Construim Împreună #10 – Universitățile tehnice din România – Universități Europene

Construim Împreună #10 – Universitățile tehnice din România – Universități Europene

#shapingtogether #developingtogether #construimimpreuna

Viața și educația în pandemie continuă și după aproape doi ani am acumulat experiență, am oferit numeroase cercetări și analize, am reflectat asupra pașilor făcuți în 30 de webinarii Împreună Online. Știm ce am fi putut face mai bine, avem idei despre cum să facem mai bine, cum să setăm educația pentru era digitală, ce anume am vrea să aflăm din știință și tehnologie și acum a sosit timpul să acționăm. 

În această nouă serie de webinarii Împreună, scopul nostru este să oferim informații, idei, analize, să vă provocăm la discuții și să vă stimulăm să construim un viitor despre cum să facem acele schimbări necesare, să mergem mai departe și să modelăm educația și știința pentru astăzi și mâine.

Ultimul webinar din seria Construim Împreună a fost dedicat alianțelor de Universități Europene cu implicarea Alianței Române a Universităților Tehnice – ARUT.

Rectorii instituțiilor de învățământ superior tehnic din țară, dar și reprezentanți din cadrul universităților tehnice din Timișoara, București, Cluj Napoca, personal implicat în activitățile pentru alianțele europene, au dezbătut online, miercuri 20 aprilie, teme de interes ale momentului.

În cadrul webinarului au fost prezentate proiectele alianțelor europene cu implicarea universităților tehnice românești, urmate de discuții axate pe teme generale, precum multi- campus, inovație și promovare la nivel global, promovare a educației, cercetării și inovării la nivel regional și european, dar și teme specifice pentru universitățile din ARUT.

Universitățile Europene sunt alianțe transnaționale care vor deveni universitățile viitorului, promovând valorile și identitatea europeană și revoluționând calitatea și competitivitatea învățământului superior european.

Pentru a realiza acest pas major, inițiativa oferă oportunități de a sprijini diverse modele de cooperare pentru universitățile europene. Cu sprijinul financiar din partea programelor Erasmus+ și Orizont 2020, acestea îmbunătățesc calitatea, incluziunea, digitalizarea și atractivitatea învățământului superior european.

Aceste alianțe de Universități Europene urmăresc patru obiective-cheie la fel de importante în cadrul unui efort comun la nivel instituțional, național și european:

  • consolidarea dimensiunii europene în învățământul superior, cercetare și inovare, precum și a sinergiilor dintre acestea;
  • stimularea rolului și poziției de lider a Europei la nivel mondial;
  • sprijinirea redresării Europei și a răspunsului său la tranziția digitală și la tranziția verde;
  • aprofundarea sentimentului european de apartenență pe baza valorilor comune.

Alianța Română a Universităților Tehnice și-a propus, încă de la început, să reprezinte o platformă de colaborare pentru cele mai prestigioase universități cu profil tehnic din țară, precum și o voce comună, puternică și permanent implicată în optimizarea politicilor din educație și cercetare.  

Prin urmare, acest webinar a avut rolul și de conștientiza importanța politicilor începute de ARUT privind reforma învățământului superior tehnic și adaptarea acestuia la noile realități.

Totodată, a fost făcută cunoscută planificarea strategică a universităților de viitor pentru Universitatea Politehnica Timișoara, în colaborare cu partenerii proiectelor Universități Europene E³UDRES² și EIT-HEI EINS.

E³UDRES² – Engaged and Entrepreneurial European University as Driver for European Smart and Sustainable Regions (Universitatea antreprenorială europeană promotor pentru regiunile inteligente și sustenabile) promovează dezvoltarea orașelor mici și mijlocii și a mediilor lor rurale, transformându-le în regiuni inteligente și durabile, conturând și contribuind la crearea unui viitor prosper, cu o mai bună calitate a vieții pentru o societate europeană în plin progres.
E³UDRES² adoptă conceptul de i -Living Labs pentru dezvoltarea „Universităților Viitorului”, precum și pentru regiunile inteligente și durabile. Living Labs sunt definite ca ecosisteme de inovare deschisă, centrate pe utilizator, care integrează procese concurente de cercetare și inovare într-un parteneriat public-privat-oameni.

Rețeaua de antreprenoriat și inovare E³UDRES² pentru regiuni europene inteligente și durabile (E.I.N.S.) co-idealizează noi căi pentru universitățile antreprenoriale, stimulează dezvoltarea educației antreprenoriale și co-creează sprijin avansat pentru inovare și crearea de afaceri și îmbunătățește colaborarea în triunghiul cunoașterii, dincolo de stadiul tehnicii actual.

Webinarul a fost transmis live pe platforma Zoom (înregistrarea fiind necesară), Facebook și YouTube.

Vom răspunde împreună provocărilor de a construi modele și structuri în educație și știință în colaborare de IEEE România, Asociația EDEN Europe, Alianța Română a Universităților Tehnice și Universitatea Politehnica Timișoara.

