Webinar #impreunaonline –  Transferul educației inginerești în universul online în contextul COVID-19

Webinar #impreunaonline – Transferul educației inginerești în universul online în contextul COVID-19

#onlinetogether #impreunaonline #covid19 #webinar

Instaurarea stării de urgență a pus instituțiile de învățământ superior în situația inedită de a oferi răspunsuri rapide la probleme inedite cum ar fi asigurarea stării de sănătate prin instaurarea unor măsuri de protecție, ajustarea tuturor activităților din cadrul instituției, asigurarea continuității activităților didactice prin trecerea la educația online, asigurarea resurselor tehnice pentru noul mod de lucru și suportul emoțional pentru întreaga comunitate academică.

În cadrul webinarului, reprezentanți ai Universității Tehnice Gheorghe Asachi din Iași au prezentat drumul parcurs, în viteză, de la starea în care se urmărea asigurarea calității unui învățământ ce se desfășura în forma tradițională, către un învățământ de tip online, pentru mulți nou, sau ale cărui valențe au fost puțin sau în cadru restrâns explorate. 

Prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen Seghedin, Prof. univ. dr. ing. Irina Lungu, Prof.dr. fiz. Irina Radinschi, Ing. mat. Marius Șutu, și Conf. dr. ing. Florin Pantilimonescu au împărtășit experiența Universității Tehnice Gheorghe Asachi din Iași în adaptarea învățământului la mediul online, într-un ritm alert. Aceștia au prezentat atât contextul administrativ de tranziție de la învățământul în campus la cel online, cât și practicile folosite de cadrele didactice pentru a transmite informațiile către studenți, atât pentru partea de teorie, cât și cea practică, de laborator.
Peste 180 de participanți au urmărit live webinarul și au adresat zeci de întrebări prezentatorilor.

Mesajul principal a fost: Cea mai importantă componentă din această perioadă o reprezintă contribuția umană și conexiunea dintre oameni!

Webinariile Împreună online sunt organizate în colaborare de IEEE România,  Asociația EDEN, Alianța Română a Universităților Tehnice și Universitatea Politehnica Timișoara.

Prezentările sunt disponibile acum și online:

BIO

Prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen Seghedin

Prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen Seghedin. Prorector al Universității Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iași, responsabil cu activitatea didactică și asigurarea calității. Inginer mecanic, doctor in inginerie industrială, conducator de doctorat. Titular al cursurilor Proiectarea Dispozitivelor, Bazele Creației Tehnice, Bioinginerie Mecanică Asistată, Etică și Integritate Academică, Membru al Consiliului ARACIS și Expert al Oficiului European de Brevete. Autor a 18 cărți, 130 lucrări științifice, 7 brevete de invenție, 28 proiecte/ granturi de cercetare.

Prof.univ.dr.ing. Irina Lungu

Este Profesor la Facultatea de Construcții și Instalații din Iași, conducător de doctorat în Inginerie Civilă, Prorector Relații Internaționale la TUIASI, Președinte al Filialei Iași – Societatea Română de Geotehnică și Fundații. În perioada 2010-2013 este responsabil al Centrului Suport TUIASI în cadru Proiectului DIDATEC ”Școala universitară de formare inițială și continuă a personalului didactic și a trainerilor din domeniul specializărilor tehnice și inginerești” coordonat de Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, TUIASI participând atât în programul de formare cât și în cel de mentorat, proiectului fiind cel mai mare proiect la nivel național promotor al învățământului superior tehnic de tip blended-learning. A coordonat pentru TUIASI proiectele Erasmus Mundus cLINK și gLINK, în consorții de universități de prestigiu din Europa și Asia, proiecte Erasmus KA2 orientate spre creșterea dimensiunii sociale a universităților, proiecte naționale de dezvoltare continuă a Internaționalizării în universitate. În portofoliul științific sunt vizibile 2 monografii, 10 cărți de specialitate și manuale universitare, peste 150 de lucrări publicate în domeniul educației și cercetării în Inginerie Civile.

