Admitere 2018

 

Admitere 2018 pentru cursurile de învățământ la distanță şi învăţământ cu frecvenţă redusă la Universitatea Politehnica Timișoara

ADMITERE 2018  

 

FOARTE IMPORTANT!

Taxa de şcolarizare pentru studenţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă poate fi achitată în două rate egale. Prima rată trebuie achitată la casieria Rectoratului, în următoarele perioade:

 • Sâmbătă 28.07.2018 între orele 8 – 12
 • Luni 30.07.2018 între orele 12 – 16
 • Miercuri 01.08.2018 între orele 12 – 16
 • Luni  03.09.2018 – Joi 06.09.2018 între orele 12 – 15
 • Vineri 07.09.2018 între orele 12 – 13

sau în contul deschis la Trezoreria Timișoara cu următoarele date de identificare:

Beneficiar: Universitatea Politehnica Timisoara
Piata Victoriei, nr.2
IBAN: RO21TREZ62120F330500XXXX
CUI 4269282 

 

Dovada achitării taxei, eliberată de bancă (chitanţă, aviz etc.), trebuie să conţină următorul text:

taxă de școlarizare sem I 2018-2019, Facultatea __, pentru _nume candidat_, CNP ________“.

Studenţilor care nu au achitat prima rată până în data de 07.09.2018 li se va anula statutul de admis, iar locurile acestora vor fi alocate sesiunii de admitere din septembrie 2018.

Detalii: https://elearning.upt.ro/admitere-2018-concurenti-admisi/n-32-70-241/d

 

 

 

Admitere Sesiunea Septembrie 2018

Calendarul pentru admitere studii licență în sesiunea Septembrie 2018 este:

 • Înscriere candidaţi:27.08.2018 – 15.09.2018
 • Concurs de dosare:  17.09.2018
 • Rezultatele concursului:18.09.2018, ora 10.00
 • Confirmări Runda I:18.09.2018, ora 10.00 – 20.09.2018, ora 16.00
 • Afișare Runda II:    21.09.2018, ora 10.00
 • Confirmări Runda II: 21.09.2018, orele 10.00 – 21.09.2018, ora 18.00
 • Rezultatele finale:   21.09.2018, ora 20.00

 

Locuri disponibile pentru Sesiunea Septembrie 2018 (detalii):

 • Informatică: 0 locuri
 • Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații: 10 locuri
 • Comunicare și Relații Publice: 45 locuri
 • Tehnologia Construcțiilor de Mașini: 25 locuri

(http://upt.ro/img/files/2017-2018/admitere/licenta/Locuri_admitere_licenta_toamna-2018.pdf)

 

* Numarul de locuri se poate modifica in functie de plata primei taxe a candidatilor declarati admisi in sesiunea iulie 2017, ultima versiune va fi publicata in 1.09.2017 

 

Admitere Sesiunea iulie 2017

 

Admitere Sesiunea Iulie 2018

 

Rezultate Admitere Iulie 2018 dupa Runda 1:

 

 

Confirmări

Perioada: marți – joi, 24-26 iulie 2018, in intervalul: 10-16, in functie de specializarea aleasa, in urmatoarele locatii:

 • Cladirea Electro (Bdul V. Parvan, nr 2) – pentru cei admisi la AC sau ETC – ID
 • Facultatea de Mecanica (Bdul M. Viteazul, nr.1) – pentru cei admisi la TCM – IFR
 • Facultatea de Stiinte ale Comunicarii (Str. T. Lalescu, nr 2) – pentru cei admisi la CRP – ID
 
 
Rezultate Admitere Iulie 2018 dupa Runda 2:

Perioada de înscrieri:

02-23 iulie 2018 pe baza de depunere de dosare. Informaţii pe pagina https://elearning.upt.ro și Admitere UPT 

Înscriere ONLINE
Înscrierea online pentru specializările învățământ la distanță (ID) și învățământ cu frecvență redusă (IFR) se efectuează în perioada 4.06.2018 – 23.07.2018 , conform procedurii de aici.
 
Învață oricând, oriunde, oricum, în ritmul tău propriu!

