Construim Împreună #3 – Inovație în educație prin EBSI4RO: Connecting Romania through Blockchain

Construim Împreună #3 – Inovație în educație prin EBSI4RO: Connecting Romania through Blockchain

#shapingtogether #developingtogether #construimimpreuna

Viața și educația în pandemie continuă și după aproape doi ani am acumulat experiență, am oferit numeroase cercetări și analize, am reflectat asupra pașilor făcuți în 30 de webinarii Împreună Online. Știm ce am fi putut face mai bine, avem idei despre cum să facem mai bine, cum să setăm educația pentru era digitală, ce anume am vrea să aflăm din știință și tehnologie și acum a sosit timpul să acționăm. 

În această nouă serie de webinarii Împreună, scopul nostru este să oferim informații, idei, analize, să vă provocăm la discuții și să vă stimulăm să construim un viitor despre cum să facem acele schimbări necesare, să mergem mai departe și să modelăm educația și știința pentru astăzi și mâine.

Blockchain-ul este viitorul, iar această tehnologie transformă societatea. 

Acesta este motivul pentru care Comisia Europeană și Parteneriatul European Blockchain construiesc Infrastructura Europeană a Serviciilor Blockchain (European Blockchain Services Infrastructure – EBSI), depunând eforturi pentru ca tehnologia blockchain să aducă cetățenilor servicii bazate pe valori europene. 

Miercuri, 23.02.2022, participanții au facut cunoștință cu echipa și activitățile inovativului proiect european, ”EBSI4RO Connecting Romania through Blockchain” în cadrul noului webinar din seria ”Construim împreună”, eveniment derulat în parteneriat cu UEFISCDI și UPT, prin care se va implementa și pilota un sistem ce va emite EBSI diplome universitare (înregistrate cu Registrul Matricol UNIC-RMU) și micro-credențiale.

România va fi astfel unul din primele state membre care va avea un astfel de sistem, garantând veridicitatea diplomelor de terminare a studiilor, dar și recunoașterea finalizării cursurilor de scurtă durată sau a modulelor derulate în format blended, facilitând astfel interoperabilitatea, mobilitatea, flexibilitatea parcursului educațional și angajarea.

De rețiut este faptul că din luna martie, UEFISCDI și UPT vor derula o serie de 5  cursuri online masive deschise (Masive Open Online Courses-MOOC), pe platforma UNICAMPUS a UPT, pentru universități, instituții și companii, pentru familiarizarea cu tehnologia Blockchain și cu dezvoltarea de aplicații pe Blockchain, pentru serviciile publice și private, utilizand EBSI. 

Webinarul și MOOC-urile sunt adresate celor din educație, administrație și firme, care sunt interesați de Blockchain și de aplicațiile pe Infrastructura Europeană a Serviciilor Blockchain (EBSI).

Workshopul a fost organizat de Centrul de e-Learning – UPT în parteneriat cu UEFISCDI și parteneri ai workshopurilor anterioare.

Proiectul EBSI4RO vine astfel să consolideze comunitatea Blockchain din România şi să sprijine implementarea de noi servicii pe Blockchain, în diverse domenii, inclusiv pentru digitalizarea sistemului public și asigurarea unei interacțiuni transparente și eficiente a cetățenilor cu administrația.

Sesiunea a continuat cu prezentarea unei unelte a educației deschise și anume Certificatele Digitale Deschise. Directorul Centrului e-Learning, UPT,  a prezentat evoluțiile proiectelor din cadrul universității,  hub-ul de învățare dezvoltat de echipa Centrului de e-Learning, cursurile gratuite deschise pentru mobilitățile virtuale, dar mai ales acreditările digitale, utilizând standardul Certificate Digitale Deschise pentru a recunoaște participarea la Mooc-urile existente.

Conceptul proiectului EBSI4RO

Răspunzând priorității strategice pe care tehnologia Blockchain o are în Uniunea Europeană, două instituții recunoscute de cercetare, Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) și Universitatea Politehnica Timișoara (UPT) deruleză proiectul "EBSI4RO: Connecting Romania through Blockchain" (Conectarea României prin Blockchain), între 1 aprilie 2021 - 31 martie 2023. Proiectul este cofinanțat de Comisia Europeană, prin Innovation and Networks Executive Agency, Department Connecting Europe Facility (CEF). 

Proiectul va crea un ecosistem durabil pentru accelerarea digitalizării și pentru facilitarea cunoașterii și adoptării tehnologiei Blockchain și a infrastructurii europene de servicii Blockchain (European Blockchain Services Infrastructure - EBSI), de către cetățeni, firme, instituții și administrație. EBSI este un proiect al Parteneriatului European de Blockchain, fondat în 2018 și la care au aderat 29 de țări, printre care și România. 

Vă invităm să descoperiți informații despre proiectul EBSI4RO și să rămâneți în legătură cu echipa, urmărind:

Vom răspunde împreună provocărilor de a construi modele și structuri în educație și știință în colaborare de IEEE România, Asociația EDEN Europe, Alianța Română a Universităților Tehnice și Universitatea Politehnica Timișoara.

Webinarul a fost transmis live pe platforma Zoom, Facebook și YouTube.

