Tutorial auto-înrolare cu confirmare

Tutorial auto-înrolare cu confirmare

În cazul în care studenții nu au acces la cursul dumneavoastră de pe Campusul Virtual al UPT (dar au deja creat un cont valid!) există și posibilitatea ca aceștia să se înscrie singuri în curs.

Pentru acest lucru trebuie să urmați următoarele etape:

  1. Studentul respectiv va disemina link-ul către toți colegii din an. Urmând link-ul, aceștia vor solicita înscrierea pe curs.

  2. Veți primi câte un email pentru fiecare student care solicită înscrierea în curs, conform imaginii de mai jos.

  1. Apăsați link-ul de la finalul email-ului, numit “Manage enrolment applications”.

  2. Veți ajunge pe pagina de mai jos.

  1. Bifați căsuțele din dreptul studenților pe care îî acceptați în curs. Puteți accepta mai mulți studenți deodată.

  2. Cu utilizatorii selectați alegeți opțiunea “Confirmați cererea”.

Studenții astfel acceptați au acum acces la curs. Vă recomandăm să ștergeți după această etapă, mailurile menționate la punctul 3.