Admitere 2019 pentru cursurile de învățământ la distanță şi învăţământ cu frecvenţă redusă la Universitatea Politehnica Timișoara.

Etapă Perioadă
Înscriere candidaţi
01.07.2019 - 22.07.2019, ora 14.00
Concurs de dosare
22.07.2019
Rezultatele concursului
23.07.2019, ora 10.00
Confirmări Runda I
23.07.2019, ora 10.00 - 25.07.2019, ora 16.00
Afișare Runda II
26.07.2019, ora 10.00
Confirmări Runda II
26.07.2019, orele 10.00 - 18.00
Rezultatele finale
26.07.2019, ora 20.00

* Confirmarea se face prin achitarea taxei de confirmare ca student al UPT și predarea chitanței la Comisia de Admitere a Facultății.

Se menționează că pe toată desfășurarea concursului, candidații sunt tratați pe baza listei lor inițiale de opțiuni, orice modificare a acesteia sau adăugarea fiind absolut interzise, inclusiv în situația în care, în final, o parte din locuri vor rămâne neocupate.

Înscrierea online (preînscrierea) pentru specializările învățământ la distanță (ID) și învățământ cu frecvență redusă (IFR) se efectuează în perioada 6.05.2019 – 1.07.2019.

În această etapă, candidații care doresc să participe la preînscrieri, să evite aglomerația din timpul sesiunii de admitere, își pot depune dosarul la secretariatul Centrului ID/IFR și e-Learning. Finalizarea procesului de preînscriere și înscriere se realizează unitar pentru toți candidații, conform calendarului, în data de 22 iulie 2019.

Preînscrierile se desfășoară la sediul Centrului ID/IFR şi e-Learning – CeL Bd. Pârvan nr. 2B, et. 4 camera C407 (Clădirea Bibliotecii, intrarea laterală dinspre clădirea Electro, lângă bariere) – de luni până vineri, între orele 9:00 – 14:00!

Tel: 0256 403 300

E-mail:  contact@elearning.upt.ro 

Taxele asociate examenului de admitere la studii universitare de licență stabilite de UPT sunt:

Tip taxă Valoare
Taxa de înscriere
100 lei
Taxa de confirmare
100 lei
Taxa de echivalare a studiilor absolvite
(se percepe doar candidaților declarați admiși și
trebuie achitată odată cu taxa de confirmare - echivalare parțială)
150 lei
Taxa de echivalare pe an de studiu promovat
(se va achita la întocmirea contractului de studii)
500 lei

Taxa de înscriere se poate plăti în conturile afișate înainte de înscriere (banca percepe comision) sau la comisie, când se depune dosarul în perioada înscrierilor (01.07.2019 – 22.07.2019).

Taxa de confirmare se va plăti în același cont bancar după momentul anunțului rezultatelor primei runde de admitere!

Taxele sunt stabilite anual conform legislației în vigoare HCA  39_16-04-2019

Conturi alocate plății taxei de înscrieri, pe specializări:

Universitatea Politehnica Timișoara, prin Centrul ID/IFR și e-Learning (CeL – fostul Centru de Învățământ la Distanță) organizează și desfășoară programele de studiu în regim de învățământ la distanță pentru specializările:

Programele de studiu sunt acreditate de către ARACIS și conferă aceeași diplomă ca și în cazul studiilor la forma de învățământ cu frecvență, diploma de studii superioare de licență in forma de învățământ la distanță/cu frecvență redusă (conform cu HG607/2014).

Programele de studiu în regim de învățământ la distanță si învățământ cu frecvență redusă sunt în regim de învățământ cu taxă.

Taxele de școlarizare în UPT, pentru anul universitar 2019/2020 sunt :

 • 3.600 lei/an, plătibilă în 2 tranșe pentru Informatică, Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații, Tehnologia Construcțiilor de Mașini
 • 2.550 lei/an, plătibilă în 2 tranșe pentru Comunicare și Relații Publice

Dosar de înscriere conform cu Metodologia de admitere UPT (click pentru detalii).

