fbpx

Gabriela Grosseck

Gabriela Grosseck

Decoding Fake News at WUT

Ro: Dr. Gabriela Grosseck este conferențiar universitar în cadrul Departamentului de Psihologie al Universității de Vest din Timișoara, România. Cu o bogată experiență în utilizarea TIC în educație (predare, învățare și cercetare) este preocupată îndeosebi de formarea studenților și a profesorilor, atât în medii față-în față cât și online. De peste un deceniu este redactor-șef a Revistei de informatică socială din România. Autor a numeroase articole în domeniul e-learning are o prezență susținută ca și speaker la diferite evenimente internaționale, organizator de workshop-uri sau membru al diferitor comitete editoriale (reviste și/sau conferințe). Interesele sale în cercetare acoperă principalele aspecte ale educației deschise (OERs/OEPs și MOOCs), instrumentele Web 2.0 și aplicațiile sociale media în învățământul superior și, mai recent, arealul “digital literacy”.

En: Dr. Gabriela Grosseck is an associate professor in the Department of Psychology of the West University of Timișoara, Romania. With a large experience in the use of ICT in education (teaching, learning and research), she is particularly concerned with the training of students and teachers, both in face-to-face and online environments. For over a decade she has been editor-in-chief of the Journal of Social Informatics in Romania. Author of numerous articles in the field of e-learning she has a sustained presence as a speaker at different international events, organizer of workshops or member of different editorial committees (journals and/or conferences). Her research interests cover the main aspects of open education (OERs / OEPs and MOOCs), Web 2.0 tools and social media applications in higher education and, more recently, the education for durable development.

Evenimente

Contact

Bl. Vasile Parvan, nr. 2 B, Etaj IV
Timisoara, Romania

Tel: +40 256 403300

Mail: contact@elearning.upt.ro

DESPRE NOI

Centrul ID/IFR și e-Learning (CeL), a fost înființat în 1998, ca parte integrantă a Universităţii Politehnica Timişoara (UPT).
CeL organizeaza specializările – Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii, Informatică Aplicată, Comunicare și Relații Publice în regim de învăţământ la distanță de ciclu licenţă și Tehnologia Construcțiilor de Mașini în regim de învățământ cu frecvență redusă de ciclu licenţă.

TOP