În atenția candidaților ADMIȘI (ID/IFR)

În atenția candidaților ADMIȘI (ID/IFR)

Taxa de școlarizare pentru studenții declarați admiși pe locurile cu taxă poate fi achitată în două rate egale. Prima rată trebuie achitată la casieria Rectoratului, în următoarele perioade:
  • Sâmbătă 27 iulie 2019 - între orele 08:00-12:00
  • Luni 29 iulie 2019 - între orele 12:00-16:00
  • Miercuri 01 august - Joi 02 august între orele 12:00-16:00
  • Luni 02 septembrie - Joi 05 septembrie între orele 12:00-15:00
  • Vineri 06 septembrie între orele 12:00-13:00

Taxa de școlarizare poate fi achitată și prin virament bancar, în perioada 27 iulie – 6 septembrie, în contul:

IBAN: RO21TREZ62120F330500XXXX

Beneficiar: Universitatea Politehnica Timișoara

Piața Victoriei, nr.2

CUI 4269282