Admitere ID si IFR 2018

Admitere ID si IFR 2018

04 june 2018

Admitere 2018 – pentru cursurile de învățământ la distanță și cu frecvență redusă la Universitatea Politehnica Timișoara

 

Învață oricând, oriunde, oricum și în ritmul tău propriu la Universitatea Politehnica Timișoara!

 

Universitatea Politehnica Timișoara, prin Centrul ID/IFR și e-Learning (CeL) organizează și desfășoară, în perioada următoare admiterea pentru programele de studiu în regim de învățământ la distanță și învățământ cu frecvență redusă

https://elearning.upt.ro/educatie/admitere/c-32-42

 

ADMITERE 2018

 • Informatică: informaticieni – 3 ani de studiu, învățământ la distanță,  în colaborare cu Facultatea de Automatică și Calculatoare – 100 locuri
 • Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații: ingineri – 4 ani de studiu, învățământ la distanță,  în colaborare cu Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale – 50 locuri
 • Comunicare și Relații Publice: licență – 3 ani de studiu, învățământ la distanță, în colaborare cu Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării – 75 locuri
 • Tehnologia Construcțiilor de Mașini: licență – ingineri – 4 ani de studiu, învățământ cu frecvență redusă, în colaborare cu Facultatea de Mecanică – 60 locuri 

Programele de studiu sunt acreditate de către ARACIS și conferă aceeași diplomă ca și în cazul studiilor la forma de învățământ cu frecvență, diploma de sudii superioare de licență în forma de învățământ la distanță/cu frecvență redusă. (conform cu HG607/2014)

Înscriere

 • 2 – 23 iulie 2018 – pentru sesiunea de admitere iulie 2018
 • 1 august – 15 septembrie 2018 – pentru sesiunea de admitere septembrie 2018 (pentru locurile rămase disponibile după sesiunea iulie 2018)

Înscrierea se realizează pe bază de depunere de dosare.

Informaţii suplimentare sunt disponibile pe pagina Centrului ID/IFR și e-Learning (http://elearning.upt.ro) și Admitere UPT (http://admitere.upt.ro/)  http://www.upt.ro/Upt-Timisoara_admitere_31_ro.html 

 

Înscriere ONLINE

Înscrierea online pentru specializările învățământ la distanță (ID) și învățământ cu frecvență redusă (IFR) se efectuează în perioada 2 iulie 2018 – 23 iulie 2018 (și 1 august – 15 septembrie 2018) conform procedurii de aici.

 

Admitere

Procedura de admitere ID/IFR este pe baza de Concurs de dosare, media de admitere reprezintă media la Bacalaureat.

Rezultatele inițiale se afișează în 24 iulie 2018, ora 10, la sediile fiecărei facultăți și pe site CeL. Candidații declarați admiși au obligația de confirma statutul de admis până la 25 iulie 2018 ora 16. Runda a doua de confirmări este în 27 iulie 2018 între orele 10 și 18. În 27 iulie 2018 ora 20 se vor afișa rezultatele finale ale concursului de admitere iulie 2018 și locurile rămase libere pentru sesiunea septembrie 2018.

 

Metoda de învățământ

Diploma de licență acordată la finalul studiilor este identică cu cea de la forma de învățământ de zi, singura diferență fiind menționarea formei de invățământ. Curricula, cursurile sunt identice cu cele de la forma de învățământ de zi, iar tutorizarea va fi efectuata de către aceleași cadre didactice care desfașoară cursuri la forma de învățământ de zi.

 

Avantaje ale desfășurării cursurilor prin învățământ la distanță:

 • cursuri desfășurate online prin platforma Campus Virtual al UPT (www.cv.upt.ro)
 • administrare online note și teme/proiecte
 • comunicare și suport online cu cadrele didactice și secretariat
 • întâlniri față-în-față, în Timișoara (sâmbăta și duminica) pentru seminar, laborator sau proiect. În perioada sesiunii, examenele se vor programa în fiecare weekend (1-2 examene pe weekend).
 • Studenții ID/IFR beneficiază de suport complet online pe durata studiilor, prin intermediul Campusului Virtual: materiale de curs, teme și activități, note examene, comunicare și interacțiune directă.

Pentru anul universitar 2018-2019 taxa școlară este de:

 • 3.600 lei/an, plătibilă în 2 tranșe pentru Informatica, Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații, Tehnologia Construcțiilor de Mașini
 • 2.550 lei/an plătibilă în 2 tranșe pentru Comunicare și Relații Publice.

 

Înscrierea se desfășoară la următoarele sedii:

 • online: http://admitere.upt.ro/
 • sediul Centrului ID/IFR si e-Learning – CeL Bdv V.Parvan nr 2B, etaj 4 camera C406 (Clădirea Bibliotecii, intrarea laterală dinspre Electro, lângă bariera acces auto)
 • clădirea ELECTRO (Bv. Vasile Pârvan, Nr. 2, Timișoara) pentru Informatică și Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații
 • clădirea Construcții  (Str. Traian Lalescu nr. 2a, Timișoara) pentru Comunicare și Relații Publice
 • clădirea Mecanică (Bv. Mihai Viteazul nr. 1, Timișoara) pentru Tehnologia Construcțiilor de Mașini

Specializări

Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații

Absolvenţii acestei specializări vor deveni specialişti de înaltă performanţă şi competenţă cu o bună pregatire fundamentală în domeniul electronicii şi telecomunicaţiilor, dar în egală măsură pregatiţi şi în domenii conexe, astfel încât să se integreze rapid în economia de piaţă.

Ei vor beneficia de pregătire de înalt nivel în domenii de actualitate pe piaţa muncii: transmisii integrate de date şi voce, tehnologii audio-video şi multimedia, programare web, reţele de telecomunicaţii, telefonie fixă şi mobilă, dezvoltare de aplicații online.

O serie de cursuri permit studenţilor să aprofundeze domenii specifice cum ar fi sisteme integrate de telecomunicaţii, reţele de comunicaţii sau multimedia. Studenţii în an terminal au posibilitatea de a realiza lucrarea de diplomă în străinate sau în colaborare cu firme importante din domeniu. Inginerii specialişti în electronică şi telecomunicaţii pot deveni: specialişti în telecomunicaţii mobile, dezvoltatori de reţele de comunicaţii, calculatoare sau de centrale, dezvoltatori de aplicaţii audio-video, dezvoltatori multimedia sau aplicaţii Web.

Toți absolvenţii ultimelor generații şi-au găsit locuri de muncă în domeniu.

http://www.etc.upt.ro/avizier/admitere/ 

 

Informatică 

Absolvenţii acestei specializări vor deveni specialişti informaticieni. Informaticianul în formare trebuie să poată găsi soluţii complete pentru problemele practice de prelucrare a datelor şi pe baza conceptelor generale ale informaticii şi ştiinţei calculatoarelor. Pentru aceasta trebuie să stăpânească pe langă bazele teoretice ale informaticii şi posibilităţile utilizării practice a acestora. El/ea va trebui să cunoască şi să înţeleagă un spectru larg de aplicaţii din tehnică, respectiv economie. Informaticianul găseste un larg domeniu de activitate în diverse domenii ale tehnicii şi economiei.

Ei vor beneficia de pregătire de înalt nivel în domenii de actualitate pe piaţa muncii: medii de programare, dezvoltare şi administrare sisteme informatice, administrare de reţea, dezvoltare de aplicaţii web.

Diploma de informatician oferă posibilitatea de a exercita o gamă largă de ocupaţii în acest domeniu, cum sunt: dezvoltatori şi administratori de sisteme informatice, specialişti în securitatea calculatoarelor, analişti de programe, administratori de reţea, specialişti în asigurarea calităţii software şi testare, administratori de site-uri Web, dezvoltatori de aplicaţii Web, profesori de informatică.

http://admitere-ac.ro/ 

 

Comunicare şi relaţii publice 

Pentru Comunicare şi relaţii publice (CRP) în regim de învăţământ la distanţă (ID) competenţele, calificările şi diplomele conferite sunt identice cu cele oferite de specializarea la forma de învăţământ cu frecvenţă Comunicare şi relaţii publice, domeniul de licență Științe ale Comunicării. Titlul profesional care se acordă absolvenților la finalizarea studiilor este de “Licenţiat în Ştiinţe ale comunicării”.

Programul de studii Comunicare şi relaţii publice – învățământ la distanță formează absolvenţi capabili să activeze ca specialişti în domeniul comunicării şi al relaţiilor publice pentru activităţi specifice ocupaţiei, desfăşurate în instituţii, societăţi comerciale, organizaţii politice, organizaţii non-guvernamentale etc.: specialişti în comunicare și relaţii publice, specialişti în relaţiile cu presa, purtători de cuvânt, consultanţi în comunicare și relații publice, consultanţi resurse umane, asistenți manager, referenți, mediatori lingvistici.

La finalizarea ciclului de licență (3 ani de studii), absolvenții vor deţine competenţe şi abilităţi în crearea şi gestionarea imaginii organizaţiilor, în medierea şi negocierea relațiilor, în producerea de mesaje scrise şi orale în limba română şi în două limbi de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană).

http://sc.upt.ro/ro/admitere/admitere-2018

 

Tehnologia Construcţiilor de Maşini

Specializarea Tehnologia Construcţiilor de Maşini (TCM) defineşte o profesie adaptată evoluţiei economice prezente şi viitoare, conectată la practica europeană şi mondială, în care inginerului mecanic, pe lângă instruirea tehnică de bază de profil Inginerie Industriala, i se formează competenţe operaţionale pentru sectorul productiv în general dar şi pentru sfera serviciilor şi de promovare produs.

Profilul profesional al inginerului TCM oferă absolvenţilor noştrii posibilităţi diversificate de integrare pe piaţa muncii în sectoare industriale sau de prestări de servicii cum ar fi: producţia de componente, subansambluri sau produse industriale sau manufacturiere, pentru industria de autovehicule (automotive), energetică, transporturi aeriene, navale sau feroviare, echipamente industriale, produse electrocasnice, aparate de măsură şi control, mecanică auto, întreţinere şi reparaţii în domeniul mecanic.

http://mec.upt.ro/ 

 

Informații suplimentare despre specializări: http://elearning.upt.ro/educatie/licenta/info/c-32-33-34 

 

———

Informații suplimentare:

 

Website CeL:  https://elearning.upt.ro / https://elearning.upt.ro/educatie/admitere/c-32-42

Facebook:  https://www.facebook.com/CIDUPT

Twitter: http://twitter.com/elearning

Youtube: http://www.youtube.com/user/cidupt

 

Contact

Centrul ID/IFR si e-Learning

Bv. Vasile Parvan, Nr. 2 B – Etaj IV, sala C406

Timișoara

elearning.upt.ro

tel: 0256 403300

E-mail: contact@elearning.upt.ro

Fotografii

cvcel