Taxe

Prin Hotararea Consiliului de Administratie al UPT Nr. 29/09.05.2017, se instituie drept taxe de scolarizare in UPT, pentru anul universitar 2017/2018:

Pentru anii de studiu IV:

 • – 3.450 lei/an, platibila in 2 transe pentru Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii, Tehnologia Constructiilor de Masini

Pentru anii de studiu I, II, III:

 • – 3.600 lei/an, platibila in 2 transe pentru Informatica, Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii, Tehnologia Constructiilor de Masini
 • – 2.550 lei/an, platibila in 2 transe pentru Comunicare si Relatii Publice
Hotararea Consiliului de Administratie al UPT nr. 51/24.10.2017.

In atentia studentilor declarasi admisi in anul I in sesiunea de Admitere Iulie 2017!

Taxa de scolarizare anuala pentru studentii admisi cu la ID/IFR se plateste in doua transe, conform Deciziei UPT 10183/25.07.2017.
 
Prima transa trebuie achitata prin transfer bancar intre 26.07 – 1.09.2017 in contul bancar de mai jos si conform procedurii marcate mai jos
 
sau la Caseria Rectoratului in perioadele:
 • 26.07 – 27.07 intre orele 12-15;
 • 28.07 intre orele 12-15;
 • 28.08 – 30.08 intre orele 12-15;
 • 1.09 intre orele 12-13.
Studentii care nu au achitat prima rata pana in data de 1.09.2017 li se va anula statutul de admis, iar locurile vor fi alocate sesiunii de admitere din septembrie 2017.
Prima transa este:
 • 1800 lei pentru Informatica, Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii, Tehnologia Constructiilor de Masini
 • 1275 lei pentru Comunicare si Relatii Publice

Plata Taxelor de scolarizare se poate efectua prin virament bancar.
In baza HG nr.146/2002 privind formarea si utilizarea fondurilor derulate prin trezoreria statului si OMF nr. 12352003 pentru aprobarea

Normelor metodologice de aplicare a HG nr. 146/31.10.2002, se dispun urmatoarele:

 • plata taxelor de scolarizare se poate efectua prin virament bancar.
 • dupa efectuarea platii prin virament bancar, platitorul este obligat sa transmita Centrului de ID/IFR si eLearning prin email la contact@elearning.upt.ro  dupa ordinul de plata, astfel incat sa se poata identifica numele platitorului si obiectul detaliat al platii.

 

Titular cont bancar : Universitatea Politehnica Timisoara
Contul bancar utilizat pentru plata taxelor de scolarizare prin virament, este deschis la: „Trezoreria Timisoara, cod fiscal 4269282 „.
Cod IBAN: RO21TREZ62120F330500XXXX.

Mentiuni: nume student, an de studii, specializare