Urmărește înregistrarea webinarului mai jos:

BIO

Lluís Alfons Ariño Martín este un inginer informatic cu peste 25 de ani de experiență în IT, specializat în sectorul învățământului superior. Legat de Universitatea Rovira i Virgili, în activitatea sa promovează o viziune holistică a afacerii, stabilind obiectivul de a adăuga valoare afacerii, aliniind IT-ul la strategia globală a universității. Având diferite recunoașteri de-a lungul carierei sale profesionale, îi place să evidențieze „premiul pentru cariera IT” acordat de Comitetul Sectorial TIC al Conferinței Rectorilor Universităților Spaniole (CRUE-TIC), pentru recunoașterea care reprezintă faptul că provine din colegi din toate universitățile spaniole. Legat de Blockchain, Lluís colaborează cu grupul de lucru BlockChain al Asociației Naționale a Rectorilor Universităților Spaniole (CRUE), legat de Comitetul TIC (CRUE-TIC), la implementarea rețelei BLUE (Blockchain Spanish Universities) și este de asemenea, membru al delegației spaniole la European Blockchain Partnership (EBP) în cazul Diploma Use Case, în numele CRUE, al cărei coordonator este și el.

Conf. dr. ing. Florin Drăgan este Rectorul Universităţii Politehnica Timişoara. Cu un doctorat în Automatică și numeroase funcții importante pe parcursul carieri sale academice, printre atribuțiile actuale ale conf.dr.ing. Florin Drăgan se află: Reprezentarea universităţii; Ordonator de credite al universităţii; Coordonarea generală şi conducerea operativă a universităţii; Gestiunea patrimoniului Relația cu mediul economic și sectorul public; Coordonarea dezvoltării strategice pe termen mediu şi lung şi a politicilor globale şi sectoriale; Managementul resurselor și politicilor financiare, evaluare instituțională; Cercetare științifică, inovare, transfer tehnologic; Infrastructură informatică, relații internaționale, imagine și comunicare; Conducerea Consiliului de Administraţie; Coordonarea şi controlul Direcţiei General Administrative; Coordonarea şi controlul Secretariatului General; Coordonarea şi controlul administrativ al Biroului Juridic; Coordonarea şi controlul Direcţiei de Audit Public Intern; Coordonarea şi controlul Compartimentului Control Intern; Coordonarea politicilor de dezvoltare a resurselor umane; Coordonarea elaborării politicilor de investiții; Coordonarea elaborării politicilor de utilizare a patrimoniului imobiliar; Coordonarea politicilor de informatizare; Coordonarea și gestionarea activităților sportive și culturale ale universității; Angajarea şi disponibilizarea din funcţie a personalului; Relaţia cu organizaţiile sindicale şi profesionale ale angajaţilor; Proces de învăţământ, problematica studenţească şi asigurarea calităţii; Relaţia cu organizaţiile sindicale şi profesionale ale studenţilor; Relaţia cu asociaţiile absolvenţilor.

Cosmin Cioranu este doctor în Sisteme Redundante și este șeful Departamentului Serviciul Informatica si Infrastructura Suport la UEFISCDI și coordonatorul EBSI4RO. Cosmin este curios de tehnologie, motivat să atingă un scop, în două cuvinte „un constructor” de sisteme. A studiat, în principal, Dezvoltarea software și Designul bazelor de date folosind diverse limbaje de programare începând de la C/C++ și java, dar bucurându-se și de scripting precum Php sau bash, cu diverse backend precum MySQL și MariaDB. De asemenea, majoritatea proiectelor sale au fost construite și dezvoltate folosind experiența acumulată în timpul studiilor de doctorat în sisteme redundante, acordate de Universitatea Politehnică din București. În ceea ce privește experiența (15+ ani), el a dezvoltat și a contribuit la construirea Platformei de revizuire și propuneri de cercetare și dezvoltare a UEFISCDI, Registrul național de înscriere a studenților și alte proiecte mici, dar cu impact mare. În ultimul timp, îl puteți găsi participând la proiecte Open-Source (GeoServer, GeoTools, walt.id etc.), găzduind codificarea dispozitivelor încorporate și aprofundând în servicii de rețea generale și specializate, dar și probleme de securitate.

Dr. Carmen Holotescu este profesor, decan al Facultății de Inginerie și director al Centrului pentru educații deschise și blockchain din cadrul Universității "Ioan Slavici" din Timișoara, cu un doctorat pe tema noilor tehnologii și a educației deschise. A participat în multe proiecte europene și are o experiență bogată în proiectarea și implementarea de platforme de învățare și colaborative bazate pe pedagogii deschise. A scris peste 100 de articole și capitole/cărți legate de eLearning/Blended Learning, Social Media, resurse educaționale deschise (OER), cursuri masive deschise online (MOOC), menționate în peste 2500 citări. Este instructor online certificat al University of Maryland University College, USA, facilitând timp de 12 ani cursuri online la această universitate.

Drd. Victor Holotescu este doctorand UPT studiind identitatea digitală pe rețele descentralizate. Are o experiență de peste 8 ani în dezvoltare software. Printre altele, în portofoliul său se află aplicațiile mobile precum TPark, AVPS, aplicațiile ArtEncounters, ArtTM, Campus Virtual UPT. A câștigat premii la concursuri de profil și a participat la internship-uri Erasmus la Universitatea din Oulu, Finlanda si la Mississippi State University, USA

Prof.univ.dr.ing. Radu Vasiu este președinte al Senatului Universității Politehnica Timișoara și Directorul Centrului de cercetări în Multimedia. De asemenea, este profesor la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale a Universității Politehnica Timișoara. Cercetarea sa recentă se concentrează pe e-learning, multimedia, tehnologii web, date deschise și orașe inteligente. El a publicat 12 cărți și a prezentat peste 100 de lucrări la diverse conferințe internaționale. A participat la 28 de proiecte internaționale de cercetare și cooperare și face parte din 7 asociații profesionale internaționale.