Deschiderea programului pilot e-START

Deschiderea programului pilot e-START

Marti, 18.10.2011, ora 16:00, sala A106, cladirea Electro, Bd. Vasile Parvan nr. 2 a avut loc deschiderea programului pilot de specializare “Master in domeniul e-Activități”.

La deschidere au participat cei 25 de studenti admiși in urma interviului de selecție, cadre didactice ale UPT implicate in acest program, echipa Universității “Politehnica” din Timișoara de implementare tehnică a programului coordonată de prof.dr.ing. Radu Vasiu, echipa de coordonare a proiectului de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca prin conf.dr.ing. Bogdan Orza.

Proiectul eSTART (“Program multi-regional de studii masterale în domeniul eActivităţi”) are ca obiectiv general crearea de noi oportunităţi de învăţare si profesionalizare la nivel de master in domeniul eActivitati, în concordanță cu nevoile economiei digitale și a economiei bazata pe cunoaștere si realizat intr-un parteneriat multi-regional intre 4 universitati din Romania.
Specializările oferite de acest program de master, desfasurat in regim cu frecventa redusa, au în vedere dezvoltarea unui ansamblu de competențe de natură tehnologică, economică și managerială, focalizate pe următoarele direcții:

  • e-Afaceri (tranzacții electronice, comerț electronic, managementul soluțiilor pentru e-Afaceri)
  • e-Guvernare (tehnologii informaționale și administrare în guvernarea electronică)
  • e-Media (soluții pentru managementul conținutului digital în educație, cultură, informații publice sau rețele sociale)
  • e-Sănătate (tehnologii informaționale și servicii electronice pentru sănătate).


Cooperare interuniversitară la nivel multiregional:

Fundamentarea programului de studii universitare de masterat în e-Activități are în vedere o abordare multi-regională, în care patru universități iși reunesc eforturile și expertiza complementară din domenii specifice e-Activităților:

  • tehnologii Internet, sisteme multimedia, platforme pentru e-Activități, e-Media, managementul conținutului digital, sisteme pentru e-Sănătate (Coordonator: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca)
  • servicii electronice, tehnologii Web 2.0/3.0, semantic web, inovații digitale pentru mediul de afaceri, e-Guvernare, media digitală (Universitatea “Politehnica” din Timisoara)
  • managementul proiectelor, comert electronic, modelarea datelor pentru decizii de management, e-Guvernare pentru afaceri, marketing online (Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca)
  • securitatea sistemelor pentru e-Activități, standarde pentru sisteme informatice medicale, protocoale de comunicații (Universitatea “Transilvania” din Brașov).

Declaratii de la lansare
Importanța proiectului eSTART a fost subliniată de coordonatorul proiectului conf.dr.ing. Bogdan Orza: “Incercăm prin acest proiect eSTART să inițiem și să acredităm in România un program de studii la nivel masteral in domeniul eActivități, in regim de frecvență redusă care va include și noile tehnologii educaționale de tip blended learning.”

Implicarea Universității ”Politehnica” din Timișoara in acest proiect, prezentată de coordonatorul local prof.dr.ing. Radu Vasiu ” vine din preocuparea mai veche in zona tehnologiilor multimedia, din expertiza in e-learning, din dezvoltarea unor aplicații multimedia interactive și din dezvoltarea unor specializări la nivel de licență și master in domeniul multimedia. In urma acestei experiențe si a unei nevoi a pieței din  România a aparut idea dezvoltării unui program multi-regional de master in domeniul eActivități, ca un program inedit pentru că implică fiecare universitate in zona de excelență pe care o are. UPT este implicată la mai multe nivele: dezvoltă cursuri, participă la dezoltarea platformei educaționale, implementează programul de master in Timișoara.”

Neluși Tănase , student in programul eActivități ”Am absolvit Facultatea de Automatică și Calculatoare și am dorit să acumulez cât mai multe informații in domeniul multimedia pentru a imi putea găsi un loc de muncă mai bun și mult dorit.”
Daniela Rotariu, studentă in programul eActivități ” Lucrez de mulți ani în Sănătate, cu o calificare in Informatica medicală și cred că acest program de studii este o oportunitate foarte bună, deoarce astăzi trebuie să ai baza de cunostiințe și calificare foarte bună. Sper ca la absolvire să fiu mai bine calificată, sa pot sa fiu mai bine pregatită deoarece profesorii sunt foarte buni, vin de la cele mai bune universități din țară conform recentelor clasificări. Sunt foarte fericită că am fost admisă la acest program de studii.”

Imagini de la lansare
http://cristi.cm.upt.ro/10-18-2011%20EStart%20Lansare%20Proiect%20ALESE/

Informatii la http://cid.upt.ro/proiecte/ro/estart/125  sau  www.estart.utcluj.ro   https://www.facebook.com/CIDUPT

Fotografii

 

slide 7
slide 6
slide 5
slide 4
slide 3
slide 2
pilot e-START