Universitatea Politehnica Timișoara, prin Centrul ID/IFR și e-Learning (CeL – fostul Centru de Învățământ la Distanță) organizează și desfășoară programele de studiu în regim de învățământ la distanță pentru specializările:

Programele de studiu sunt acreditate de catre ARACIS și confera aceeași diplomă ca și în cazul studiilor la forma de invățământ cu frecvență, diploma de sudii superioare de licență in forma de invățământ la distanță/cu frecvență redusă (conform cu HG607/2014)

Informații suplimentare despre specializări – aici 

Metoda de invățământ
Diploma de licență acordată la finalul studiilor este identică cu cea de la forma de învățământ zi, singura diferență fiind menționarea formei de invățământ. Curricula, cursurile sunt identice cu cele de la forma de învățământ de zi, iar tutorizarea va fi efectuata de catre aceleași cadre didactice care desfașoară cursuri la forma de învățământ de zi.
Avantaje ale desfășurării cursurilor prin învățământ la distanță:

 • cursuri desfășurate online prin platforma Campus Virtual al UPT (www.cv.upt.ro)
 • administrare online note și teme/proiecte
 • 4 întâlniri pe semestru (sâmbăta) pentru învățământ la distanță (specializarea Informatică, Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații și Comunicare și Relații publice). În perioada sesiunii, examenele se vor programa în fiecare weekend (1-2 examene pe weekend).
 • 9 întâlniri pe semestru (sâmbăta și duminica) pentru învățământ cu frecvență redusă (specializarea Tehnologia Construcțiilor de Mașini). În perioada sesiunii, examenele se vor programa în fiecare weekend (1-2 examene pe weekend).
 • Studenții ID/IFR beneficiază de suport complet online pe durata studiilor, prin intermediul Campusului Virtual: materiale de curs, teme și activități, note examene, comunicare și interacțiune directă.

Disciplinele din planul de învățământ pentru cei 3 sau 4 ani se găsesc la secțiunea Curricula:
https://elearning.upt.ro/educatie/licenta/curricula 

 

 

Informații Admitere 2018  calendar.jpg

Inscriere ONLINE intre 4 iunie – 23 iulie 2018.

Pentru a veni în întâmpinarea viitorilor studenți în regim ID/IFR, personalul CeL oferă șansa de a vă înscrie online și vă scutește  de o serie de drumuri către universitate.

Ce trebuie să faceți?

 • Completați fișa de înscriere online de pe adresa https://admitere.upt.ro (disponibilă în perioada corespunzătoare), o salvați, o tipăriți și o scanați
 • Trimiteți fișa de înscriere, alături de actele pentru dosarul provizoriu de înscriere scanate, la adresa de mail contact@elearning.upt.ro
 • Plătiți taxa de înscriere în contul alocat fiecărei facultăți în parte și trimiteți scanat ordinul de plată la adresa de mail contact@elearning.upt.ro (conturile bancare)
 • Până la data confirmării locului, aduceți/trimiteți (personal/printr-un reprezentant) actele în orginal/copii legalizate la sediul nostru (contact)

Personalul CeL se va ocupa de preînscrierea dosarului dvs. la concursul de admitere și vă va ține la curent cu statusul acestuia, astfel încat dvs. va trebui să faceți un singur drum către facultate, la confirmarea locului, când veți înlocui actele trimise scanate online, cu cele originale.

 

Calendarul pentru admitere studii licență în sesiunea iulie 2018 este:

Înscriere candidați: 02.07.2018 – 23.07.2018
 • Concurs de dosare – 23.07.2018
 • Rezultatele concursului – 24.07.2018, ora 10:00
 • Confirmări Runda I – 24.07.2018, ora 10:00 – 26.07.2018, ora 16:00
 • Afișare Runda II – 27.07.2018, ora 10:00
 • Confirmări Runda II – 27.07.2018, orele 10:00 – 18:00
 • Rezultatele finale – 27.07.2018, orele 20:00
* Având în vedere că orice candidat a avut posibilitatea de a concura In paralel la mai multe secțiuni ale UPT sau chiar la alte universități, candidații declarați admiși, indiferent dacă au avut sau nu candidaturi multiple, au obligația ca până în data de 26.07.2018, ora 16:00, să confirme statutul de admis și, implicit, rămânerea în concurs la secțiunea în cauză.
 
** Confirmarea se face prin achitarea taxei de înmatriculare ca student al UPT și predarea chitanței la Comisia de Admitere a Facultății.
 
Candidații care nu respectă toate obligațiile de mai sus, vor fi considerați retrași de la secțiunea în cauză.
 