Vizionează înregistrarea evenimentului integral mai jos:

BIOS

Florin Drăgan

Conf. dr. ing. Florin Drăgan este Rectorul Universităţii Politehnica Timişoara. Cu un doctorat în Automatică și numeroase funcții importante pe parcursul carieri sale academice, printre atribuțiile actuale ale conf.dr.ing. Florin Drăgan se află: Reprezentarea universităţii; Ordonator de credite al universităţii; Coordonarea generală şi conducerea operativă a universităţii; Gestiunea patrimoniului Relația cu mediul economic și sectorul public; Coordonarea dezvoltării strategice pe termen mediu şi lung şi a politicilor globale şi sectoriale; Managementul resurselor și politicilor financiare, evaluare instituțională; Cercetare științifică, inovare, transfer tehnologic; Infrastructură informatică, relații internaționale, imagine și comunicare; Conducerea Consiliului de Administraţie; Coordonarea şi controlul Direcţiei General Administrative; Coordonarea şi controlul Secretariatului General; Coordonarea şi controlul administrativ al Biroului Juridic; Coordonarea şi controlul Direcţiei de Audit Public Intern; Coordonarea şi controlul Compartimentului Control Intern; Coordonarea politicilor de dezvoltare a resurselor umane; Coordonarea elaborării politicilor de investiții; Coordonarea elaborării politicilor de utilizare a patrimoniului imobiliar; Coordonarea politicilor de informatizare; Coordonarea și gestionarea activităților sportive și culturale ale universității; Angajarea şi disponibilizarea din funcţie a personalului; Relaţia cu organizaţiile sindicale şi profesionale ale angajaţilor; Proces de învăţământ, problematica studenţească şi asigurarea calităţii; Relaţia cu organizaţiile sindicale şi profesionale ale studenţilor; Relaţia cu asociaţiile absolvenţilor.

Anca Mărgineanu

Anca Mărgineanu este manager de activități EU-CONEXUS, cu o experiență de 10 ani în domeniul educației și implicării in societatea civilă (printre care ANOSR și Teach for Romania) și absolventă a Universității din București.

Cristina Câmpian

Prezentă în proiect încă de la începutul acestuia în calitate de Director EUt+ în UTCN și reprezentantul rectorului în consorțiu, cadru didactic al Facultății de Construcții, p𝐫𝐨𝐟.𝐝𝐫.𝐢𝐧𝐠. 𝐂𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐧𝐚 𝐌𝐢𝐡𝐚𝐞𝐥𝐚 𝐂𝐚̂𝐦𝐩𝐢𝐚𝐧, este si coordonator al pachetului de lucru 3 - 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑜𝑛 𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎 𝑠𝑝𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐸𝑢𝑟𝑜𝑝𝑒 care cuprinde cinci activități: 3.1 - Building European vocational bachelor’s degrees 3.2 - Integrating existing master’s degrees 3.3 - Apprenticeship and lifelong learning 3.4 - A common laboratory for pedagogical research and student-centred learning and 3.5 - Shared project-based learning platforms.
Dedicată în totalitate acestei inițiative, implicată atât în pachetul de lucru, dar și în coordonarea generală a proiectului, este membră a Comitetului Director responsabil de implementarea obiectivelor consorțiului.
Cu un doctorat în Inginerie Civilă obținut în Franța, în urma unei burse oferită de Ministerul Educației francez, doamna profesor este Directorul Biroului Erasmus + al UTCN, după ce a ocupat funcția de prodecan al Facultății de Construcții timp de 10 ani. A scris și a publicat mai multe lucrări în Domeniul Ingineriei Structurale.

Diana Andone

Dr.ing. Diana Andone este Directorul Centrului de ID/IFR și e-Learning al Universității Politehnica din Timișoara, România, responsabil pentru planificarea și implementarea tehnologiilor digitale, tehnologiilor de învățare online și a premiatului Campus Virtual al universității CVUPT.
Este, de asemenea, cadru didactic la Universitatea Politehnica din Timișoara, România, în zona tehnologiilor multimedia, interactive și web. Din 1998, predă module de curs în universități din Marea Britanie, Franța, SUA, Finlanda, Italia, Grecia.
Ea deține un doctorat în proiectarea spațiilor de învățare electronică pentru studenți digitali la Universitatea Brighton, Marea Britanie, are o vastă experiență în cercetare cu publicare intensă (peste 17 cărți, 100 de lucrări de cercetare, 11 premii pentru cele mai bune lucrări) și peste 30 de proiecte de cercetare și educaționale, finanțate în principal de Comisia Europeană. Este pasionată de accesul omniprezent la tehnologii și de modul în care acestea pot fi folosite pentru a îmbunătăți viața oamenilor.
Dr. Andone promovează activ utilizarea OER, MOOC și principiile educației deschise, dezvoltând UniCampus.eu pentru formarea de competențe digitale, acționând în asociații internaționale (EDEN, IEEE, AACE, IADIS, IAFES), și susținând activ start-up-uri locale (mișcări precum StartUp Weekend, HackTM, hackathons, CoderDojo, Girls in Tech, Women in Tech) și educația STEM.
De asemenea, activează în Consiliul de administrație al ONG-urilor din România (Fundația Pentru Voi), în Echipa de implementare a Timișoara Capitală Culturală Europeană 2023 și în alte organizații de voluntariat.
Dr. Andone este EDEN Senior Fellow, a fost premiată cu distincția Distinguished Chapter Leadership Award 2021 de către IEEE Education Society, a fost Vicepreședinte EDEN pentru comunicare și comunități (2018-2021) și este membru în Consiliul guvernatorilor IEEE Education Society (2021-prezent) și în IEEE România Secțiunea Catedra Activități educaționale (2019-prezent).