Reglementari licenta

Reglementari licenta

Reglementari pentru desfasurarea activitatii in cadrul studiilor de licenta – Informatica, Tehnologii si sisteme de Telecomunicatii, Comunicare si Relatii Publice

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR ID/IFR 2021/2022

1. Activitatea din timpul semestrului

  • Doua intalniri fata-in-fata de tip seminar/laborator, conform planificarii care se primeste la inceputul activitatii fiecarui semestru. Intalnirile fata-in-fata sunt obligatorii – conform normelor fixate de MEC referitoare la Invatamantul la distanta. Acestea vor fi programate o data pe luna, sambata, pe module orare de cate 3 ore de la 9.00, 12.00 si 16.00.
  • Teme (cel putin doua) de rezolvat acasa cu termen de predare, de regula pana in saptamana de dinaintea urmatoarei prezentari sau a sesiunii si cu penalizare pentru intarzieri. Forma de predare poate fi prin e-mail, pe discheta sau pe hartie, conform cerintelor tutorelui.

2. Notarea activitatii din timpul semestrului

  • Pentru fiecare intalnire se ia in considerare prezenta la activitati si gradul de implicare.
  • La fiecare termen de predare a unei teme de casa acesta este evaluata si notata corespunzator.

3. Examenul
Are loc conform regulamentului general din UPT. Se planifica de 3 ori intr-un an universitar pentru fiecare disciplina, astfel:

  • Doua programari in sesiune la sfarsitul semestrului, conform planificarii din foaia de orar.
  • A treia programare, cu plata, la o data stabilita de comun acord intre tutori si studenti in timpul semestrului 2 pentru disciplinele din semestrul 1, respectiv in sesiunea de toamna pentru disciplinele din semestrul 2.
  • Nota finala se calculeaza ca medie ponderata intre nota rezultata din activitatea in timpul anului (teme, prezenta, activitate) si nota la examen, cu specificarea ponderilor in procesul verbal, conform programului GISC al UPT.

4. Evidenta notelor
Dupa trecerea notelor, procesele verbale se copiaza si se afiseaza la avizierele cu anunturi despre disciplinele in cauza si se actualizeaza pe site-ul CeL

5. Practica
Pentru incheierea activitatii Practica este necesara o adeverinta eliberata de la locul de munca – daca este cazul – prin care sa se ateste ca studentul lucreaza in domeniu (unitati dotate cu tehnica de calcul). Cu aceasta adeverinta studentul se prezinta la tutorele pentru practica in perioada 4-15 octombrie pentru a incheia situatia. Este recomandat sa luati legatura cu domnul profesor inainte de perioada de predare a adeverintelor de practica in vederea aflarii ultimelor schimbari ce pot interveni in acest proces (datele de predare sau documente necesare). O prezentare mai detaliata a procesului de practica se afla la adresa: www.aut.upt.ro, sectiunea Students summer practice regulations [ro]