Se menționează că pe toată desfășurarea concursului, candidații sunt tratați pe baza listei lor inițiale de opțiuni, orice modificare a acesteia sau adăugarea fiind absolut interzise, inclusive în situația în care, în final, o parte din locuri vor rămâne neocupate.
 

 Înscrierea se desfășoară la următoarele sedii: 

 • sediul Centrului ID/IFR şi e-Learning – CeL Bv V.Parvan nr. 2B, et. 4 camera C406 (Clădirea Bibliotecii, intrarea laterală dinspre Electro, lângă bariere) – de luni până vineri, între orele 9:00 – 14:00!
 • clădirea ELECTRO (Bv. Vasile Parvan, Nr. 2, Timișoara) pentru Informatică și Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații 
 • clădirea Construcții  (Str. Traian Lalescu nr. 2a, Timișoara) pentru Comunicare și Relații Publice
 • clădirea Mecanică (Bv, Mihai Viteazul nr. 1, Timișoara) pentru Tehnologia Construcțiilor de Mașini
 •  online  https://admitere.upt.ro/

 

Acte necesare pentru înscriere

Dosar de înscriere conform cu Metodologia de admitere UPT:

 1. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă, în original sau copie legalizată
 2. copie după foaia matricolă cu notele obţinute pe parcursul liceului, elaborată conform legislaţiei în vigoare; copia va fi certificată de unul din membrii Comisiei de Admitere a Facultăţii/grupului de Facultăţi, în baza originalului
 3. copie după buletinul/cartea de identitate a candidatului; copia va fi certificată de unul din membrii Comisiei de Admitere a Facultăţii/grupului de Facultăţi;
 4. certificatul de naştere, certificată de unul din membrii Comisiei de Admitere a Facultăţii/grupului de Facultăţi;
 5. adeverinţă medicală tip MS 18.1.1. la care se va anexa și situația vaccinurilor, la zi
 6. trei fotografii color de tip diplomă;
 7. dovada achitării taxei de înscriere (chitanţă, aviz etc.); dacă plata se face prin depunerea taxei în contul alocat facultăţii pentru colectarea taxelor de înscriere atunci dovada eliberată de bancă va trebui să conţină următorul text: „taxă de înscriere la admitere UPT, Facultatea …, sesiunea iulie 2018, pentru ….” (se va menţiona numele candidatului);
 8. diploma de licenţă sau de absolvire şi foaia matricolă în copie legalizată/ foaia matricolă parțială – în cazul studenților care au absolvit sau urmat parțial cursurile altor facultăți și doresc echivalarea anumitor discipline

Candidaţii la Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării vor anexa, de asemenea, adeverinţa obţinută în urma susţinerii probei de competenţă ligvistică (conform Art. 4) sau copie legalizată după unul din următoarele acte (corespunzător limbii programului de studii implicat):

 1. Certificat de competenţă în limba engleză CAE-Certificate in Advanced English; FCE – First Certificate in English; CPE – Certificate of Proficiency in English;
 2. IELTS-International English Language Testing System;
 3. TOEFL-Test of English as a Foreign Language;
 4. DSP-Deutsches Sprachdiplom;
 5. ÖSP- Österreichisches Sprachdiplom;
 6. TEST DaF- stufe B, B;
 7. Diploma de absolvire a unui liceu cu predare în  limba franceză (doar pentru candidaţii la Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării), germană sau engleză;
 8. Adeverinţă prin care să dovedească faptul că au urmat, în timpul învăţământului preuniversitar (gimnaziu şi liceu), disciplina limba franceză (doar pentru candidaţii la Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării), engleză sau germană minim 4 ani de studii.
Taxele asociate examenului de admitere la studii universitare de licență stabilite de UPT sunt:
taxa de înscriere – 100 lei
taxa de confirmare – 100 lei
taxa de echivalare a studiilor absolvite – 150 lei (se percepe doar candidaților declarați admiși și trebuie achitată deodată cu taxa de confirmare – echivalare parțială)
taxa de echivalare pe an de studiu promovat – 500 lei (se va achita la întocmirea contractului de studii)
 
Taxa de înscriere se poate plăti în conturile afișate înainte de înscriere (banca percepe comision) sau la comisie, când se depune dosarul în perioada înscrierilor (02.07.2018 – 23.07.2018). Taxa de confirmare se va plăti în același cont bancar după momentul anunțului rezultatelor primei runde de admitere!
Taxele sunt stabilite anual conform legislației în vigoare (HCA 11/06.03.2018).
 
