Pilotare eSTART

Pilotare eSTART

header estart

Marti, 18 octombrie 2011, ora 16 va avea loc lansarea programului de pilotare eSTART in cladirea Electro sala A106.  Vor participa studentii inscrisi, co-ordonatorii de cursuri si co-ordontaroul proiectului de la Universitatea Tehnica din Cluj Napoca.

 Obiectiv: 

Crearea de noi oportunităţi de învăţare si profesionalizare la nivel de master, in concordanta cu nevoile economiei digitale si a economiei bazate pe cunoastere.

Specializarile oferite de programul pilot (2011-2013) si ulterior (dupa 2013) prin programul de master acreditat, sunt focalizate pe urmatoarele directii:

 • e-Afaceri (tranzactii electronice, comert electronic, managementul solutiilor pentru e-Afaceri)
 • e-Guvernare (tehnologii informationale si administrare in guvernarea electronica)
 • e-Media (solutii pentru managementul continutului digital in educatie, cultura, informatii publice sau retele sociale)
 • e-Sanatate (tehnologii informationale si servicii electronice pentru sanatate).

 Parteneri in proiect: 

 • Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
 • Universitatea Transilvania din Brasov
 • Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca

 

 Inscriere si calendar 

Conditii de inscriere

 • student inscris la Master in anul I

Acte necesare la dosarul de inscriere:

 • CV in format EUROPASS
 • chestionar completat – link

Se va face o evaluare primara a dosarului, iar candidatii eligibili vor fi invitati la un interviu.

Calendar pentru selectia din Septembrie 2011
Lansare program pilot (info.) si anunt date inscriere:    01.09.2011
Perioada de inscrire:    26.09.2011 – 05.10.2011
Interviuri:    06.10.2011
Anunt candidati admisi:   06.10.2011
Rezolvare posibile contestatii:    06.10.2011
Liste definitive cu studentii si adresele lor de contact:    06.10.2011
Pregatire contracte bursa:    10.10.2011
Intalnire cu ocazia deschiderii programului pilot:    10.10.2011
 

 Selectie 

posterInscrierea in programul pilot 26.09.2011 – 04.10.2011 in sala B225, et2 ELECTRO sau online la marian@cm.upt.ro  sau la http://ctmtc.utcluj.ro/sites/estart/SitePages/eSTART.aspx
Interviul pentru selectie:  06.10.2011 orele 13:00 in sala B226, et2 ELECTRO.

Criterii de selectie

 • PD – Punctaj la evaluarea dosarului
 • PI – Punctaj la interviu
 • Media Admitere = 0.50 * PD + 0.50* PI


Burse de studiu

 • Fiecare universitate partenera are alocat un numar de 25 de locuri pentru implementarea programului pilot de specializare in anii universitari 2011-2012, respectiv 2012-2013.
 • Programul pilot de specializare are scopul de a testa, valida si imbunatati materialele educationale, platforma electronica online pentru desfasurarea activitatilor didactice, precum si cadrul organizatoric de desfasurare, in vederea acreditarii programului de studii. In consecinta, absolventii programului pilot vor primi un certificat de specializare.
 • Toti candidatii admisi pentru participarea la programul pilot de specializare sunt eligibili pentru a primi o bursa de studiu lunara in cuantum de 400 lei brut.

Conditii de acordare si mentinere a burselor:

 • Bursa se acorda numai participantilor selectati in sesiunile Septembrie 2011, respectiv Septembrie 2012, pentru validarea programului pilot de specializare, dupa ce au semnat contractul de acordare a bursei
 • Mentinerea bursei este conditionata de participarea activa la activitatile didactice incluse in programul pilot si indeplinirea sarcinilor din planul de evaluare a calitatii in scopul adaptarii programului de studiu la nevoile studentilor si la cerintele mediului economic.
 • Respectarea de catre participanti a regulamentului de desfasurare a programului pilot de specializare

 

Selectia candidatilor pentru anul I de pilotare
Selectia candidatilor pentru anul I de pilotare a programului eSTART s-a desfasurat in 6 octombrie 2011, toti cei 25 de candidati selectati confirmand participarea la cursuri.

 Structura program pilot 

Programul pilot de specializare in e-Activitati
Programul pilot de master in eActivitati este cu durata de 2 ani si are o structura orientata pe student, fiind bazat pe discipline care asigura pregatirea fundamentala (Anul I de studiu), respectiv pe discipline de specializare (Anul II, inclusiv pregatirea lucrarii de disertatie). De asemenea, programul are in vedere o serie de discipline optionale, prin care se asigura o pregatire adecvata pentru nevoile fiecarui student si in concordanta cu cerintele mediului economic.

