În atenția candidaților ADMIȘI (ID/IFR)

În atenția candidaților ADMIȘI (ID/IFR)

Taxa de școlarizare pentru studenții declarați admiși pe locurile cu taxă poate fi achitată în două rate egale. Prima rată trebuie achitată la casieria Rectoratului, în următoarele perioade:

Taxa de școlarizare poate fi achitată și prin virament bancar, în perioada 27 iulie – 6 septembrie, în contul:

IBAN: RO21TREZ62120F330500XXXX

Beneficiar: Universitatea Politehnica Timișoara

Piața Victoriei, nr.2

CUI 4269282