Programul de formare DidaTec

Programul de formare DidaTec

Programul de formare ”DidaTec” în
blended-learning, tehnologii educaționale moderne
și utilizarea TIC în procesul didactic

Programul de formare ”DidaTec” în blended-learning, tehnologii educaționale moderne și utilizarea TIC în procesul didactic are în vedere instruirea cadrelor didactice existente la nivelul universităților și facultăților cu profil tehnic din România. Durata programului de formare este de 9 luni, se finalizează cu eliberarea unui certificat de atestare a competențelor este desfasurat prin Centrul de eLearning al UPT.

Invitatie de participare la Prezentarea si lansarea Programului de formare:
24 ianuarie 2012 orele 12 sala CEL in cladirea ELECTRO, 24 ianuarie 2012 orele 14 sala 115 cladirea Mecanica
3 februarie orele 12 FIH Hunedoara
Prezentarea sustinuta – pdf

Programul de formare DidaTec

Programul de formare DidaTec își propune să aducă un plus de calitate și competitivitate învățământului superior tehnic și ingineresc din România prin punerea la dispoziția cadrelor didactice a mijloacelor și tehnicilor necesare modernizării procesului didactic. Astfel, persoanele implicate în acest program vor câștiga noi competențe cu privire la diverse instrumente și tehnologii moderne ale informației, utilizându-le pentru a crește interactivitatea cursurilor predate și implicit a relației cu studenții. Folosirea acestor noi tehnici se va materializa în special în transformarea materialelor de curs din format fizic, cu interactivitate scăzută și posibilitate de utilizare și evaluare a impactului asupra studenților destul de limitată, în materiale în format electronic, cu posibilități extinse de utilizare și evaluare interactivă.
Din punct de vedere profesional, câștigul pe care acest efort îl va aduce cadrelor didactice este dublu: în primul rând pentru că le va ușura munca de predare și evaluare la catedră, iar în al doilea rând pentru că aceste noi competențe dobândite le vor ajuta să-și structureze lucrările academice în conformitate cu cele mai noi rigori de publicare.

Structura programului de formare

strucutradidatec.jpg
Motivația participanților

Programul de formare DidaTec aduce numeroase plusuri/beneficii participanților săi. Un prim aspect este cel al viitoarelor competențe dobândite, precum:

 • Aplicarea instrumentelor şi tehnologiilor informaţiei și comunicării în procesul didactic în scenarii de tip blended-learning și e-learning pentru domeniul științelor inginerești
 • Exemplificarea și utilizarea principalelor funcționalități oferite de platforma  e-learning a proiectului DidaTec și, respectiv, a universităților partenere
 • Proiectarea și dezvoltarea unui material de curs în format electronic, pe specificul formării de tip blended-learning și e-learning
 • Proiectarea și dezvoltarea unui material  suport pentru aplicatii în format electronic, pe specificul formării de tip blended-learning și e-learning pentru domeniul științelor inginerești
 • Evaluarea activității studenților cu ajutorul instrumentelor și facilităților oferite de platforma e-learning a proiectului DidaTec și respectiv a universității

Alte avantaje ale programului de formare DidaTec și participării în cadrul acestuia sunt:

 • Unicitatea programului, DidaTec fiind singurul program de formare din România dedicat în exclusivitate cadrelor didactice din domeniul pregătirii inginerești
 • Omogenitatea programului, prin viziunea unitară asupra modului de realizare a materialelor didactice în format electronic dezvoltată cu participarea a 10 cele mai importante instituții de învățământ superior tehnic din țară
 • Utilizarea unei platforme informatice suport pentru derularea activității didactice, comunicare și schimb de resurse educaționale (atât între cadrele didactice, câte și între acestea și studenți), comună celor 10 universități participante
 • Creșterea atractivității și a interesului studenților pentru disciplină, ca urmare a îmbunătățirii interactivității acesteia
 • Posibilitatea utilizării multiple în viitor a materialelor didactice dezvoltate (derulare activități didactice cu studenții, organizarea de training-uri profesionale, publicare, etc.)
 • Obținerea unei burse lunare pe perioada derulării programului (9 luni)

 

 Organizarea seriei I de formare (1 martie 2012 – 30 noiembrie 2012)  

Condiții de participare:

Cadre didactice universitare cu discipline aparținând învățământului superior tehnic/Cadru didactic universitar din învățământul superior tehnic, posesor al unui portofoliu didactic (CD/DVD si/sau biblioraft – cu  materialul didactic și științific utilizat ca suport în programul de formare pentru  cursul cu a cărei fișă de disciplină participă la programul de formare).

Număr de locuri disponibile în seria I de formare (1 martie 2012 – 30 noiembrie 2012) :

P2 – Universitatea Politehnica Timișoara – 60 locuri

Criterii de evaluare :

 • Evaluare dosar înscriere
 • Interviu

Documente necesare inscrierii (Dosar):

 • CV educațional in format EUROPASS
 • Chestionar de  competențe completat integral și semnat
 • Fișa disciplinei existentă sau propusă (Fișa disciplinei (existentă sau propusă)  pentru care candidatul doreste sa  realizeze toate materialele in format electronic. Candidații care nu sunt titulari de disciplină, prezintă acordul scris al titularului deisiplinei.
 • Declarație pe proprie răspundere deținere material științific/didactic preliminar

Documente suport pentru interviu:

 • CD/DVD + biblioraft  cu  materialul didactic/științific preliminar

Locatie depunere dosare seria 1 de formare (1 martie 2012 – 30 noiembrie 2012):
(3) pentru Partener 2: Universitatea “Politehnica” din Timisoara:     Centrul de eLearning, cladirea ELECTRO, Bul. V. Parvan no. 2, etaj II, sala B225

Calendarul selectiei pentru seria I de formare (1 martie 2012 – 30 noiembrie 2012)

Depundere dosare: 20.01.2012 – 8.02.2012
Desfășurare interviu: 10-14.02.2012
Anunțare rezultate: 17-18.2012
Demarare program: 1.03.2012

Interviul pentru participantii de la FIH Hunedoara se desfasoara in data 10.02.2012 orele 12, conform anuntului trimis prin email.