Tabel

Incepand cu anul 2 de studiu, studentii opteaza, iar apoi sunt repartizati pe baza performantei academice din anul intai de studiu, pentru una din cele 4 directii de specializare:

 • e-Afaceri: specializare in analiza, administrarea, implementarea si integrarea serviciilor informatice pentru tranzactii de afaceri electronice, de tip B2B (buiness-to-business) şi B2C (business-to-consumer), inclusiv dezvoltarea de strategii pentru e-Afaceri, taxare electronica si comert electronic. Specialiştii în e-Afaceri vor avea deprinderi avansate privind tehnologia informatiei si comunicatii, precum si capacitatea de a evalua si formaliza nevoile de procesare electronica specifice pentru tranzactii economice la distanta.
 • e-Guvernare: specializare in derularea activităților de guvernare in institutiile publice sau marile companii private, prin utilizarea facilităților oferite de tehnologiile moderne ale societății informaționale: e-Guvernare institutionala, e-Guvernare pentru cetateni, e-Guvernare pentru mediul de afaceri, precum si in implementarea solutiilor de creștere a sustenabilității și de promovare a inovării în toate aspectele vieții cotidiene. 
 • e-Media: specializare prin care se asigura: analiza si elaborarea specificatiilor pentru implementarea solutiilor informatice de management a continutului digital in diferite domenii de activitate (informare publică, divertisment, cultură şi educaţie, promoţional sau pentru reţele sociale), crearea continutului de tip multimedia, instalarea si configurarea serviciilor electronice pentru digital media, utilizarea si administrarea tehnologiilor dedicate pentru managementul continutului digital, precum si elaborarea strategiilor pentru generarea de profit economic pe baza serviciilor electronice de tip e-Media. 
 •  e-Sanatate: specializare ce are in vedere capacitatea de a analiza, integra si administra, atât din punctul de vedere al tehnologiilor informației cat si din punctul de vedere al managementului sistemelor medicale, solutiile tehnolgice pentru tele-diagnostic, monitorizarea si consultarea de la distanta a pacientilor, managementul resurselor medicale si al pacientilor, in scopul imbunatatirii eficientei si calitatii serviciilor medicale.

Competentele specialistului in e-Afaceri  

 • analizeaza cerintele si elaboreaza specificatiilor pentru solutii de e-Afaceri
  • dezvolta soluţii strategice de comert electronic
  • dezvolta procedurilor eficiente pentru tranzacţiile electronice
  • elaboreaza de strategii adecvate şi prevenirea riscurilor;
 • dezvolta strategii şi planuri de actiune
  • analizeaza obiectivelor economice ale organizatiei
  • elaboreaza solutiilor bazate pe tehnologii web pentru e-Afaceri
  • analizeaza costurilor pentru serviciile electronice propuse si generarea profitului
 • realizeaza managementul operaţional pe componenta de e-Afaceri
  • dezvolta şi lanseaza aplicaţiile pentru tranzacţiile electronice comerciale
  • dezvolta politicile de securitate si asistenta in implemntarea lor
  • asigura interoperabilitatii cu alte solutii pentru e-Afaceri
 • asigura intretinerea hardware si software a sistemelor informatice din domeniul e-Afacerilor
  • asigura suportului tehnic pentru utilizatori
  • monitorizeaza serviciile electronice si arhiveaza continutul digital
  • elaboreaza cerinte de imbunatatire si perfectionare a sistemelor si proceselor

Competentele specialistului in e-Guvernare

 • analizează cerințele și elaborează specificații de implementare pentru e-Guvernare
  • elaborează proiectul pentru implementarea serviciilor electronice de tip e-guvernare;
  • realizează documentația privind sustenabilitatea proiectelor de e-Guvernare
  • evaluează performanțele tehnice ale platformelor pentru e-Guvernare
 • creează  conținutul și implementează servicii pentru e-guvernare
  • utilizează tehnologii dedicate pentru managementul aplicațiilor de e-guvernare;
  • elaborează sisteme informatice online pentru guvernare, de tip: ghiseu electronic, e-democrație, e-participare, formulare electronice inteligente, oras digital, comunicare publică, campanie media, rețele sociale și guvernare deschisă;
  • asigură compatibilitatea și interoperabilitatea cu alte servicii electronice;
 • asigură mentenanța sistemului informatic și actualizează conținutul digital
  • asigură suportul tehnic pentru utilizatori;
  • monitorizează și arhivează performanțele de funcționare și utilizare a serviciului electronic pentru e-guvernare;
  • elaborează strategii de informare și publicitate pentru asigurarea sustenabilității și eficienței serviciilor electronice de e-guvernare.

Competentele specialistului in e-Media

 • analizeaza cerintele si elaboreaza specificatii de implementare
  • analizeaza nevoile pietii pentru servicii electronice de tip media digitala in domeniile: informare publica, divertisment, cultura si educatie, promotional sau in retele sociale
  • realizeaza documentatia tehnico-financiara privind proiectele de afaceri, educationale, de informare sau promovare, care au in vedere exploatarea continutului digital
  • evalueaza performantele tehnice ale platformelor pentru managementul continutului digital, in concordanta cu nevoile economice, educationale sau sociale.
 • creeaza  continutul si implementeaza servicii pentru digital media
  • utilizeaza aplicatii software si tehnologii dedicate pentru crearea si managementul continutului digital
  • creeaza descriptori in format de metadate pentru continutul digital,
  • realizeaza indexarea, stocarea securizata si cautarea eficienta a continutului digital, utilizand platforme dedicate pentru managementul continutului digital
 • utilizeaza sistemele de management a continutului digital
  • administreaza (valideaza continutul, asigura accesul, urmareste securitatea, actualizeaza) continutul digital
  • asigura compatibilitatea si interoperabilitatea cu alte servicii electronice
  • asigura securitatea sistemului electronic (continut si utilizatori)
 • asigura mentenanta sistemului informatic si actualizeaza continutul digital
  • asigura suportul tehnic pentru utilizatori
  • actualizeaza continutul digital in concordanta cu planul de implementare
  • elaboreaza strategii de informare pentru valorificarea financiara a serviciului electronic

 

Competentele specialistului in e-Sanatate

 • analizeaza cerintele si elaboreaza specificatii de implementare
  • elaboreaza specificatii hardware si software in corelatie cu nevoile specifice ale sistemelor si proceselor aferente diferitelor dezvoltari pentru e-Sanatate
  • elaboreaza proiecte pentru implementarea serviciilor electronice de tip e-Sanatate
  • elaboreaza studii de fezabilitate
 • asigura implementarea sistemelor dedicate domeniului e-Sanatate
  • proiecteaza sisteme care asigura serviciile de tip e-Sanatate din punct de vedere hardware, software, cat si din punctul de vedere al specificului medical
  • asigura instalarea componentelor sistemelor, interfatarea acestora atat cu echipamentele medicale cat si cu sistemele de calcul si cele de comunicatie aferente
  • administreaza continutul, asigura accesul, urmareste securitatea aplicatiilor
 • asigura intretinerea hardware si software a sistemelor informatice din e-Sanatate
  • asigura suportul tehnic pentru utilizatori
  • asigura intretinerea periodica a aplicatiilor si serviciilor pentri e-Sanatate
  • elaboreaza strategii de informare si pregatire a personalului.

 

Programul pilot de studii de master in eActivitati se desfasoara la forma de Invatamant cu Frecventa Redusa (IFR), conform cu Legea Educatiei Nationale (Legea 1/2011, Art. 139, Art. 140 lit b). Aceasta forma de organizare ofera flexibilitate in procesul de invatamant pentru studentii programului de master in eActivitati, din urmatoarele puncte de vedere:

 • mai multa libertate in alegerea timpului si locului de studiu
 • gestionarea individuala a procesului de invatare
 • o alternativa excelenta la studiile de zi pentru persoanele care sunt deja incadrate in munca si care urmaresc o specializare intr-un domeniu apropiat intereselor de evolutie in cariera;plan de invatamant compatibil cu programul de studii de master la zi
 • metode pedagogice moderne, bazate pe noile tehnologii informationale.

Forma de organizare (IFR) adoptata pentru programul de master in eActivitati se caracterizeaza prin:

 • înlocuirea orelor de predare (curs) cu activitati de studiu individual, folosind materialele educationale puse la dispozitie pe platforma online de educatie;
 • întâlniri regulate (fata in fata – F2F) si obligatorii cu studentii masteranzi (de obicei la sfarsit de saptamana), pentru desfăsurarea activitatilor aplicative (seminar, laborator, proiect)
 • utilizarea unei platforme educationale online pentru: a) administrarea activitatilor didactice, b) consiliere online si comunicare cu cadrele didactice, c) activitati colaborative ale masteranzilor.

Fotografii