Lista regulamente

Lista regulamente

 • Regulamentul de Organizare si Desfasurare a Procesului de Invatamant la Ciclul de Studii “Licenta” din Universitatea “Politehnica” din Timisoara (Ciclul de licenta – sistem Bologna) (link)
 • Regulamentul de Organizare si Desfasurare a Procesului de Invatamant de Formare Initiala din Universitatea “Politehnica” din Timisoara (Studii de lunga durata activate anterior anului 2005 (link)
 • Regulament privind examinarea si notarea studentilor in UPT (link)
 • Regulament privind organizarea si desfasurarea examenelor de licenta / diploma si disertatie în Universitatea Politehnica Timisoara (Anexa la HS nr.95/12.02.2015) (link)
 • Regulament privind organizarea, desfasurarea si normarea activitatilor didactice la formele de invatamant la distanta si cu frecventa redusa in Universitatea Politehnica Timisoara HS 169/26.06.2014 (link)
 • HBES nr.16/06.07.2009 cu privire la modul de comunicare catre studenti a rezultatelor la probele de evaluare partiale sau finale (link)
 • Regulament privind organizarea si desfasurarea examenelor de finalizare a studiilor in Universitatea Politehnica. din Timisoara (link)
 • Declaratie de autenticitate a lucrarii de finalizare a studiilor (link)
 • Metodologia privind acordarea de credite pentru recunoasterea activitatilor de voluntariat ale studentilor Universitatii “Politehnica” din Timisoara (Anexa la HS nr.28/25.04.2013) (link)
 • Regulament privind îndrumarea si consilierea studentilor în UPT în afara activitatilor didactice (Anexa la HS nr.26/25.04.2013) (link)
 • Regulamentul de Organizare si Functionare a Centrului de Informare si Consiliere a Studentilor (ROFCICS)- 2007 (link)
 • Regulament privind cadrul general de organizare si desfasurare a practicii studentilor în UPT (link)
 • HS nr. 01/26.01.2006 cu privire la regimul financiar al studiilor pentru studentii admisi în anul I (link)
 • HBES nr.11/01.02.2005 cu privire la dreptul studentilor de a contesta notele obtinute la examene / colocvii / sustineri de proiecte (link)
 • Regulament de Organizare si Functionare a Oficiului de Coordonare a Practicii (ROFOCP) (link)
 • Hotărârea de Senat privind înființarea CSID (HS-11.02.1998)
 • Codul-drepturilor_si_obligatiilor_studentului_UPT
 • Regulamentul privind stabilirea, colectarea și rambursarea taxelor de școlarizare la studiile universitare de licență și master în Universitatea Politehnica Timișoara (HS_120/18.04.2019)

Documente

Declaratie_de_autenticitate_a_lucrarii_de_finalizare_a_studiilor

HBES_cu_privire_la_modul_de_comunicare_catre_studenti_a_rezultatelor

Reg._de_Org_._si_Desfasurare_a_Procesului_de_Invatamant_de_Formare_Initiala_

Reg._privind_examinarea_si_notarea_studentilor_in_UPT

Reg._privind_organizarea_si_desfasurarea_examenelor_de_finalizare_a_studiilor

RODPI-2010-2011

Taxe_studii_2018-2019

Structura_an_univ_2018-2019