Dr. Diana Andone despre inițiativele culturale din proiectul Digiculture în cadrul webinarului EDEN #OEW2020

Dr. Diana Andone despre inițiativele culturale din proiectul Digiculture în cadrul webinarului EDEN #OEW2020

Educație deschisă pentru implicarea activă a tinerilor în recuperarea patrimoniului cultural, #OEW2020

Educația deschisă are un rol esențial în potențarea incluziunii sociale. După cum a menționat Comisia Europeană pentru educație în general (dar este deosebit de relevantă pentru învățământul deschis), aceasta ajută la stabilirea unor valori comune cheie pentru o astfel de incluziune: demnitatea umană, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept, respectarea drepturilor omului, drepturile minorităților. Cu toate acestea, după cum s-a menționat, se poate observa în majoritatea statelor membre că există provocări pentru o astfel de incluziune, și anume: populism, xenofobie, naționalism separatist, discriminare, dezinformare și radicalizare (care poate duce la extremism violent).

Captură din timpul Webinarului Educație deschisă pentru implicarea activă a tinerilor în recuperarea patrimoniului cultural, #OEW2020

Pentru a combate aceste probleme, promovarea educației cetățenești a fost urmărită pe o perioadă de ani. Cu toate acestea, conținutul educațional deschis și practicile necesare pentru a învăța diferitele paradigme ale cetățeniei active sunt, probabil, încă greu de găsit. Necesitatea respectării diversității culturale este importantă în procesul educațional, deoarece nu există doar un „cetățean model”. Prin urmare, trebuie să învățăm și să susținem studenții, în special generațiile tinere, să aprecieze importanța cetățeniei active și să își atingă rolul participativ în societatea în ansamblu. În acest webinar vor fi luate în considerare diferite aspecte și exemple ale rolului resurselor și practicilor educaționale deschise pentru educația cetățenilor și modul în care acestea pot fi potențate în viitor.

În acest context, dr. Diana Andone a prezentat partenerii și obiectivele proiectului Digital Culture – Perfecționarea competențelor digitale și îmbunătățirea incluziunii sociale a adulților în industriile creative, precum și inițiativele culturale și digitale din cadrul acestuia.

Vezi prezentarea mai jos:

Dr. Diana Andone este director al Centrului de e-Learning, Universitatea Politehnica Timișoara, cu responsabilități în planificarea și implementarea învățământului la distanță și a integrării utilizării tehnologiilor educaționale online pentru toate formele de învățământ, prin Campusul Virtual al UPT – CVUPT. Dr. Andone este lector in tehnologii multimedia și web, cu o activitate de cercetare intensă la nivel internațional prin diverse proiecte cu finanțare europeană și multiple publicații. Pasionată de utilizarea tehnologiilor în viața de zi cu zi, Diana promovează utilizarea resurselor deschise și MOOCs, dezvoltând UniCampus – cursuri online în România.