Webinar #impreunaonline: Un an de educație în pandemie – experiența universităților

Webinar #impreunaonline: Un an de educație în pandemie – experiența universităților

#onlinetogether #impreunaonline

În această perioadă de nesiguranță din cauza COVID-19, în România, la fel ca și în alte țări, funcțiile și activitățile educaționale față în față sunt mutate online, folosind aplicații, platforme și diverse unelte și metode de lucru pentru educația la distanță.

În webinariile Împreună online răspundem la aceste provocări, într-un mod cât mai practic, în spiritul educației deschise și accesului liber la cunoaștere. Participarea la acest webinar este recunoscută printr-un Open Badge (certificat digital deschis) – Împreună online. 

Ediția #26 a seriei de webinarii Împreună Online a adus în prim-plan cadrele didactice din universități, care au  împărtășit experiențele și provocările trecerii de la educația în campus la educația online, de la tehnologiile, platformele, diversele unelte și metode de lucru folosite în predatul online , până la experiența practică privind activitățile și proiectele desfășurate cu studenții la clasă, în scenariul educațional din ultimul an.

Cum s-au desfășurat cursurile în online și ce unelte s-au folosit?

Cum s-a lucrat cu studenții pentru a transfera cunoștințe și a construi competențe în mod atractiv și interesant în online?

Ce proiecte și activități s-au desfășurat cu studenții și ce metode de evaluare s-au folosit?

Cadrele didactice de la facultățile de Arhitectură și Urbanism, Construcții și Electrotehnică și Electroenergetică au discutat experiențele unui an de educație în pandemie, atât experiențele pozitive, cât și cele negative și au răspuns la întrebări.

A fost o ediție cu conținut deosebit pentru învățământul actual, cadrele didactice prezentând o perspectivă mai largă asupra subiectului ”Un an de educație în pandemie, experiența universităților”.

Prezentatorii au vorbit despre diferite expertize care au la bază predarea în online, despre propriile incertitudini datorate schimbării, dar și despre inovațiile în noua structură digitală educațională, expunând modalitățile de adaptare la noua infrastructură și metodele de lucru folosite în online și totodată, oferind participanților multe exemple practice, experiențe, sfaturi și informații valoroase pentru această perioadă.

Printre concluziile prezentatorilor se enumeră:

  • Admiterea ca o nouă perspectivă
  • Dezvoltarea de noi tehnici și metode experimentale, în special pentru explicarea utilizării echipamentelor de teren în diferite situații în online
  • Impactul emoțional și psihologic adus de educația exclusive online asupra studenților, în special pentru cei din anul I
  • Dobândirea competențelor digitale în timp record și stimularea creativității
  • Oportunitățile de digitalizare, de eficientizare și flexibilitate privind orele de curs
  • Soluții simulatoare de tip remote și de tip open source
  • Studierea rezultatelor care nu pot fi măsurate nici cantitativ și nici imediat
  • Creșterea gradului de individualitate și independență ale studenților

A fi profesor înseamnă multă muncă, multă răbdare, multe momente de incertitudine, de descurajare și multe ore de studiu pentru a fi pregătit să învețe cum să-i învețe pe alții.

Cuvintele de încheire ale prezentatorilor au fost: comunicare, progres, echilibru, curaj și împreună.

Vezi înregistrarea evenimentului mai jos:

Click pe imagine pentru a vizualiza Open Badges emise la webinariile Împreună Online

Webinariile Împreună online sunt organizate în colaborare de IEEE România, Alianța Română a Universităților Tehnice,  Asociația EDEN și Universitatea Politehnica Timișoara, în fiecare săptămână cu invitați din alte universități și școli din România.

BIO

Conf.dr.arh. Cristian Blidariu

Cristian Blidariu este conferețiar la Facultatea de Arhitectură si Urbanism, unde predă cursurile de Teoria Arhitecturii, Perspectivă, Geografie Urbană și coordonează atelierul de proiectare al anului I. Între 2010 și 2016 a fost colaborator și editor la Arhitectura 1906, revista oficială a Uniunii Arhitecților din România, revistă pentru care a coordonat mai multe numere speciale. A mai, a colaborat cu revista Igloo. Cateva din textele sale au fost menționate în cadrul bienalei Beta în cadrul secțiunii de text de arhitectură. În 2017 a fost unul dintre curatorii FAUT la festivalul Vienna Design Week. Ca practician a participat, printre altele, la proiectul de reabilitare a bastionului Theresia, un subiect tratat ulterior în teza de doctorat Arta în orașul postmodern, regenerarea urbană și spațiul virtual susținuta în cadrul școlii doctorale a Facultății de Arte și Design la Timișoara. Din toamna anului 2020 Cristian Blidariu este prodecanul Facultății de Arhitectură și Urbanism din Timișoara.

