fbpx

Anca Drăghici

Anca Drăghici

Ro: Anca Drăghici

Anca Draghici a primit diploma de Master în proiectarea de mașini-unelte (1989, Universitatea Transilvania din Brașov, România) și diploma de Licență în Managementul Afacerilor (2001, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România). În 2001, obține titlul de doctor în domeniul de cercetare al ergonomiei mașini-unelte, la Universitatea Transilvania din Brașov, România. Acum este profesor titular (și conducător de doctorat) la Universitatea Politehnica Timișoara, România, Facultatea de Facultatea de Management în Producție și Transporturi.  Disciplinele sale didactice sunt legate de Ergonomia Industrială, Managementul Resurselor Umane, Sănătatea și Siguranța Ocupațională, Managementul Investițiilor și Managementul Cunoștințelor. Domeniile sale de cercetare de interes sunt legate de impactul sustenabilității asupra dinamicii organizaționale și modelelor de afaceri.

Publică și participă în mod regulat la conferințe științifice internaționale (are peste 130 de articole în baza de date Clarivate Analytics). În ultimii 10 ani, a fost implicată în diferite proiecte educaționale Erasmus+ dedicate dezvoltării durabile a competențelor și educației (pentru învățământul superior și formarea profesională).

Anca Drăghici este președintele Societății pentru Ergonomia și Managementul Mediului de Lucru din România (ErgoWork, https://ergoworksociety.com/), membru al Societății Academice de Management din Romania (SAMRO, https://samro.ro). Ca o recunoaștere a realizărilor sale în cercetare, Anca a fost editor invitat la revista Human Systems Management  (https://www.iospress.nl/journal/human-systems-management/) și a mers în calitate de speaker invitat la mai multe conferințe  internaționale.

 

En: Anca Drăghici

Anca Draghici received the M.Sc. in Machine-Tools Design (1989, Transilvania University of Brasov, Romania) and B.Sc. in Business Management (2001, Babes-Bolyai University of Cluj-Napoca, Romania). In 2001, she achieves a Ph.D. degree in the research field of machine-tools ergonomics, at Transilvania University of Brasov, Romania. Now she is a full professor (and Ph.D. supervisor) at Politehnica University Timisoara, Romania, Faculty of Management in Production and Transportation. Her teaching subjects are related to Industrial Ergonomics, Human Resources Management, Occupational Health and Safety, Investments Management, and Knowledge Management. Her research fields of interest are linked with the impact of sustainability on organizational dynamics and business models. She regularly publishes and participates in international scientific conferences (she has more than 130 articles indexed in the Clarivate Analytics database). In the last 10 years, she was involved in different Erasmus+ educational projects dedicated to sustainable development skills development and education (for higher education and vocational training). Anca Draghici is president of the Society for Ergonomics and Work Environment Management in Romania (ErgoWork, https://ergoworksociety.com/), member of the Member of Academic Management Society of Romania (SAMRO, https://samro.ro). In recognition of her research achievements, Anca DRAGHICI has been a guest editor at Human Systems Management journal (https://www.iospress.nl/journal/human-systems-management/) and has acted as an invited speaker in several international conferences.

Evenimente

Contact

Bl. Vasile Parvan, nr. 2 B, Etaj IV
Timisoara, Romania

Tel: +40 256 403300

Mail: contact@elearning.upt.ro

DESPRE NOI

Centrul ID/IFR și e-Learning (CeL), a fost înființat în 1998, ca parte integrantă a Universităţii Politehnica Timişoara (UPT).
CeL organizeaza specializările – Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii, Informatică Aplicată, Comunicare și Relații Publice în regim de învăţământ la distanță de ciclu licenţă și Tehnologia Construcțiilor de Mașini în regim de învățământ cu frecvență redusă de ciclu licenţă.

TOP