Prof.dr. fiz. Irina Radinschi

D-na Irina Radinschi este profesor universitar în cadrul Departamentului de Fizică a Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași unde predă cursuri de Fizică Generală și Fizică Tehnică. Domeniile sale de cercetare includ Relativitatea Generală, modelare, materiale performante pentru constructii și mediu. Doamna profesor are experiență și în lucrul cu programele de calcul Maple, Mathematica, Fortran și este o utilizatoare obișnuită a pachetului Microsoft Office, Scientific WorkPlace, Adobe Flash, Java Script și HTML5. A utilizat programele Adobe Flash, Java Script și HTML5 pentru a dezvolta simulări ale lucrărilor din laboratorul de fizică și este creatoarea unui Laborator de Fizică Virtual pentru studenții Facultătii de Construcții și Instalații. De asemenea, este autor/coautor la 10 cărți și capitole în cărți în țară și străinătate, autor a mai mult de 125 de articole științifice (h index 14, ResearcherID: A-6012-2016) și Lead Guest Editor la patru reviste cotate ISI publicate la edituri cu prestigiu international. A fost managerul a patru proiecte de cercetare, beneficiar al unui grant internaţional de mobilităţi în cadrul programului Women in Physics Travel Grant 2009 acordat de către IUPAP și membru în echipele a 18 proiecte naţionale de cercetare.

Ing. mat. Marius Șutu

Marius Șutu activează în zona IT a Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași din anul 2011, iar din 2018 conduce Direcția Informatizare și Comunicații Digitale, structură ce asigură dezvoltarea și întreținerea infrastructurii și serviciilor IT&C ale Universității. În ultimii ani, a coordonat echipele IT ce au contribuit la depunerea și implementarea proiectelor instituționale, cu finanțare națională sau internațională, din sfera modernizării infrastructurii IT&C a Universității. Este un entuziast al utilizării tehnologiilor Open Source, membru în fundațiile OpenStack și DMTF din 2018, iar în prezent coordonează eforturile de implementare și optimizare a acesului la platformele online utilizate în procesul didactic și de cercetare.

Conf. dr. ing. Florin Pantilimonescu

Florin Pantilimonescu este conf.dr. ing. la Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iași unde a dezvoltat cursuri și laboratoare în domeniul Embedded Linux Machine, Internet of Things, Intelligent Car, web activ. În ultimii 6 ani a lucrat în Infineon (Siemens) în calitate de coordonator al echipelor de dezvoltare a sistemelor de securitate pentru rețele de computere. Florin Pantilimonescu a fost mentor la echipele de studenți participanți la competițiile NXP Cup Intelligent Racing Car care au câștigat locul I (San Antonio, USA 2012) și locul III (Erlangen , Germany 2018). A antrenat echipele de studenți care au participat la Competiția Microsoft Imagine Cup, secțiunea Embedded Development, care au ocupat locul II la Seoul, Coreea de Sud, 2006. Florin Pantilimonescu a fost expert în proiectul European eProf și este inițiatorul și dezvoltatorul laboratorului AC++Infineon (http://embedac.ro) destinat învățământului on line în domeniul Embedded Computer bazat pe tehnologii Infineon (ARM-XMC, Tricore, TPM). Este un adept al mișcării MIT OpenCourseware.

Prof. univ.dr.ing. Cristian-Gyozo Haba

Cristian-Gyozo Haba este profesor al Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată a Universității Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iași. Este directorul Departamentului de Electrotehnică și membru al Comisiei de informatizare şi comunicaţii digitale a Senatului universității, domeniile de interes fiind proiectarea sistemelor digitale, proiectarea sistemelor înglobate, învățământ on-line (laboratoare cu acces de la distanță, laboratoare virtuale) și sisteme de măsură distribuite. Este membru al IEEE, ACM și EAI și din 2019 președinte al IEEE Romania Education Chapter.

Nu ai reușit să participi la webinar?

Vizionează transmisiunea live pe canalul de YouTube, făcând click pe video-ul de mai jos: