Admitere 2018 – concurenti admisi

Admitere 2018 – concurenti admisi

20 july 2018

Taxa de şcolarizare pentru studenţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă poate fi achitată în două rate egale. Prima rată trebuie achitată la casieria Rectoratului, în următoarele perioade:

Sâmbătă 28.07.2018între orele 8 – 12

Luni 30.07.2018între orele 12 – 16

Miercuri 01.08.2018între orele 12 – 16

Luni  03.09.2018 – Joi 06.09.2018între orele 12 – 15

Vineri 07.09.2018între orele 12 – 13

sau  în contul RO21TREZ62120F330500XXXX deschis la Trezoreria Timișoara.

 

Dovada achitării taxei, eliberată de bancă (chitanţă, aviz etc.), trebuie să conţină următorul text:

taxă de școlarizare sem I 2018-2019, Facultatea __, pentru _nume candidat_, CNP ________“.

 

Studenţilor care nu au achitat prima rată până în data de 07.09.2018 li se va anula statutul de admis, iar locurile acestora vor fi alocate sesiunii de admitere din septembrie 2018.

Informatii Admitere AICI.