODE IT project

 

15:35 – 15:50

Șl. dr. ing. Andrei Ternauciuc, Universitatea Politehnica Timișoara, România

Noi experiențe în Campusul Virtual  UPT și UniCampus/New experiences in UPT Virtual Campus & UniCampus

 

15:50 – 16:05

Șl. dr. ing. Andrei Ternauciuc, Universitatea Politehnica Timișoara, România, Dr. Diana Andone, EDEN Senior Fellow, Director CeL, Universitatea Politehnica Timișoara, România

Dezvoltarea unui program de mentorat pentru predarea combinată augmentată – Proiectul ACADIGIA Erasmus+/ Developing a mentorship program for augmented blended teaching – The ACADIGIA Erasmus+ Project

 

16:05 – 16:20

Șl.dr.ing. Vlad Mihăescu,  directorul Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic din Universitatea Politehnica Timișoara, România, Dr. Mihai Lisețchi, Universitatea de Vest din Timișoara, România & Prof.emerit.dr. Nicolae Bibu, Universitatea de Vest din Timișoara, România

Cursuri deschise pentru comunitatea culturala si creativa in cadrul proiectului TraCCE/ Open courses for the cultural and creative community within the TraCCE project 

 

16:20 – 16:35

Prof.dr.ing. Radu Vasiu, Președintele Senatului Universitatea Politehnica Timișoara, Dr. Diana Andone, EDEN Senior Fellow, Director CeL, Universitatea Politehnica Timișoara, România

E3UDRES2 Planificarea strategică a universităților de viitor pentru UPT/ E3UDRES2 Future Universities strategic planning for UPT

Șl.dr.ing. Vlad Mihăescu,  Președintele Comitetului de Coordonare al Asociației Internaționale EDEN Network of Academics and Professionals și directorul Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic din Universitatea Politehnica Timișoara, România, Andrea Medrea, Președinte Liga Studenților din Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, Universitatea Politehnica Timișoara, România 

E3UDRES2 – i- Living Labs -/E3UDRES2 – i- Living Labs

 

16:35 – 16:50

Prof. Dr. Anca Drăghici, Președinte ErgoWork România, profesor titular Facultatea de Facultatea de Management în Producție și Transporturi, Universitatea Politehnica Timișoara, România, Prof.dr.ing. Radu Vasiu, Președintele Senatului Universitatea Politehnica Timișoara

EINS – Idei de antreprenoriat și inovare universitare, cartografiere și evaluare/ EINS – University Entrepreneurship and Innovation Ideas, Mapping and Evaluation

 

16:50 – 17:05

Prof.dr.ing. Carmen Holotescu, Universitatea Ioan Slavici Timişoara, România, Conf. dr.  Gabriela Grosseck, Universitatea de Vest din Timișoara, România & Dr. Diana Andone, EDEN Senior Fellow, Director CeL, Universitatea Politehnica Timișoara, România

O resetare strategică: Micro-acreditări pentru învățarea pe tot parcursul vieții. Abordarea proiectului EBSI4RO/A strategic reset: micro‐credentials for lifelong learning. The EBSI4RO project approach

17:05 – 17:15

Prof.dr.ing. Carmen Holotescu, Universitatea Ioan Slavici, Timișoara, România,  Drd. ing. Victor Holotescu, Universitatea Politehnica Timișoara, România &   Șl. dr. ing. Andrei Ternauciuc, Universitatea Politehnica Timișoara, România

Cercetare deschisă și Blockchain: rețeaua de cercetare ERRIS /Open Research and Blockchain: ERRIS research network

17:15 – 17:30

Concluzii finale/ Closing remarks

Săptămâna Educației Deschise (Open Education Week)

este un eveniment promovat de asociația mondială Open Education Consortium, având ca scop prezentarea oportunităților pe care le oferă educația deschisă, a rezultatelor integrării acesteia în toate formele de educație, fie că e vorba de dezvoltarea de abilități sau cunoștințe la locul de muncă, ca suport al educației universitare sau pre-universitare sau pur și simplu pentru a afla ceva nou, legat de un interes personal al fiecărui individ în parte.

MAI MULTE DETALII

E-mail

contact@elearning.upt.ro

Participarea este liberă, prezentările se vor desfășura în Română și Engleză, iar participanții vor primi OEW – UPT Open Badges (Certificate digitale deschise).

Contact

Bl. Vasile Parvan, nr. 2 B, Etaj IV
Timisoara, Romania

Tel: +40 256 403300

Mail: contact@elearning.upt.ro

DESPRE NOI

Centrul ID/IFR și e-Learning (CeL), a fost înființat în 1998, ca parte integrantă a Universităţii Politehnica Timişoara (UPT).
CeL organizeaza specializările – Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii, Informatică Aplicată, Comunicare și Relații Publice în regim de învăţământ la distanță de ciclu licenţă și Tehnologia Construcțiilor de Mașini în regim de învățământ cu frecvență redusă de ciclu licenţă.

TOP