Ș.l.dr.arh. Diana Giurea

Diana Giurea este arhitect, şef de lucrări la Facultatea de Arhitectură şi Urbanism. In 2016 a dobandit titlul de doctor în arhitectură cu lucrarea “Porozitatea formelor arhitecturale organice” ce tratează subiectul formei în arhitectură prin prisma formelor organice naturale și a noilor tehnologii digitale de proiectare și materializare a componentelor de arhitectură. Ea face parte din echipa de coordonare a evenimentelor conexe examenului de admitere -cursuri de pregătire, concursul Hans Fackelmann dedicat viitorilor studenţi arhitecţi, examen de admitere- şi cea de organizare a susţinerilor lucrărilor de licenţă de la specializarea Arhitectură din cadrul FAUT. Pe lângă activitatea didactică, Diana Giurea s-a implicat activ, ca arhitect voluntar, în diverse proiecte culturale iniţiate şi implementate de Asociaţia Centrul Cultural Plai.

Prof.dr.ing. Sorin Herban

Sorin Herban este absolventul Facultatii de Constructii, specializarea Geodezie in anul 1996, an in care a inceput activitatea in invatamantul academic. In anul 2017 a sustinut teza de abilitare, iar din anul 2018 este profesor universitar. In tot acest timp a incercat sa integreze cele mai noi tehnici si tehnologii din domeniul masuratorilor terestre atat in activitatea didactica cat si cea de cercetare la disciplinele pe care le preda studentilor de la Facultatea de Constructii si Facultatea de Arhitectura. O alta latura tine de incurajarea si echiparea studentilor cu cunostinte si experiente din domeniul antreprenoriatului. In prezent, impreuna cu echipa AVEA, dezvolta un astfel de proiect in Universitatea Politehnica Timisoara.

S.l.dr.ing. Andrei Crișan

Andrei Crișan este inginer civil, absolvent al Facultății de Construcții și Arhitectură, Universitatea Politehnica din Timișoara în 2008. A obținut doctoratul în Inginerie civilă în 2011 pentru contribuția sa la calcularea rezistenței la flambaj a secțiunilor de oțel formate la rece aplicate în structurile de rafturi pentru paleți. În prezent, deține un post de lector în cadrul departamentului Departamentul de Construcții Metalice și Mecanica Construcțiilor (Facultatea de Construcții), predând cursuri postuniversitare și de licență, cum ar fi Mecanică, Introducere în FEA, Proiectarea structurilor din oțel și Proiectarea asistată de testare. Interesele sale de cercetare includ modele avansate FEA și BIM.

Conf. dr. ing. Attila Simo

Attila SIMÓ este absolvent, ciclurile licență și master, al Facultății de Electrotehnică și Electroenergetică, Universitatea Politehnica Timișoara. De asemenea, este doctor în domeniul Inginerie Energetică, diplomă obținută în cadrul Instituției Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat Universitatea Politehnica Timișoara (IOSUD-UPT) și conferențiar universitar în Departamentul de Electroenergetică, Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică, Universitatea Politehnica Timișoara. Activitatea sa didactică este desfășurată în cadrul disciplinelor de Metode numerice, Tehnologia informației și programarea calculatoarelor, Automatizarea proceselor electroenergetice, Testarea sistemelor integrate, Modelarea generatorului sincron și a reglajelor sale. Principalele direcții de cercetare sunt: analiza, optimizarea și estimarea regimului permanent al sistemelor electroenergetice complexe, extinderea sistemelor electroenergetice, utilizarea surselor regenerabile de energie electrică și integrarea lor în sistemul electroenergetic, prognoza consumului de putere și energie electrică, utilizarea inteligenței artificiale, a tehnicilor fuzzy și elaborarea de sisteme expert, cu aplicație în domeniul conducerii rețelelor și sistemelor electroenergetice, algoritme numerice performante destinate soluționării modelelor matematice care descriu comportarea sistemelor electroenergetice complexe în diverse regimuri de funcționare, integrarea tehnologiilor Low Power WideArea (LPWA) în domeniul inginerie electroenergetică.