fbpx

Radu Vasiu

Radu Vasiu

Ro: Prof.univ.dr.ing. Radu Vasiu este Președinte al Senatului Universității Politehnica Timișoara  și Directorul Centrului de cercetări în Multimedia. De asemenea, este profesor la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale a Universității Politehnica Timișoara. Cercetarea sa recentă se concentrează pe e-learning, multimedia, tehnologii web, date deschise și orașe inteligente. El a publicat 12 cărți și a prezentat peste 100 de lucrări la diverse conferințe internaționale. A participat la 28 de proiecte internaționale de cercetare și cooperare și face parte din 7 asociații profesionale internaționale.

En: Prof.Dr.Eng. Radu Vasiu is the President of the Senate of the Politehnica University of Timișoara and the Director of the Multimedia Research Center. He is also a professor at the Faculty of Electronics, Telecommunications and Information Technologies of the Politehnica University of Timișoara. His recent research focuses on e-learning, multimedia, web technologies, open data, and smart cities. He has published 12 books and presented over 100 papers at various international conferences. He has participated in 28 international research and cooperation projects and is part of 7 international professional associations.

Evenimente

Contact

Bl. Vasile Parvan, nr. 2 B, Etaj IV
Timisoara, Romania

Tel: +40 256 403300

Mail: contact@elearning.upt.ro

DESPRE NOI

Centrul ID/IFR și e-Learning (CeL), a fost înființat în 1998, ca parte integrantă a Universităţii Politehnica Timişoara (UPT).
CeL organizeaza specializările – Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii, Informatică Aplicată, Comunicare și Relații Publice în regim de învăţământ la distanță de ciclu licenţă și Tehnologia Construcțiilor de Mașini în regim de învățământ cu frecvență redusă de ciclu licenţă.

TOP