Webinar EDEN NAP: Gândirea critică în educație

Webinar EDEN NAP: Gândirea critică în educație

Centrul de e-Learning vă invită miercuri, 2 decembrie, ora 18:00 (17:00 CET) la webinar EDEN NAP: Gândirea critică în educație.

Sesiunea va fi una interactivă și cuprinde o prezentare a prof. Antonella Poce și dr. Maria Rosaria Re – care propun explorarea rolului muzeelor și al povestirii digitale în dezvoltarea abilităților de gândire critică a studenților din Universitatea Roma Tre.

Dr. Orla Feeney va descrie apoi modulul său de gândire critică în afaceri DCUBS (Dublin City University Business School), care le permite studenților să aplice abilități de gândire critică în situațiile din viața reală.

BIO

Antonella Poce, Conf. la Universitatea Roma TRE (IT)

Antonella Poce este conferențiar universitar în Pedagogie Experimentală în cadrul Catedrei de Educație – Universitatea Roma TRE, unde prezidează Centrul pentru Educație Muzeală și cursurile postuniversitare: educație muzeală anuală și studii avansate bienale în educația muzeală. Coordonează unitățile naționale în cadrul proiectelor europene și a condus comitetele academice internaționale care se ocupă de învățarea la distanță (EDEN PAN – Rețelele Academicilor și Profesioniștilor). Este autorul diferitelor publicații de relevanță națională și internațională pe teme de inovare, evaluare și utilizare a tehnologiei în predare și învățare, în contextul fructificării patrimoniului.

Dr. Maria Rosaria Re, Cercetător, Centrul de Studii Muzeale, Universitatea Roma TRE

Dr. Maria Rosaria Re este cercetător la Centrul de Studii Muzeale, Universitatea Roma TRE (IT) și membru EDEN. În 2020 a obținut un doctorat în pedagogie experimentală. Ea a fost cercetător temporar, Departamentul Educație – Università Roma TRE, desfășurând activități de cercetare în predarea și învățarea interactivă online, cu referire specifică la MOOC (Massive Online Open Courses) în educația muzeală. Cooperează cu Centrul de Studii Muzeale (Universitatea din Roma Tre) din 2013 și a participat la proiecte de cercetare naționale și europene în domeniul educației muzeale, dezvoltarea competențelor digitale și transversale, promovarea gândirii critice, metodologiilor noi de învățare și evaluare.

Dr. Orla Feeney, Conf. univ. în contabilitate, Dublin City University Business School, Expert contabil

Dr. Orla Feeney este expert contabil și conf. univ.  în contabilitate la Dublin City University Business School. Ea predă predominant în domeniile contabilității de management și metodologiei de cercetare. Interesele sale de cercetare includ rolul contabilului în afaceri, impactul tehnologiei digitale asupra contabilității și teoria structurării puternice. Lucrările sale au fost publicate în jurnale care includ Accounting, Audit and Accountability Journal și Qualitative Research in Accounting & Management.