 

 Formula de calcul a mediei de admitere  

Pentru concursul de dosare se ia în considerare media la Bacalaureat.

 
Taxa școlară este stabilită anual conform legislației în vigoare: Hotarârea Consiliului de Administrație al Universității Politehnica Timișoara numarul 12 / 06/03.2018.
 
Pentru anul universitar 2018-2019 taxa școlara este de:
 
-3.600 lei/an, plătibilă în 2 tranșe pentru Informatica, Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații, Tehnologia Construcțiilor de Mașini
-2.550 lei/an, plătibilă în 2 tranșe pentru Comunicare și Relații Publice.
 

Pentru mai multe informații legate de modalitatea de admitere, dosarul necesar de înscriere și metodologia de admitere accesați http://elearning.upt.ro/educatie/admitere/c-32-42
Sau telefon 0256-403300

 
 

 Acte necesare pentru înscriere (extras) 

dosare.jpg

 • Fișa de Înscriere
 • Diploma Bacalaureat sau echivalentă + Foaia matricolă (în original, copie legalizată sau copie autentificată până la prima confirmare)
 • Copie Buletin identitate / Carte identitate  autentificată de unul din membrii Comisiei de Admitere a Facultăţii/grupului de Facultăţi
 • Adeverinţă medicală tip MS 18.1.1  + (Obligatoriu) Situaţia vaccinărilor la zi
 • 3  fotografii color tip diplomă
 • Chitanţa de plată a taxei de 100 Lei de înscriere la concurs  – sau dovada achitării taxei de înscriere (chitanţă, aviz etc.); dacă plata se face prin depunerea taxei în contul alocat facultăţii pentru colectarea taxelor de înscriere atunci dovada eliberată de bancă va trebui să conţină următorul text: „taxă de înscriere la admitere UPT, Facultatea …, sesiunea iulie 2016, pentru ….” (se va menţiona numele candidatului);
 • Diploma de licenţă sau de absolvire şi foaia matricolă în copie legalizată, în cazul candidaţilor deja licenţiaţi sau cu diplomă de absolvire; (copie legalizată sau copie autentificată)
 • Adeverinţă de student şi foaia matricolă parţială, în cazul candidaţilor deja studenţi;
 • Candidaţii la Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării vor anexa, de asemenea, adeverinţa obţinută în urma susţinerii probei de competenţă ligvistică (conform Art. 4) sau copie legalizată după unul din următoarele acte (corespunzător limbii programului de studii implicat)

Admitere 2017  (link)

Admitere 2016  (link)

Admitere 2015  (link)

Admitere 2014  (link)

 Informații suplimentare  

Informații suplimentare  elearning.upt.ro
Facebook  https://www.facebook.com/CIDUPT
Twitter http://twitter.com/elearning
Youtube  https://www.youtube.com/user/cidupt

 

 

Intrebari Frecvente – FAQ

In atentia candidatilor la concursul ADMITERE 2018 din sesiunea IULIE 2018:

Informatii pe scurt

Cum ma inscriu?

Cand ma inscriu?

Cum confirm locul?

Cate locuri sunt disponibile?

Unde depun dosarul?

Ce trebuie sa contina dosarul de inscriere?

Ce taxe se achita la inscriere?

Se pot echivala studiile parcurse pana acum?

Unde si cum platesc taxele de inscriere/confirmare/taxa anuala?

Ce presupune sa fii student la ID/IFR?

Care este ultima medie de admitere?

Care este valoarea taxei anuale de studii?

Cui ma adresesz daca am nevoie de informatii privind admiterea?

Pentru mai multe informatii legate de modalitatea de admitere, dosarul necesar de inscriere si metodologia de admitere accesati: https://elearning.upt.ro/educatie/admitere/c-32-42 Sau telefon 0256-403300 Informaţii pe pagina https://elearning.upt.ro si Admitere UPT

 

Contact
Centrul ID/IFR si e-Learning
Bv. Vasile Parvan, Nr. 2 B – Etaj IV, sala C406
Timișoara
elearning.upt.ro
tel: 0256 403300
E-mail: contact@elearning.upt.ro