Facultati si specializari integrate in Campusul Virtual

 

Facultatea de Arhitectura si Urbanism

 • Urbanism si amenajarea teritoriului
 • Tendinte, materiale si tehnologii noi in arhitectura de interior

 

Facultatea de Automatica si Calculatoare

 • Automotive Embedded Software
 • Computer Engineering
 • Information Technology
 • Ingineria sistemelor automate
 • Sisteme informatice aplicate în producţie şi servicii
 • Sisteme informatice în îngrijirea sănătăţii
 • Software Engineering
 • Tehnologii informatice

Facultatea de Chimie Industriala si Ingineria Mediului

 • Controlul si avizarea produselor alimentare
 • Ingineria si managementul mediului in industrie
 • Micro si nanomateriale

Facultatea de Constructii

 • Proiectarea avansată a structurilor metalice compozite (Advanced design of steel and compozite structures)
 • Cadastru şi evalaluarea bunurilor imobile
 • Dezvoltare durabila: auditul energetic si securitate la incendiu a cladirilor
 • Infrastructuri pentru transporturi
 • Inginerie si reabilitare rurala durabila
 • Optimizarea exploatarii sistemelor de inginerie sanitara si protectia mediului
 • Optimizarea si modernizarea sistemelor de instalatii
 • Optimizarea sistemelor hidrotehnice
 • Reabilitarea constructiilor
 • Structuri pentru constructii durabile in conditii de hazard natural si actiuni (Sustainable contructions under natural hazard and catastrophic events)

Facultatea de Electronica si Telecomunicatii

 • Electronica biomedicala
 • Electronica sistemelor inteligente
 • Ingineria retelelor de telecomunicatii
 • Ingineria retelelor de comunicatii/Communications networks engineering
 • Tehnici avansate in electronica
 • Tehnologii multimedia

Facultatea de Electrotehnica si Electroenergetica

 • Conducerea sistemelor electroenergetice
 • Electrotehnica si electronica de putere
 • Energii regenerabile-Energii solare

 

Facultatea de Inginerie Hunedoara:

 • Ingineria şi managementul dezvoltării durabile în industria de materiale
 • Ingineria si managementul sistemelor mecanice
 • Materiale si tehnologii avansate pentru industria autovehiculelor
 • Sisteme avansate de utilizare industriala a energiei electrice
 • Tehnici informatice in inginerie electrica

Facultatea de Management in Productie si Transporturi

 • Ingineria şi managementul competitivităţii
 • Ingineria şi managementul sistemelor logistice
 • Master in administrarea afacerilor

Facultatea de Mecanica

 • Ergoinginerie in mecatronica
 • Hidrodinamica masinilor si sistemelor hidromecanice
 • Implanturi, proteze si evaluare biomecanica
 • Ingineria calitatii in mecatronica si robotica
 • Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule
 • Ingineria relatiilor de munca, sanatate si securitate in munca
 • Inginerie integrata
 • Inginerie mecanica avansata
 • Managementul calitatii proceselor tehnologice
 • Materiale si tehnologii avansate
 • Metode si tehnici statistice in sanatate si in cercetarea clinica
 • Procedee productive de sudare in mediu de gaze protectoare
 • Sisteme feroviare moderne
 • Sisteme integrate pentru fabricatia agroalimentara
 • Sisteme robotice cu inteligenta artificiala
 • Tehnici avansate in transportul rutier
 • Computer aided design of the advanced mechanical system (CAD pentru sisteme mecanice avansate)

Facultatea de Stiinte ale Comunicarii

 • Comunicare, relatii publice si media digitala