Stagii de practică IS

Stagii de practică IS

Întreprinderi simulate – stagii de practică pentru studenții anului II Ac si ETc

Întreprinderile Simulate cuprind două componente principale: un centru de practică/laborator universitate şi o serie de aplicații software dezvoltate ca instrumente de lucru.
Derularea laboratoarelor va consta în desfășurarea unor activități de predare, învățare și evaluare susținute de tutori recrutați din cadrul companiilor tehnologice. Activităţile de predare nu se vor limita numai la  partea tehnică, ele vor acoperi şi problematici economice, astfel încât participanţii să-şi facă o imagine de ansamblu atât din exterior cât şi din interior.

Soluția „portal de informare” prin intermediul căruia studenții, profesorii și tutorii de la companii vor comunica și vor colabora în cadrul laboratoarelor Întreprinderii Simulate și prin intemediul căruia vor fi diseminate informațiile și rezultatele proiectului, va fi accesibilă din cadrul laboratorului din clădirea ELECTRO şi de la orice stație de calcul conectată la Internet.

Portalul conţine :
Soluție de management de documente pentru gestionarea resurselor necesare în procesul de predare-învățare
Sistem de management al relațiilor cu studenții, profesorii, tutorii de la angajatori
Sistem informatic pentru simularea studiilor de caz și a simulărilor practice în mediul virtual – în cadrul acestei soluții studenții urmând să joace diverse roluri din cadrul unor procese de business specifice companiilor din domeniul tehnologic
Soluție de evaluare a competențelor dobândite – va fi folosită cu precădere în evaluarea cunoștințelor cursanților.

Documente necesare înscrierii:

  • Formular de inregistrare a grupului tinta completat conform Anexei 1 la Instructiunea 46 (model atasat)
  • Copie dupa cartea de identitate.
  • Declaratie de consimțământ (model atasat)
  • Adeverința de student de la facultate

Obs: Formularul de înregistrare și declarația de consimțământ se vor tipări pe o singura față si se vor semna pe fiecare pagină jos în dreapta atunci când se depun, în prezența persoanelor de contact.

Companii:
Expert Consulting SRL
SC UBIT SRL
S.C. CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA S.R.L.
SC LASTING System SRL
SC Design MMD
OCE
Hella – la hella
S.C. FLEXTRONICS ROMANIA S.R.L.
Eta2U

Calendar înscriere:
05 – 14 Decembrie 2012, orele 10-16
Documentele se depun fizic (în folie, fară dosar) în sala B225, etaj 2, corp Electro

Persoane contact:
Camelia Curuliuc – camelia@cm.upt.ro
Mihai Onița – mihai@cm.upt.ro

Detalii despre curricula și metodologie
Curricula-metodologie IS UPT
BrosuraIS
PliantIS

 

>>Inapoi