Tehnologii si sisteme de telecomunicatii  |  an 1  –  an 2  –  an 3  –  an 4

Informatica aplicata  |  an 1  –  an 2  –  an 3

Comunicare si Relatii Publice  |  an 1  –  an 2  –  an 3

Tehnologia Constructiilor de Masini  |  an 1  –  an 2  –  an 3 –  an 4

Cursuri Tutori
Electrotehnică Ș.l.dr.ing. Vesa Daniela
Rezistenta materialelor I Ș.l.dr.ing. Sava Marcela
Mecanica II Prof.univ.dr.ing. Herișanu Nicolae
Metode numerice Ș.l.dr.ing. Galatanu Sergiu
Tehnologia materialelor II Conf.dr.ing. Tulcan Liliana
As.dr.ing. Pop-Călimanu Marius
Termotehnica I Prof.dr.ing. Stoian Floriana
Ș.l.dr.ing. Trif-Tordai Gavrilă
Mecanisme I Ș.l.dr.ing. Moldovan Cristian Emil
Educatie Fizica 3 Lect.dr. Ionescu Dan
Vibrații mecanice Prof.univ.dr.ing. Herișanu Nicolae
Termotehnica II Prof.dr.ing. Stoian Floriana
Ș.l.dr.ing. Trif-Tordai Gavrilă
Toleranțe și control dimensional Conf.dr.ing. Groza Ioan-Vasile
Rezistenta materialelor II Ș.l.dr.ing. Sava Marcela
Mecanisme II Ș.l.dr.ing. Moldovan Cristian Emil
Mecanica Fluidelor Ș.l.dr.ing. Badarau Rodica
Materiale plastice și tehnologii de fabricație Conf.dr.ing. Stan Daniel Voicu
Educatie Fizica 4 Lect.dr. Ionescu Dan
Practica 2 Ș.l.dr.ing. Dume Adrian Ilie
Ș.l.dr.ing. Ștef Ioan Dorian