Universitatea Politehnica Timișoara este online!

Universitatea Politehnica Timișoara este online!

Universitatea Politehnica Timișoara, prin Campusul Virtual al UPT continuă să furnizeze educație de calitate și în situația actuală de criză. Cadrele didactice și studenții folosesc deja un tip de educație online integrat,prin uneltele dar și modelele educaționale interactive.

Decizia Consiliul de Administrație al Universității Politehnica Timișoara privind prevenirea și monitorizarea riscurilor privind COVID-19 (Coronavirus) din cadrul UPT, anunță că, începând cu data de 11 martie 2020 ora 14 și până în data de 22 martie 2020 toate activitățile didactice (cursuri, seminarii, lucrări de laborator, practică, examinări și testări studenți etc.) se vor desfășura exclusiv în regim online, utilizându-se Campusul Virtual al UPT (cv.upt.ro),  platforma specializată pentru învățământ la distanță și sisteme electronice specifice de comunicare.

Universitatea Politehnica Timișoara are la dispoziție o infrastructură modernă și integrată deja,  necesară pentru desfășurarea activităților educaționale în sistem online, utilizând platforma specializată de e-learning, Campusul Virtual al UPT și sisteme online de videoconferință.

Campus Virtual UPT

Campusul Virtual al UPT, CVUPT, dezvoltat încă din 2006 de Centrul ID/IFR și e-Learning (CeL) este un mediu educațional online de suport academic, bazat pe sistemul sursă deschisă (open source) Moodle, destinat tuturor facultăților UPT și învățământului la distanță.CVUPT este puternic personalizat și adaptat nevoilor educației inginerești, flexibil, cu elemente inovatoare de comunicare, cu clipuri video interactive,laboratoare virtuale și clase virtuale.

Deoarece, încă din 2010, în UPT, programele de studii la nivel de Master sunt integrate in CVUPT și folosesc in regim normal și continuu metoda educațională de învățare mixtă (blendedlearning), iar studenții sunt familiarizați cu lucrul de la distanță, integrarea și suportul online pentru acestea este facil.

Peste 350 din cursurile specializărilor la nivel de Licență, foloseau deja continuu CVUPT ca suport academic de învăţare, ceea ce permite trecerea la învățarea online. În ultimele două zile au fost integrate și restul de cursuri și pentru studenții de la alte specializări, numărul cursurilor online fiind acum de peste 1000. Toate materiale de curs, seminar, laborator, proiect  legate de disciplinele de Master si Licență sunt în Campusul Virtual al UPT – CVUPT, în cursurile online dedicate fiecărei facultăți.

 

Comunicarea cu studenții se varealiza continuu online, prin Forumul fiecărui curs, dar și prin mesaje individualizate.

Activitățile didactice vor fi sprijinite prin clase virtuale, prin videoconferință, interactive, cu posibilitatea ca studenții să adreseze întrebări, să fie văzuți și auziți, toată activitatea fiind înregistrată pentru a fi accesată ulterior. UPT utilizează deja diverse unelte online pentru aceasta in special de tip sursă deschisă (open source), cu care o parte din cadrele didactice și studenți sunt deja familiarizate. O mare parte din materialele educaționale integrate sunt realizate în colaborare cu studenții și sunt resurse educaționale deschise, pe care UPT planifică acum să le pună la dispoziția colegilor din Asociația Română a Universităților Tehnice (ARUT).