Webinar #impreunaonline: Un an de educație în pandemie – experiența universităților

Webinar #impreunaonline: Un an de educație în pandemie – experiența universităților

#onlinetogether #impreunaonline

În această perioadă de nesiguranță din cauza COVID-19, în România, la fel ca și în alte țări, funcțiile și activitățile educaționale față în față sunt mutate online, folosind aplicații, platforme și diverse unelte și metode de lucru pentru educația la distanță.

În webinariile Împreună online răspundem la aceste provocări, într-un mod cât mai practic, în spiritul educației deschise și accesului liber la cunoaștere. Participarea la acest webinar este recunoscută printr-un Open Badge (certificat digital deschis) – Împreună online. 

Ediția #27 a seriei de webinarii Împreună Online a adus pe ecrane cadrele didactice din universități, care ne-au împărtășit experiențele transpunerii predatului în online, de la uneltele și tehnologiile folosite și până la activitățile și proiectele desfășurate cu studenții la clasă în ultimul an – un an de educație în timpul pandemiei.

Prezentatorii de astăzi – cadre didactice din Universitatea Politehnica Timișoara cu activități de predare în diverse domenii de specializare, au împărtășit participanților diverse metode folosite în această perioadă, de la adaptarea cursurilor din modelul clasic în online, uneltele de lucru folosite, activitățile interactive realizate și eficiente pentru păstrarea atenției studenților în online, dar și metodele de lucru inovative utilizate pentru examinarea cât mai eficientă a  acestora, resursele educaționale deschise oferite și multe alte componente din experiența aplicativă proprie.

Cum s-au desfășurat cursurile în online și ce unelte s-au folosit?

Cum s-a lucrat cu studenții pentru a transfera cunoștințe și a construi competențe în mod atractiv și interesant în online?

Ce proiecte și activități s-au desfășurat cu studenții și ce metode de evaluare s-au folosit?

Cadrele didactice de la facultățile de Chimie Industrială și Ingineria Mediului, Științe ale Comunicării, Management în Producție și Transporturi și Inginerie din Hunedoara au discutat experiențele unui an de educație în pandemie și au expus diverse exemple practice și personale, cu propriile mărturisiri privind atât experiențele pozitive, cât și cele negative întâmpinate în online – la de domeniul comunicării, managementului, până la domeniul științelor experimentale, sau ingineriei, cu numeroase întrebări și curiozități din partea participanților, dar și mesaje de mulțumire și aprecieri pentru metodele expuse.

Printre subiectele abordate în prezentări se enumeră: componentele de interacțiune utilizate, metodele și uneltele de lucru sincrone și asincrone, scenarii de examinare și o serie de statistice privind experiența studenților, cu o serie de resurse de educaționale deschise oferite.

Sute de persoane au fost prezente pe platforma Zoom, cât și pe paginile de Facebook și canalul de YouTube, unde evenimentul a fost transmis în direct.

Din perspectiva cadrelor didactice prezente, în urma experienței din ultimul an universitar, majoritatea studenților pot primi educația online sau hibridă în mod deschis, ținând cont de responsabilitatea, susținerea, implicarea și colaborarea tuturor actorilor din procesul educațional, iar această perioadă aduce și beneficii– utilizarea tehnologiei în educație și pe viitor adaptare-dezvoltare-inovare.

Suportul continuu dedicat studenților și diferitele proiecte și activități creative și eficiente păstrarea pasiunii pentru educație, implicarea și ghidarea acestora în tot procesul educațional sunt esențiale în formarea unor generații de specialiști și cu abilități transferabile pentru piața muncii.

Webinariile Împreună online sunt organizate în colaborare de IEEE România, Alianța Română a Universităților Tehnice,  Asociația EDEN și Universitatea Politehnica Timișoara, în fiecare săptămână cu invitați din alte universități și școli din România.

Vizualizează înregistrarea evenimentului mai jos:

BIO

Conf.dr.ing. Mihai Medeleanu

Mihai Aurel MEDELEANU este absolvent al Universității Politehnica Timișoara, Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului, specializarea Tehnologia Compușilor Organici, promoția 1984. În perioada 1984 – 1987 a lucrat ca Inginer la Combinatul Petrochimic Solventul Timișoara iar din 1987 până în 1989 a fost cercetător la IECB – filiala Timișoara. Începând din anul 1989 este cadru didactic la Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului, UPT, unde a dobândit gradul de conferențiar. Printre disciplinele predate se numără: chimie organică, metode spectroscopice de analiză, mecanisme de reacție, reactivitate chimică și activitate biologică, chimie computațională, modelare chimică.

Conf.dr.ing. Cornelia Muntean

Cornelia Muntean este absolventă a Facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului, promoția 1991. Până în anul 1997 a fost cercetător științific la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie și Materie condensată și cadru didactic asociat la Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului. În perioada 1997-2002 a fost asistent univ. la Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului, urmând ca din 2002 până în 2018 să dețină gradul de șef de lucrări. Din anul 2018 este conferențiar universitar iar din octombrie 2020 este prodecanul facultății.

Conf.dr.Victoria-Larisa Ivașcu

Victoria-Larisa Ivașcu este directorul Centrului de Cercetare în Inginerie și Management din cadrul UPT și șeful biroului de antreprenoriat al UPT. Începând din febrarie 2020 și până în prezent are funcția de conferențiar universitar la Universitatea Politehnica Timișoara, principalele discipline predate fiind Sustenabilitate și risc, Dezvoltare sustenabilă aplicată în sisteme logistice și Marketing. Este autoarea a peste 170 de lucrări științifice și a 7 cărți care abordează subiecte precum Management și Marketing.

Lect. dr. Annamaria Kilyeni

Annamaria Kilyeni este Lect. dr. la Departamentul de Comunicare și Limbi Străine al Universității Polithenica Timișoara, disciplinele predate fiind Introducere în terminologie (engleză), Lexic specializat (engleză), Aplicații terminologice (engleză), Limbaje de specialitate (engleză), Gramatică comunicativă (engleză). Este Director Board la specializarea Traducere – interpretare, Membră în Consiliul DCLS & Consiliul FSC și Coordonator al Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității la nivelul FSC, în țară și în străinătate. A publicat aprox. 40 de articole științifice în reviste și 5 cărți de specialitate (3 autor unic, 2 coautor) și este membră în diverse granturi/proiecte naționale și internaționale de cercetare și de dezvoltare instituțională.

Conf. dr. ing. Dragomir Gabriel Mugurel

Dragomir Gabriel Mugurel – absolvent la Universității Politehinica Timișoara, Facultatea de Mecanică în 1993 și a Facultății de Sociologie și Psihologie, specializarea Sociologie activează în cadrul Facultății de Științe ale Comunicării, Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic, având funcția de conferențiar. Este titular al mai multor cursuri: Managementul clasei de elevi, Sociologia educației, Sociologia opiniei publice, Metode de cerectare în științe sociale, Campanii de relații publice.

Conf.dr.ing. Sorin-Aurel Rațiu

Sorin-Aurel Rațiu este absolvent al Facultății de Mecanică a Universității Politehnica Timișoara (Universitatea Tehnică din Timișoara la acea dată), specializarea Mașini și echipament termice, promoția 1994. Din anul 1995 și până în prezent este cadru didactic universitar la Facultatea de Inginerie din Hunedoara. Este conferențiar universitar și prodecanul facultății. Disciplinele predate și temele de cercetare se încadrează în domeniile: Motoare cu ardere internă, simularea numerică a proceselor de transfer de căldură, îmbunătățirea admisiei motoarelor cu ardere internă, utilizarea de noi materiale în industria autovehiculelor.