Transferul de la educația in campus la cea online (Training 2 CVUPT – video + text)

Transferul de la educația in campus la cea online (Training 2 CVUPT – video + text)

Modalități prin care se poate face transferul de la in campus la online:

1. Plan de educație – acțiuni

Rezultatele educației (learning outcomes) – Ce vă propuneți ca studenții să învețe, să experimenteze, să dobândească la sfârșitul semestrului – peste 1 lună?
 • Creați o pagină în CVUPT cu acestea, la începutul cursului
 • Pot fi din Syllabus, Competențe
Experiența în in-campus (sala de curs/ laborator/seminar) – Pentru ce folosești n mod normal experiența în in-campus?

 

 • Încercați să definiți ceea ce faceți în clasă la un nivel mai înalt, mai orientat către obiective (de exemplu, prezentarea conținutului, verificarea înțelegerii, lucru de proiect colaborativ – în loc să spuneți doar „testare”, „discuție”)
 • Inventariați ceea ce faceți și ce vă propuneți să faceți în următoarele săptămâni
Materiale de curs / laborator/proiect – materialele există deja în format digital
 • Să le integrați în CVUPT (PDF, pagini web cu imagini, video, links)
 • Creați zone care pot fi – categorii de cunoștințe / săptămâni / capitole
 • Verificați documentele, videoclipurile, seturile de probleme, testele, etc.
 • Utilizați Resurse educaționale online deschise (OER), cursuri online (MOOC), alte exemple
 • Colaborați cu colegii din România și din străinătate
Activități – Ce activități faceți in-campus?
 • Luați în considerare modul în care studenții vor putea exersa abilitățile și obiectivele cheie pe care le doriți să le aibă – lucruri pe care le-ar face în mod normal în in-campus
 • Activități – proiecte, reflecție, scrierea de postări în Blog, în Wiki, de rapoarte, prezentări, realizarea de resurse educaționale, etc.
FeedbackCum veți oferi feedback la progresul lor?Ce făceați in-campus?
 • Scrieți mesaje în Forum sau individuale (la 2 zile, când e necesar)
Comunicarea – Cum veți comunica?
 • Luați în considerare comunicarea în ambele sensuri

2. Sincron – asincron

Asincron:  tutorii pregătesc materialele de curs pentru studenți înainte de accesul lor

Studenții pot accesa materialele cursului în momentul alegerii lor și vor interacționa cu fiecare pe o perioadă mai lungă de timp
 • Integrați activități, materiale în CV
 • Comunicați cu studenții
Sincron: tutorii și studenții se întâlnesc în același timp și interacționează în „timp real” cu un schimb foarte scurt sau „în timp real” între instructor și studenți
 • Prin videoconferință, chat: Zoom.us, MS Teams, Cisco Webedx, Skype
 • Salvați înregistrarea și faceți-o disponibilă
 • Integrați acest video într-o pagină în CV

3. Unelte și metode online

 • CVUPT
 • Open UPT
 • Unelte specifice
 • Resurse de la asociații
 • MOOC
 • OER