Webinar #impreunaonline – Percepția cadrelor didactice și a studenților privind educația online: oportunități și provocări

Webinar #impreunaonline – Percepția cadrelor didactice și a studenților privind educația online: oportunități și provocări

#onlinetogether #impreunaonline #covid19 #webinar

Educația online, aflată în prim-planul procesului educațional în această perioadă, ne determină să reflectăm mai adânc asupra rolului profesorului și al studentului in actul educațional, precum și asupra interacțiunii dintre aceștia.

Predarea online, pe de o parte, reclamă nu numai o înțelegere a conținutului, dar și o preocupare constantă privind modul în care acest conținut este prezentat.

Învățarea online, pe de altă parte, reflectă într-o mai mare măsură contribuția studiului individual și a autonomiei studentului în învățare. Cum să oferi studentului în acest context o experiență relevantă de învățare este o provocare. 

Pentru a răspunde la această provocare, primul pas este identificarea percepției profesorilor și a studenților asupra educației online.

Educația online stimulează metodele inovative de predare și autonomia în învățare?
Petrecem mai mult timp acum în mediul online decât în mod obișnuit?
Elaborarea prezentării cursului și seminarului, precum și realizarea sarcinilor necesită mai mult timp și efort? 

Sunt întrebări la care acest webinar a găsit răspunsurile, sub sloganul #impreunaonline.

Conf. dr. Marian Ilie, Conf. dr. Irina Macsinga și Conf. dr. Mădălin Bunoiu au adus în prim plan necesitățile pe care universitățile din România le au, pentru a putea fi încadrate în topul universităților moderne al sec. XXI și au pus accentul pe nevoia de dezvoltare și mentenanță a platformelor folosite în educația online.

Aceștia au răspuns diferitelor întrebări și probleme care au fost ridicate de către cei peste 270 de participanți din diferite medii universitare și au subliniat următoarele aspecte, ca fiind cele mai importante în cursa digitalizării: conectivitate, capital uman, modul de utilizare al internetului, integrarea tehnologiei digitale și servicii publice digitale.

BIO

Conf. dr. Mădălin Bunoiu

Mădălin BUNOIU este prorector responsabil cu strategia academică la Universitatea de Vest din Timișoara și conf. dr. la Facultatea de Fizică, având ca domenii de cercetare obținerea și caracterizarea materialelor cu proprietăți optice, electrice și magnetice și respectiv fizica educațională. Mădălin Bunoiu este membru al unor importante organisme naționale din domeniul educației cum ar fi Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) sau Colegiul Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare (CCCDI).

Conf. dr. Marian Ilie

Marian D. ILIE (licențiat și doctor în științele educației) este conferențiar universitar în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD), director al DPPD și coordonator al Centrului de Dezvoltare Academică din Universitatea de Vest din Timișoara. Principalele domenii de interes sunt: dezvoltare curriculară, designul instruirii, dovezi empirice în educație și formarea didactică a cadrelor didactice. Are o experiență vastă în organizarea, implementare și evaluarea impactului programelor și activităților de formare a personalului didactic preuniversitar și universitar. De-a lungul timpului a coordonat în calitate de director de proiect sau cercetător principal 10 proiecte/granturi și a publicat studii în reviste internaționale cu vizibilitate ridicată.

Conf. dr. Irina Macsinga

Irina MACSINGA este conferențiar în cadrul Departamentului de Psihologie al Facultății de Sociologie și Psihologie de la Universitatea de Vest din Timișoara, iar în prezent ocupă funcția de decan al acestei facultăți. Interesele sale profesionale vizează cercetarea fundamentală și aplicativă, cu accent pe psihologia educațională. În perioada 2007-2010, a coordonat aria de cercetare a Centrului de Consiliere Psihologică și Orientare în Carieră al UVT (actualmente CCOC). Este implicată în numeroase proiecte naționale și internaționale cu componentă educațională, autor de cărți și articole cu vizibilitate internațională și membră a European Universities Association.

Nu ai reușit să participi la webinar?

Vizionează transmisiunea live pe canalul de Youtube, făcând click pe video-ul de mai jos: