Cea de-a V-a ediție a Workshop-ului Digital Skills and Competences for Future. Competențe și abilități digitale pentru viitor

Cea de-a V-a ediție a Workshop-ului Digital Skills and Competences for Future. Competențe și abilități digitale pentru viitor

Ce reprezintă competențele și abilitățile digitale și cum pot fi acestea integrate în domeniul educației și a industriilor creative? Într-o perioadă în care desfășurarea activităților din instituțiile de învățământ, dar și de cultură au trecut în mare parte în online, competențele și abilitățile digitale devin un „must have” pentru societatea viitorului.

Cea de-a V-a ediție a workshop-ului internațional Digital Skills a avut loc online, miercuri, 16 decembrie, ora 15:00 și a adus exemple practice de utilizare și integrare a elementelor digitale, a aplicațiilor web, mobile, de realitate virtuală și augmentată (AR & VR) în educație, cultură și în promovarea patrimoniului cultural și în industriile creative. 

image-a96ef667-8fff-4b5c-a729-dfe61d7cd83b

Participarea a fost liberă, iar prezentările au fost atât în Română, cât și în Engleză, și s-au eliberat certificate digitale de participare.

Cu speakeri de nivel internațional din SUA, Europa și România, workshop-ul a fost adresat tuturor actorilor din domeniul educației și al industriilor creative, studenților, profesorilor universitari, dar și publicului larg.

Cu peste 1500 de înscrieri și peste o mie de participanți, workshopul a fost un real succes pentru educația digitală. 

Experții au împărtășit din experiența lor practică legată de educația digitală și au oferit recomandări participanților pentru îmbunătățirea compentențelor digitale, încurajând dezvoltarea unui ecosistem de educație digitală performant.

Evenimentul a fost deschis de către prof.univ. dr. Radu Vasiu, Președintele Senatului UPT și directorul Centrului Multimedia. Mai apoi, dr. Diana Andone, directorul CeL a preluat cuvântul și a explicat importanța transformării digitale, vorbind despre planul de acțiune al UE pentru educația digitală (2021-2027).

Dr. Diana Andone a pus accentul pe importanța învățării continue, perfecționarea competențelor și necesitatea inteligenței digitale în viitor. 

Aceasta a fost urmată de prof.dr. Ekaterina Prasolova-Førland – care le-a vorbit participanților despre învățarea imersivă în contextul COVID-19 – cel mai de actualitate subiect din ultima perioadă, în toate sferele, dar mai ales în educație. Aceasta a prezentat exemple practice integrare a elementelor AR & VR în educație și beneficiile aduse de utilizarea acestora în perioada pandemiei. 

Următorul speaker, prof.dr. Antonella Poce, a vorbit despre dezvoltarea competențelor transversale în mediile patrimoniului VR, aducându-i în prim plan pe tineri și eficiența povestirilor digitale și a muzeelor digitale pentru dezvoltarea gândirii critice într-un context al patrimoniului cultural.

Prof. dr. ing. Radu Vasiu, împreună cu șl. dr. ing. Silviu Vert,  au prezentat unul dintre proiectele de vârf timișorene și anume – Muzeul digital interactiv al științei și tehnologiei informaționale, vorbind despre scopul proiectului – educarea și atragerea tinerilor spre cele mai actuale informații ale tehnologiei informaționale.

Muzeul digital interactiv al științei și tehnologiei informaționale

Muzeul digital interactiv al științei și tehnologiei – un alt exemplu de concept în care premierele tehnologiei timișorene, precum și cele mai actuale informații despre tehnologia de vârf sunt îmbinate într-un spațiu virtual, printr-o aplicație web în care sunt integrate simulări 3D, elemente de realitate virtuală, tururi virtuale și interactive – cu scopul de a educa și atrage tinerii spre educația STEM.

Seria proiectelor timișorene și internaționale privind competențele digitale, desfășurate în cadrul Centrului de e-Learning și a Universității Politehnica Timișoara a fost continuată de șl.dr.ing. Vlad Mihăescu, care a prezentat acțiunile în desfășurare, dar și cele mai recente proiecte. Toate aceste proiecte au la bază scopul și misiunea – dezvoltării și perfecționării competențelor și competențelor digitale  pentru transformarea digitală.

Șl. dr. ing. Andrei Ternauciuca vorbit despre impactul educației digitale în Universitatea Politehnica Timișoara și elementul cheie pentru o bună desfășurare a activităților didactice, mai ales în contextul actual .

Andrei a prezentat platforma CVUPT, bazată pe Moodle, explicând funcționalitatea platformei și cum aceasta a facut posibilă educația exclusiv online în universitate în această perioadă.

Una dintre cele mai interactive prezentări a fost susținută de assoc.prof. Hendrik Knoche.  Acesta a vorbit despre lansarea cursurilor digitale, prezentarea sa fiind urmată de o sesiune practică prin care participanții au putut testa live utilizarea unei platforme de acest tip.

Spotlight Heritage Timișoara

Un punct de interes al workshop-ului a fost reprezentat de prezentarea proiectului Spotlight Heritage Timișoara, de către dr. Diana Andone. Acest proiect poate constitui un studiu de caz, atât pentru actorii din cultură, cât și pentru cei din educație și industriile creative, proiectul îmbinând concepte de promovare ale patrimoniului digital, cu integrarea în aplicații web, mobile și de realitate augmentată, dar și modalități de implicare culturală a comunităților și educare a tinerilor.

Următorul speaker, dr. Mark Frydenberg a plimbat” audiența printr-o serie de activități desfășurate în cadrul celor 10 ani de de CIS SandBox , activități care au la bază tehnologiile digitale.

Assist. dr. Walter Scholger le-a arătat participanților cum se pun în practică teoriile pentru protecția datelor, expertul prezentându-le mai apoi, formularul de consimțământ ELDAH.

 

Prof.dr.ing. Carmen Holotescu – a explicat celor din audiență despre tehnologia Blockchain și certificarea competențelor pe Blockchain, dar și despre multiplele posibilități de integrare a acestei tehnologii în domeniul cultural și utilizarea sa într-o serie de proiecte europene.

În finalul workshop-ului, echipa proiectului Digital Culture –reprezentată de Diana Andone, a făcut o scurtă introducere despre proiect și misiunea sa, evenimentul fiind încheiat cu o activitate practică pentru participanți și o serie de discuții libere pe tema tehnologiilor viitoare prezentate și a acțiunilor viitoare.

Zeci de întrebări și mesaje de mulțumire au fost adresate prezentatorilor, participanții exprimându-și interesul și recunoștința față de subiectele prezentate. 

Prezentările acestui workshop sunt parte din strategia proiectului Erasmus+ DigiCulture – “Perfecţionarea Competenţelor Digitale și Îmbunătăţirea Incluziunii Sociale a Adulţilor în Industriile Creative”, de construire a unui curs online gratuit.

Evenimentul a fost organizat de  Centrul de ID/IFR și e-Learning, cu sprijinul  Asociației Internaționale EDEN și IEE România.

Program

15:00 -15:05: Prof. dr. ing. Radu Vasiu, Președinte Senat, Universitatea Politehnica Timișoara

Cuvânt de Introducere / Welcome and introduction

15:05 – 15:20: Dr. Diana Andone, director CeL, Universitatea Politehnica Timișoara 

Competențe digitale pentru viitor / Digital skills for the future

15:20 – 15:40: Prof.dr. Ekaterina Prasolova-Førland, Head of IMTEL research group and lab, Department of Education and Lifelong Learning, Norwegian University of Science and Technology 

Învățare imersivă în contextul COVID-19 / Immersive learning in the context of COVID-19

15:40 – 16:00: Prof.dr. Antonella Poce, Head of the Centre for Museum Studies, Università Degli Studi Roma Tre

Dezvoltarea competențelor transversale în mediile patrimoniului VR / Cross sectional skills development in VR Heritage Environments

16:00 – 16:15: Prof. dr. ing. Radu Vasiu & Ș.l. dr. ing. Silviu Vert, Universitatea Politehnica Timișoara 

Muzeul digital interactiv al științei și tehnologiei informaționale / Interactive Digital Museum of information Science and Technology

16:15  – 16:25: Șl.dr. ing. Vlad Mihăescu, Universitatea Politehnica Timișoara

Proiecte de competențe digitale ale Universității Politehnica Timișoara / Digital competences projects of Politehnica University of Timisoara

16:25 – 16:35: Șl. dr. ing. Andrei Ternauciuc, Universitatea Politehnica Timișoara

Impactul educației digitale în Universitatea Politehnica Timișoara / Impact of digital education in Politehnica University of Timisoara

16:35 – 16:50: Assoc.prof. Hendrik Knoche, Aalborg University

Lansarea cursurilor digitale/ Rolling out digital courses 

16:50 – 17:05: Dr. Diana Andone, director CeL, Universitatea Politehnica Timișoara

Patrimoniul sub reflectoare/Spotlight Heritage Timișoara

17:05 – 17:20:  Dr. Mark Frydenberg, Director CIS Learning and Technology Sandbox, Bentley University

10 ani de CIS SandBox / 10 years of CIS SandBox 

17:20 – 17:35:  Assist. dr. Walter Scholger,  Karl-Franzens-Universität Graz

Punerea în practică a protecției datelor: Expertul pentru formularul de consimțământ ELDAH / Putting data protection into practice: The ELDAH Consent Form Wizard

17:35 – 17:50: Prof.dr.ing. Carmen Holotescu, Universitatea Ioan Slavici  

Certificarea competențelor pe Blockchain/ Blockchain skills certification

17:50- 18:10: Echipa proiectului Digital Culture, DigiCulture Courses

Introducere și activitate practică/ Intro & hands-on activity 

Vizionează întregul eveniment mai jos:

Speakeri

Diana Andone

Dr. Andone conduce echipa care a dezvoltat premiatul Campusul Virtual CVUPT și este, de asemenea, lector la Universitatea Politehnica din Timișoara, România, în domeniul tehnologiilor multimedia și web.Este pasionată de accesul omniprezent la tehnologii și modul în care acestea pot fi utilizate pentru a îmbunătăți viața oamenilor. Cercetarea Dr. Andone include tehnologiile web și mobile, interacțiunea om-calculator, AR / VR / XR în educație și cultură, educație deschisă, învățare online și mobilă, OER și MOOC.Lista de publicații cuprinde 12 cărți și peste 100 de lucrări prezentate la conferințe internaționale, 9 premii de cele mai bune lucrări, recenzor al mai multor reviste și conferințe, precum și coordonator de conferințe IEEE și ACM. Experiența ei include peste 30 de proiecte finanțate din Europa, dintre care a coordonat 6, în special ViCADiS (Campusul virtual pentru studenți digitali), DigiCulture (competențe digitale pentru industriile creative). De asemenea, este puternic implicată în activitatea comunității științifice prin diverse funcții de conducere ale unor asociații internaționale EDEN, IEEE și în alte asociații profesionale (EDEN, IEEE, IADIS, AACE, W3C, IAFES), sprijină activ activitatea locală de start-up și inovare (StartUp Weekend, HackTM, hackathons, CoderDojo) și Girls in Tech și în calitate de membru în Consiliul Director al ONG-urilor locale din România (Fundația Pentru Voi), în echipa de dezvoltare a Timișoara – Capitală Europeană a Culturii 2021 și membru al Rotary Club Timișoara (fost președinte) și Rotary International.

Ekaterina Prasolova-Førland

Ekaterina Prasolova-Førland este profesor în cadrul Departamentului de Educație și Învățare Permanentă în cadrul Norwegian University of Science and Technology (NTNU). Ekaterina lucrează cu lumi virtuale educaționale și tehnologii imersive încă din 2002, având peste 100 de publicații în domeniu. Ea a fost implicată în dezvoltarea unor simulări de realitate virtuală educațională pentru o gamă largă de destinatari, de la industria agrară acvatică până la Forțele Armate Norvegiene. Ekaterina a fondat și conduce Centrul de Cercetare în Tehnologii Inovative Imersive pentru Educație (IMTEL) și a laboratorului de VR/AR (realitate virtuală și augmentată) – IMTELlab. Ea este fondatorul organizațiilor Femei în VR/AR Norvegia, membru al board-ului XR Norvegia și este frecvent invitată ca speaker sau intervievată pe teme de tehnologii imersive pentru educație și formare. Laboratorul IMTEL, coordonat de prof. Prof. Ekaterina Prasolova-Førland este de asemenea implicată într-o serie de proiecte legate de aplicarea tehnologiilor imersive în educația STEM, conștientizarea schimbărilor climatice, pregătirea profesională, medicină și terapie, ghidarea carierei, munca colaborativă, gestionarea urgențelor și alte domenii.

Antonella Poce

Assoc.Prof. Antonella Poce, directoarea Centrului de Studii Muzeale, Università Roma Tre Antonella Poce este profesor asociat, în Pedagogie Experimentală în cadrul Catedrei de Educație – Universitatea Roma TRE, unde prezidează Centrul pentru Educație Muzeală și cursurile postuniversitare: educație muzeală anuală și studii avansate bienale în educația muzeală. Coordonează unitățile naționale în cadrul proiectelor europene și a condus comitetele academice internaționale care se ocupă de învățarea la distanță (EDEN PAN – Rețelele Academicilor și Profesioniștilor). Este autorul diferitelor publicații de relevanță națională și internațională pe teme de inovare, evaluare și utilizare a tehnologiei în predare și învățare, în contextul fructificării patrimoniului.

Hendrik Knoche

Assoc.Prof. Hendrik Knoche Departamentul de Arhitectură, Design și Tehnologie Media, Universitatea Aalborg, Danemarca Hendrik Knoche lucrează în interacțiunea om-calculator și experiența utilizatorului atât pe dispozitive desktop cât și pe dispozitive mobile, de mai bine de zece ani, în industrie și mediul academic în diverse domenii: jocuri, rețele sociale mobile, adaptare automată a conținutului și calitate video și estetică percepută. Interesele sale de cercetare includ human-centered design, experiențe mediate și TIC pentru incluziune, reabilitare, educație și dezvoltare, împreună cu metode pentru prototipuri și evaluarea aplicațiilor. Cele mai prezente cercetări sunt dedicate înțelegerii și modelării experiențelor utilizatorilor în timp real. În acest scop, lucrează la interacțiuni adaptabile utilizatorilor bazate pe modele de utilizare și datele utilizatorilor, de ex. interacțiunea și valorile jocului, datele fiziologice și urmărirea ochilor.

Radu Vasiu

Prof.univ.dr.ing. Radu Vasiu este Președinte al Senatului Universității Politehnica Timișoara și Directorul Centrului de cercetări în Multimedia. De asemenea, este profesor la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale a Universității Politehnica Timișoara. Cercetarea sa recentă se concentrează pe e-learning, multimedia, tehnologii web, date deschise și orașe inteligente. El a publicat 12 cărți și a prezentat peste 100 de lucrări la diverse conferințe internaționale. A participat la 28 de proiecte internaționale de cercetare și cooperare și face parte din 7 asociații profesionale internaționale.

Silviu Vert

Șl.dr.ing. Silviu Vert este șef de lucrări în cadrul Departamentului de Comunicatii al Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, Universitatea Politehnica Timișoara. Are experiență în susținerea activităților aplicative cu studenții, în domenii incluzând programarea orientată pe obiecte, tehnologiile multimedia, precum și alte tehnologii informaționale moderne. A obținut titlul de doctor în anul 2015, printre interesele sale profesionale numarandu-se datele deschise, tehnologiile de realitate augmentată și orașele inteligente.

Mark Frydenberg

Mark Frydenberg este Senior Lecturer la Bentley University, USA un autor de succes din seria de cărți Cengage Learning. Interesele profesionale ale lui Mark includ utilizarea tehnologiilor in educație. El este Directorul CIS Learning and Technology Sandbox (http://cis.bentley.edu/sandbox) și este un speaker frecvent la conferințe pe teme de utilizare a tehnologiilor web 2.0.

Vlad Mihăescu

Vlad Mihăescu are un doctorat în modele educaționale și tehnologice MOOCs și are o experiență de peste 10 ani ca trainer în domenii cum ar fi tehnologiile multimedia, social media, e-turism, e-learning, uzabilitate, programare, soft skills și leadership. Autor a peste 25 de lucrări științifice și capitole de cărți publicate la conferințe internaționale și reviste,Vlad este implicat în mai multe proiecte europene de cercetare în domeniul eLearning. De asemenea, este șef de lucrări în cadrul UPT. În anul 2020 a fost ales Președinte al Comitetului Eden Network of Academics din cadrul Asociației EDEN - European Distance and e-Learning Network. Vlad este implicat în activitățile Societății Antreprenoriale Studențești din UPT.

Andrei Ternauciuc

Șl. Dr. Ing. Andrei Ternauciuc este șef de lucrări la Departamentul de Comunicații în cadrul Universității Politehnica din Timișoara, dar și unul din administratorii tehnici ai Campusului Virtual al UPT – platforma oficială pentru e-learning a universității. El are experiență de peste 10 ani în lucrul cu sisteme de management ale învățării și a contribuit la proiectarea și implementarea a diferite platforme de e-learning, printre care ViCaDiS – Virtual Campus for Digital Students, CVUPT, UniCampus.ro și altele.​

Carmen Holotescu

Carmen Holotescu este profesor, decan al Facultății de Inginerie și director al Centrului pentru educații deschise și blockchain din cadrul Universității „Ioan Slavici” din Timișoara, cu un doctorat pe tema noilor tehnologii și a educației deschise. A participat în multe proiecte europene și are o experiență bogată în proiectarea și implementarea de platforme de învățare și colaborative bazate pe pedagogii deschise. A scris peste 100 de articole și capitole/cărți legate de eLearning/Blended Learning, Social Media, resurse educaționale deschise (OER), cursuri masive deschise online (MOOC), menționate în peste 1500 citări. Este instructor online certificat al University of Maryland University College, USA, facilitând timp de 12 ani cursuri online la această universitate.

Walter Scholger

Walter Scholger a studiat istoria și științele culturii aplicate la Graz (Austria) și Maynooth (Irlanda). Din 2008 este director adjunct al Centrului pentru Modelarea Informației - Centrul Austriac pentru Umanități digitale -Universitatea din Graz (Austria), unde se ocupă în primul rând de probleme administrative, managementul proiectelor și coordonarea activităților didactice ale Centrului. Cercetarea sa se concentrează pe probleme juridice (drepturi de autor, confidențialitate, acordare de licențe) în contextul cercetării, educației și digitalizării patrimoniului cultural și al științei deschise,dar și al publicației digitale în general. Este implicat în mai multe proiecte internaționale axate pe aspecte juridice ale mediului academic și ale digitalizării și este membru și co-lider al grupurilor de lucru ale organizațiilor umbrelă DH (ADHO Digital Pedagogie SIG) dedicate dezvoltării curriculei DH și problemelor de publicare digitală (DHD). Colaborator veteran la DARIAH-UE, a activat în mai multe grupuri de lucru, a fost co-lider al grupului de lucru „Instruire și educație” din 2013 până în 2017 și al grupului de lucru „Etică și legalitate în artele digitale și umaniste” din 2017.