Rezultatele primei runde de selectie: participanti la prima runda de pilotare 1.03.2012 – 30.11.2012  (rezultate.pdf)

Informatii si modele depunere acte la Centrul de eLearning, cladirea ELECTRO, Bul. V. Parvan no. 2, etaj II, sala B225
Email:radu@cm.upt.ro
diana@cm.upt.ro

Fotografii

Motivația participanților

Programul de formare DidaTec aduce numeroase plusuri/beneficii participanților săi. Un prim aspect este cel al viitoarelor competențe dobândite, precum:

 • Aplicarea instrumentelor şi tehnologiilor informaţiei și comunicării în procesul didactic în scenarii de tip blended-learning și e-learning pentru domeniul științelor inginerești
 • Exemplificarea și utilizarea principalelor funcționalități oferite de platforma  e-learning a proiectului DidaTec și, respectiv, a universităților partenere
 • Proiectarea și dezvoltarea unui material de curs în format electronic, pe specificul formării de tip blended-learning și e-learning
 • Proiectarea și dezvoltarea unui material  suport pentru aplicatii în format electronic, pe specificul formării de tip blended-learning și e-learning pentru domeniul științelor inginerești
 • Evaluarea activității studenților cu ajutorul instrumentelor și facilităților oferite de platforma e-learning a proiectului DidaTec și respectiv a universității

Alte avantaje ale programului de formare DidaTec

și participării în cadrul acestuia sunt:

 • Unicitatea programului, DidaTec fiind singurul program de formare din România dedicat în exclusivitate cadrelor didactice din domeniul pregătirii inginerești
 • Omogenitatea programului, prin viziunea unitară asupra modului de realizare a materialelor didactice în format electronic dezvoltată cu participarea a 10 cele mai importante instituții de învățământ superior tehnic din țară
 • Utilizarea unei platforme informatice suport pentru derularea activității didactice, comunicare și schimb de resurse educaționale (atât între cadrele didactice, câte și între acestea și studenți), comună celor 10 universități participante
 • Creșterea atractivității și a interesului studenților pentru disciplină, ca urmare a îmbunătățirii interactivității acesteia
 • Posibilitatea utilizării multiple în viitor a materialelor didactice dezvoltate (derulare activități didactice cu studenții, organizarea de training-uri profesionale, publicare, etc.)
 • Obținerea unei burse lunare pe perioada derulării programului (9 luni)

 

 Organizarea seriei I de formare (1 martie 2012 – 30 noiembrie 2012) 

Condiții de participare:

Cadre didactice universitare cu discipline aparținând învățământului superior tehnic/Cadru didactic universitar din învățământul superior tehnic, posesor al unui portofoliu didactic (CD/DVD si/sau biblioraft – cu  materialul didactic și științific utilizat ca suport în programul de formare pentru  cursul cu a cărei fișă de disciplină participă la programul de formare).

Număr de locuri disponibile în seria I de formare (1 martie 2012 – 30 noiembrie 2012) :

P2 – Universitatea Politehnica Timișoara – 60 locuri

Criterii de evaluare :

 • Evaluare dosar înscriere
 • Interviu

Documente necesare inscrierii (Dosar):

 • CV educațional in format EUROPASS
 • Chestionar de  competențe completat integral și semnat
 • Fișa disciplinei existentă sau propusă (Fișa disciplinei (existentă sau propusă)  pentru care candidatul doreste sa  realizeze toate materialele in format electronic. Candidații care nu sunt titulari de disciplină, prezintă acordul scris al titularului deisiplinei.
 • Declarație pe proprie răspundere deținere material științific/didactic preliminar

Documente suport pentru interviu:

 • CD/DVD + biblioraft  cu  materialul didactic/științific preliminar

Locatie depunere dosare seria 1 de formare (1 martie 2012 – 30 noiembrie 2012):
(3) pentru Partener 2: Universitatea “Politehnica” din Timisoara:     Centrul de eLearning, cladirea ELECTRO, Bul. V. Parvan no. 2, etaj II, sala B225

Calendarul selectiei pentru seria I de formare (1 martie 2012 – 30 noiembrie 2012)

Depundere dosare: 20.01.2012 – 8.02.2012
Desfășurare interviu: 10-14.02.2012
Anunțare rezultate: 17-18.2012
Demarare program: 1.03.2012

Interviul pentru participantii de la FIH Hunedoara se desfasoara in data 10.02.2012 orele 12, conform anuntului trimis prin email.

Rezultatele primei runde de selectie: participanti la prima runda de pilotare 1.03.2012 – 30.11.2012  (rezultate.pdf)

Informatii si modele depunere acte la Centrul de eLearning, cladirea ELECTRO, Bul. V. Parvan no. 2, etaj II, sala B225
Email: radu@cm.upt.ro
diana@cm.upt.ro