 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă, în original sau copie legalizată
 • copie după foaia matricolă cu notele obţinute pe parcursul liceului, elaborată conform legislaţiei în vigoare
 • copie după buletinul/cartea de identitate a candidatului
 • certificatul de naştere
 • adeverinţă medicală tip MS 18.1.1
 • dovada achitării taxei de înscriere (chitanţă, aviz etc.); dacă plata se face prin depunerea taxei în contul alocat facultăţii pentru colectarea taxelor de înscriere atunci dovada eliberată de bancă va trebui să conţină următorul text: „taxă de înscriere la admitere UPT, Facultatea …, sesiunea iulie 2019, pentru ….” (se va menţiona numele candidatului);
 • diploma de licenţă sau de absolvire şi foaia matricolă în copie legalizată/ foaia matricolă parțială – în cazul studenților care au absolvit sau urmat parțial cursurile altor facultăți și doresc echivalarea anumitor discipline
 • patru fotografii de tip diplomă
 •  Fișa de înscriere se completează online – AICI, se listează, semnează și atașează la dosar

Candidaţii la Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării vor anexa, de asemenea, adeverinţa obţinută în urma susţinerii probei de competenţă lingvistică (conform Art. 4) sau copie legalizată după unul din următoarele acte (corespunzător limbii programului de studii implicat):

 • Certificat de competenţă în limba engleză CAE-Certificate in Advanced English; FCE – First Certificate in English; CPE – Certificate of Proficiency in English;
 • IELTS-International English Language Testing System;
 • TOEFL-Test of English as a Foreign Language;
 • DSP-Deutsches Sprachdiplom;
 • ÖSP- Österreichisches Sprachdiplom;
 • TEST DaF- stufe B, B;
 • Diploma de absolvire a unui liceu cu predare în  limba franceză (doar pentru candidaţii la Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării), germană sau engleză;
 • Adeverinţă prin care să dovedească faptul că au urmat, în timpul învăţământului preuniversitar (gimnaziu şi liceu), disciplina limba franceză (doar pentru candidaţii la Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării), engleză sau germană minim 4 ani de studii.

Întrebări frecvente

Învățământul la distanță conferă aceeași diplomă ca și în cazul studiilor la forma de învățământ cu frecvență iar curricula și cursurile sunt identice cu cele de la forma de învățământ de zi. Diferența constă în numărul de întâlniri fața în față cu cadrele didactice. În cazul învățământului la distanță, au loc 4 întâlniri în universitate, în fiecare semestru, numai în zilele de weekend. Totodată, administrarea temelor / proiectelor și suportul de curs sunt desfășurate prin platforma Campus Virtual al UPT.

Nu. În regimul de studiu ID/ IFR examenele se suțin în perioada sesiunii, la sediul facultății, însa sunt programate numai în zilele de weekend.

Admiterea pentru învățământul în regim ID/IFR se organizează prin concurs de dosare. Criteriul de departajare este media obținută la Bacalaureat.

Da. În cazul în care ați absolvit o facultate la ciclul de licență sau ați urmat cursurile unei specializări parțial, disciplinele comune cu curricula specializării la care aplicați pot fi echivalate. Procesul de echivalare presupune atașarea la dosarul de admitere a unei cereri de echivalare, împreună cu dovada taxei de echivalare și a foii matricole integrale sau parțiale de la ciclul de licență absolvit.

Dosarul de înscriere la una din specializările în regim ID/IFR trebuie să conțină următoarele acte:

– diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă, în original sau copie legalizată

– copie după foaia matricolă cu notele obţinute pe parcursul liceului, elaborată conform legislaţiei în vigoare; copia va fi certificată de unul din membrii Comisiei de Admitere a Facultăţii/grupului de Facultăţi, în baza originalului

– copie după buletinul/cartea de identitate a candidatului; copia va fi certificată de unul din membrii Comisiei de Admitere a Facultăţii/grupului de Facultăţi;

– certificatul de naştere, certificată de unul din membrii Comisiei de Admitere a Facultăţii/grupului de Facultăţi;

– adeverinţă medicală tip MS 18.1.1. la care se va anexa și situația vaccinurilor, la zi

– trei fotografii color de tip diplomă;

– dovada achitării taxei de înscriere (chitanţă, aviz etc.); dacă plata se face prin depunerea taxei în contul alocat facultăţii pentru colectarea taxelor de înscriere atunci dovada eliberată de bancă va trebui să conţină următorul text: „taxă de înscriere la admitere UPT, Facultatea …, sesiunea iulie 2018, pentru ….” (se va menţiona numele candidatului);

– diploma de licenţă sau de absolvire şi foaia matricolă în copie legalizată/ foaia matricolă parțială – în cazul studenților care au absolvit sau urmat parțial cursurile altor facultăți și doresc echivalarea anumitor discipline

– Candidaţii la Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării vor anexa, de asemenea, adeverinţa obţinută în urma susţinerii probei de competenţă ligvistică (conform Art. 4) sau copie legalizată după unul din următoarele acte (corespunzător limbii programului de studii implicat):

Admitere 2018 (link)

Admitere 2017 (link)

Admitere 2016 (link)

Admitere 2015 (link)

Admitere 2014 (link)